A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Учнівське самоврядування

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

            ДНЗ «КАНІВСЬКЕ ВПУ»

 

                              Мета і завдання діяльності органів учнівського самоврядування

 

1.Метою учнівського самоврядування є:

 

 • створення умов для самореалізації учнів в інтересах особистості, суспільства, Закладу, держави;
 • сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізації молодого покоління;
 • формування в учнів навичок та якостей, необхідних для вироблення активної життєвої позиції, організаторських та лідерських рис, креативних підходів до вирішення завдань, умінь працювати в команді, дослухатися до думки інших та знаходити компроміси, співпрацювати з адміністративними структурами у Закладі та поза його межами, відповідальності за результат своєї праці тощо.

 

2.Основними завданнями органів учнівського самоврядування є:

 

 • захист прав та інтересів учнів, узгодження їх з правами та інтересами адміністрації, працівників Закладу, інших категорій, суспільства;
 • забезпечення участі учнів в управлінні Закладом, представництво учнів у колегіальних робочих та дорадчих органах Закладу, їхніх структурних підрозділів, включаючи стипендіальні комісії;
 • вироблення позиції учнів щодо різних аспектів функціонування Закладу, забезпечення ефективного «зворотного зв’язку», інформування його керівництва, відповідних служб та посадових осіб щодо прийнятих учнями рішень, сформованої думки учнівського загалу;
 • напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем учнів на різних рівнях: від Закладу до загальнодержавного, сприяння участі учнів у реалізації державної молодіжної політики;
 • залучення учнів до участі у громадському житті Закладу, координація діяльності низових органів учнівського самоврядування;
 • надання інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої консультаційної допомоги учням, у т.ч. у співпраці з керівництвом, відповідними службами та посадовими особами Закладу;
 • контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку та Статуту Закладу, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • а також сприяння:
 • навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності учнів, забезпеченню виконання учнями своїх обов'язків;
 • формуванню в учнів моральних та етичних норм, вихованню гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобіганню вчиненню ними правопорушень;
 • поліпшенню умов побуту та дозвілля учнів;
 • створенню різноманітних гуртків, секцій, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • залученню учнів до зайнятості у вільний від навчання час, включаючи залучення до участі в громадських роботах на волонтерських засадах.

 

Структура і організація роботи учнівського самоврядування

 

     1.Учнівське самоврядування здійснюється на рівні учнівської групи, гуртожитку та Закладу в цілому.

 1. Представницькі органи учнівського самоврядування створюються за ініціативи учнів на добровільних засадах.

     3. Структура учнівського самоврядування складається з таких органів:

 • загальні збори (Конференція) учнів Закладу;
 • виконавчий орган учнівського самоврядування Закладу;
 • виконавчі органи учнівських груп;
 • учнівська рада гуртожитків.

    4. Єдиним вищим колегіальним органом учнівського самоврядування Закладу є загальні збори (Конференція) учнів, в якому забезпечене представництво не менш як 75 відсотків учнів, на яких затверджується Положення.

    Положення ухвалюється загальними зборами та затверджується керівником Закладу.

 1. Виконавчий орган учнівського самоврядування Закладу може мати різні форми: сенат, парламент, учнівська республіка, тощо (наприклад, далі – Кабінет).
 2. Головною структурною одиницею системи учнівського самоврядування є навчальна група, яка має свій виконавчий орган управління, його голову і делегує свого представника (декілька представників) на загальні збори (конференцію) учнів.

7. Загальні збори (конференція) учнів формуються з представників делегатів навчальних груп та гуртожитку, обирають склад Кабінету, визначають його структуру і повноваження, заслуховують звіт. Обрання представницьких органів учнівського самоврядування здійснюється загальними зборами шляхом таємного голосування.

 1. Кількість, назви та структурний зміст органів учнівського самоврядування відповідають організаційній структурі Закладу, термін повноважень Кабінету – один календарний рік.

З числа своїх членів Кабінет обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

 1. Голова Кабінету організовує роботу органів самоврядування, на запрошення адміністрації бере участь у засіданнях педагогічної ради Закладу, де обговорюються питання діяльності органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.
 2.  Секретар Кабінету організовує контроль за виконанням рішень органів учнівського самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
 3.  При Кабінеті створюються сектори (комісії, відділи, департаменти тощо) за напрямами роботи:
  • навчально-наукова,
  • культурно-просвітницька,
  • захист прав учнів,
  • спортивно-оздоровча,
  • соціально-побутова,
  • прес-центр та ін.

   У складі учнівської Ради гуртожитків створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності:

 • житлово-побутова,
 • культурно-виховна,
 • санітарно-гігієнічна,
 • фізкультурно-масової роботи,
 • громадського порядку, тощо.
 1.  Засідання Кабінету проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган учнівського самоврядування Закладу приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності учнів.
 2.  Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником, секретарем.
 3.  На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності учнів, обумовлені основними напрямками діяльності учнівського самоврядування.
 4.  Кабінет та учнівська рада гуртожитку в кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.
 5.  Рішення виконавчого органу учнівського самоврядування Закладу і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.
 6.  У своїй діяльності органи учнівського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації учнів.

 

Учнівське самоврядування:

 

ГОЛОВА УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ:

Жовтенко Максим,  ІІІ курс

 

І заступник голови парламенту :

Костов Петро, ІІІ курс

ІІ заступник голови парламенту:

Шумик Ярослав, І курс

Секретар парламенту:

Балюк Анастасія, ІІ курс

Голова ради гуртожитку (Канів):

Жовтенко Максим, 3 курс

Голова ради гуртожитку (Степанці): Сподарик Тарас, ІІ курс

 

СТАРОСТАТ

ДНЗ «Канівське ВПУ»

2022-2023 н.р.

 

пп

Прізвище та ім’я

старости навчальної групи

Номер групи

Курс

Професія

1

Корчак Діана

І

«Виробник художніх виробів з кераміки. Декоратор вітрин.»

2

Тахтаров Артем

І

«Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.»

3

Шумик Ярослав

11

І

«Тракторист-машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії С.»

4

Плахотнюк Марія

11к

І

«Кухар.»

5

Рибак Владислав

11з

І

«Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.»

6

Балюк Анастасія

ІІ

«Кухар. Офіціант. Бармен.»

7

Місьонг Олександр

ІІ

«Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.»

8

Кисота Олександр

ІІ

«Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням.»

9

Сподарик Тарас

21

ІІ

«Тракторист-машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії С.»

10

Жовтенко Максим

ІІІ

«Кухар. Офіціант. Бармен.»

11

Овсянников Дмитро

ІІІ

«Електрозварник ручного зварювання. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.»

12

Руденко Назар

31

ІІІ

«Тракторист-машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії С.»

13

Лисенко Дмитро

ІV

«Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням.»

14

Степанкевич Роман

ІV

«Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.»

 

Рада гуртожитку

(Степанецьке відділення)

 

Староста гуртожитку:

Сподарик Тарас  IІ курс

Заступник старости :

Шумик Ярослав І курс

Відповідальні за санітарно-гігієнічну

чистоту:

Перцев Богдан І курс

Аббасов Рустам  І курс

Пономаренко Іван ІІІ курс

 

Відповідальні за житлово-побутові умови:

Коляда Іван І курс

Гура Вадим ІІ курс

Савоннік Богдан І курс

 

Відповідальні за громадський порядок:

Невідомський Ярослав   ІІ курс

Грищенко Дмитро  ІІІ курс

Відповідальні за культурно-виховну

роботу:

Руденко Назар   ІІІ курс

Васюра Аліна   І курс

Сподарик Тарас ІІ курс

 

Відповідальні за фізкультуно-масову

роботу:

Лубенець Олексій  ІІ курс

Правдивий Артем  І курс

Сподарик Тарас ІІ курс

 

 

 

Рада гуртожитку

(Канів)

Староста гуртожитку:

Жовтенко Максим ІІІ курс

Заступник старости :

Чеша Каріна ІІ курс

Відповідальні за санітарно-гігієнічну

чистоту:

Дюдя Ілона ІІ курс

Лисенко Дмитро  4 курс

Черська Дарія І курс

Відповідальні за житлово-побутові умови:

Ткаченко Олександр ІІ курс

Горощенко Микола ІІ курс

Гончарку Богдан 4 курс

 

Відповідальні за громадський порядок:

Манжула Андрій  4 курс

Горовий Андрій ІІ курс

Нагорна Інна І курс

Відповідальні за культурно-виховну

роботу:

Костов Петро  ІІІ курс

Полінько Ярослава  ІІ курс

Карнадський Максим І курс

Відповідальні за фізкультуно-масову

роботу:

Балацький Максим  4 курс

Ярош Дмитро  ІІ курс

Єгоров Гліб  І курс

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень