A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Учнівське самоврядування

https://rada.info/upload/users_files/05538033/66e000b96727bf72e05862cacfb297d9.pdf 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

            ДНЗ «КАНІВСЬКЕ ВПУ»

 

                              Мета і завдання діяльності органів учнівського самоврядування

 

1.Метою учнівського самоврядування є:

 

 • створення умов для самореалізації учнів в інтересах особистості, суспільства, Закладу, держави;
 • сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізації молодого покоління;
 • формування в учнів навичок та якостей, необхідних для вироблення активної життєвої позиції, організаторських та лідерських рис, креативних підходів до вирішення завдань, умінь працювати в команді, дослухатися до думки інших та знаходити компроміси, співпрацювати з адміністративними структурами у Закладі та поза його межами, відповідальності за результат своєї праці тощо.

 

2.Основними завданнями органів учнівського самоврядування є:

 

 • захист прав та інтересів учнів, узгодження їх з правами та інтересами адміністрації, працівників Закладу, інших категорій, суспільства;
 • забезпечення участі учнів в управлінні Закладом, представництво учнів у колегіальних робочих та дорадчих органах Закладу, їхніх структурних підрозділів, включаючи стипендіальні комісії;
 • вироблення позиції учнів щодо різних аспектів функціонування Закладу, забезпечення ефективного «зворотного зв’язку», інформування його керівництва, відповідних служб та посадових осіб щодо прийнятих учнями рішень, сформованої думки учнівського загалу;
 • напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем учнів на різних рівнях: від Закладу до загальнодержавного, сприяння участі учнів у реалізації державної молодіжної політики;
 • залучення учнів до участі у громадському житті Закладу, координація діяльності низових органів учнівського самоврядування;
 • надання інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої консультаційної допомоги учням, у т.ч. у співпраці з керівництвом, відповідними службами та посадовими особами Закладу;
 • контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку та Статуту Закладу, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • а також сприяння:
 • навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності учнів, забезпеченню виконання учнями своїх обов'язків;
 • формуванню в учнів моральних та етичних норм, вихованню гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобіганню вчиненню ними правопорушень;
 • поліпшенню умов побуту та дозвілля учнів;
 • створенню різноманітних гуртків, секцій, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • залученню учнів до зайнятості у вільний від навчання час, включаючи залучення до участі в громадських роботах на волонтерських засадах.

 

Структура і організація роботи учнівського самоврядування

 

     1.Учнівське самоврядування здійснюється на рівні учнівської групи, гуртожитку та Закладу в цілому.

 1. Представницькі органи учнівського самоврядування створюються за ініціативи учнів на добровільних засадах.

     3. Структура учнівського самоврядування складається з таких органів:

 • загальні збори (Конференція) учнів Закладу;
 • виконавчий орган учнівського самоврядування Закладу;
 • виконавчі органи учнівських груп;
 • учнівська рада гуртожитків.

    4. Єдиним вищим колегіальним органом учнівського самоврядування Закладу є загальні збори (Конференція) учнів, в якому забезпечене представництво не менш як 75 відсотків учнів, на яких затверджується Положення.

    Положення ухвалюється загальними зборами та затверджується керівником Закладу.

 1. Виконавчий орган учнівського самоврядування Закладу може мати різні форми: сенат, парламент, учнівська республіка, тощо (наприклад, далі – Кабінет).
 2. Головною структурною одиницею системи учнівського самоврядування є навчальна група, яка має свій виконавчий орган управління, його голову і делегує свого представника (декілька представників) на загальні збори (конференцію) учнів.

7. Загальні збори (конференція) учнів формуються з представників делегатів навчальних груп та гуртожитку, обирають склад Кабінету, визначають його структуру і повноваження, заслуховують звіт. Обрання представницьких органів учнівського самоврядування здійснюється загальними зборами шляхом таємного голосування.

 1. Кількість, назви та структурний зміст органів учнівського самоврядування відповідають організаційній структурі Закладу, термін повноважень Кабінету – один календарний рік.

З числа своїх членів Кабінет обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

 1. Голова Кабінету організовує роботу органів самоврядування, на запрошення адміністрації бере участь у засіданнях педагогічної ради Закладу, де обговорюються питання діяльності органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.
 2.  Секретар Кабінету організовує контроль за виконанням рішень органів учнівського самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
 3.  При Кабінеті створюються сектори (комісії, відділи, департаменти тощо) за напрямами роботи:
  • навчально-наукова,
  • культурно-просвітницька,
  • захист прав учнів,
  • спортивно-оздоровча,
  • соціально-побутова,
  • прес-центр та ін.

   У складі учнівської Ради гуртожитків створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності:

 • житлово-побутова,
 • культурно-виховна,
 • санітарно-гігієнічна,
 • фізкультурно-масової роботи,
 • громадського порядку, тощо.
 1.  Засідання Кабінету проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган учнівського самоврядування Закладу приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності учнів.
 2.  Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником, секретарем.
 3.  На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності учнів, обумовлені основними напрямками діяльності учнівського самоврядування.
 4.  Кабінет та учнівська рада гуртожитку в кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.
 5.  Рішення виконавчого органу учнівського самоврядування Закладу і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.
 6.  У своїй діяльності органи учнівського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації учнів.

 

Учнівське самоврядування:

 

ГОЛОВА УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ:

Старовойт Мар'ян,  ІІІ курс

 

І заступник голови парламенту :

Катанов Радіон, І курс

ІІ заступник голови парламенту:

Сподарик Тарас, ІІІ курс

Секретар парламенту:

Балюк Анастасія, ІІІ курс

Голова ради гуртожитку (Канів):

Старовойт Мар'ян, ІІІ курс

Голова ради гуртожитку (Степанці):

Шумик Ярослав, ІІ курс

 

СТАРОСТАТ

ДНЗ «Канівське ВПУ»

ІІ семестр 2023-2024 н.р.

 

№п/п

ПІБ

Група

Курс

1

Пригоцька Карина

І

2

Шемет Дмитро

І

3

Катанов Радіон

І

4

Айвазян Сабіна

11к

І

5

Корчак Діана

ІІ

6

Мерзликіна Кароліна

ІІ

7

Шумик Ярослав

21

ІІ

8

Рибак Владислав

12з

ІІ

9

Балюк Анастасія

ІІІ

10

Місьонг Олександр    

ІІІ

11

Кисота Олександр

ІІІ

12

Сподарик Тарас

31

ІІІ

Рада гуртожитку 2023-2024

(Степанецьке відділення)

 

Староста гуртожитку:

 Шумик Ярослав IІ курс

Заступник старости :

Сподарик Тарас ІІІ курс

Відповідальні за санітарно-гігієнічну чистоту:

Бахшієва Сабіна І курс

Правдивий Артем  ІІ курс

Бойко Сергій І курс

 

Відповідальні за житлово-побутові умови:

 Невідомський Ярослав ІІІ курс

Копійка Олександр І курс

Малініна  Ганна І курс

Відповідальні за громадський порядок:

К оляда Іван  ІІ курс

Лобода Іван  ІІ курс

Кудря Володимир І курс

Відповідальні за культурно-виховну роботу:

Коваль Тарас   Ікурс

Бублик Дмитро   І курс

Дям’янчук  Сергій ІІІ курс

Відповідальні за фізкультуно-масову роботу:

Перцев Богдан  ІІ курс

Правдивий Артем  ІІ курс

Сподарик Тарас ІІІ курс

 

Рада гуртожитку 2023-2024

(Канів)

Староста гуртожитку:

 Старовойт Мар’ян ІІІ курс

Заступник старости :

Горощенко Микола ІІІ курс

Відповідальні за санітарно-гігієнічну чистоту:

Черська Дарія ІІ курс

Гречаник  Тетяна  ІІ курс

Карнацька Каріна ІІІ курс

Відповідальні за житлово-побутові умови:

 Ткаченко Олександр ІІІ курс

Руденко Юрій ІІІ курс

Підгайний Роман 4 курс

Відповідальні за громадський порядок:

Рибак Владислав  ІІ курс

Нагорна Інна ІІ курс

Василенко Микола І курс

Відповідальні за культурно-виховну роботу:

Юсіна Олександра  І курс

Пономаренко Яна  І курс

Бахшієва Лія І курс

Відповідальні за фізкультуно-масову роботу:

Філь Дмитро  ІІ курс

Думен Валентин  І курс

Невмержицький Серафим І курс

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень