A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Плани роботи методичних комісії

Організація і проведеннязасідань методичної комісії

з професій електротехнічного виробництва та електронної технікина 2023 – 2024 н. р. (ІІ семестр)

 

№ засідання

 

Організація засідань

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

V

січень

 1.   Аналіз результатів директорських контрольних робіт із спец предметів

17.01.2024

Каб. № 20

Котенко М.М..

викладачі, майстри в/н

 1. Аналіз рівня досягнень учнів (теоретичне навчання) за І семестр 2023-2024 н.р.
 1. Аналіз рівня досягнень учнів (виробниче навчання) за І семестр 2023-2024 н.р.
 1. Стан підготовки методичних посібників на обласну виставку «Профтехосвіта Черкащини – 2024»
 1. Участь у вебінарахметод- центру (згідно графіку)

VI

лютий

 1. Цифрова платформа «Світ професій»

14.02.2024

Каб. № 20

Котенко М.М..

викладачі, майстри в/н

 

 1. Стан роботи над лабораторно-демонстративним приладом «Робот»
 1. Різне
 1. Участь у вебінарахметод- центру (згідно графіку)

VIІ

березень

 1. Розробка освітніх програм на новий набір

13.03.2024

Каб. № 20

Котенко М.М..

викладачі, майстри в/н

 1. Звіт творчої групи щодо завершення робіт над лабораторно-демонстраційним приладом
 1. 3. Відкрите виробниче навчання  (Нехорошев)
 1. Участь у вебінарахметод- центру (згідно графіку)

VIІІ

квітень

 1. Розгляд та затвердження   екзаменаційних білетів, завдань для перевірної роботи з виробничого навчання за ІІ семестр, програми виробничої практики  за професією «Оператор верстатів з ЧПК» ( 3в)

11.04.2024

Каб. № 20

Котенко М.М..

викладачі, майстри в/н

 1.  Розгляд та затвердження завдань для перевірної роботи з виробничого навчання за ІІ семестр, програми виробничої практики  за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних  засобів» (3з)
 1.  Погодження освітніх програм на новий набір з роботодавцями
 1. Участь у вебінарахметод- центру (згідно графіку) «Методи проведення STEM–уроку»

ІХ

травень

 1. Розгляд та затвердження завдань для поетапної та державної  атестації (3з,3в)

 

 

 

10.05.2024

Каб. № 20

Котенко М.М..

викладачі, майстри в/н

 1. Розгляд та затвердження завдань для перевірних робіт за ІІ семестр 2023-24 н.р. (1з, 1в)
 1. Інформація про поповнення КМЗ з професій та предметів протягом навчального року
 1. Різне
 1. Участь у вебінарахметод- центру (згідно графіку)

X

червень

1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за ІІ семестр 2023- 2024 н.р. з теоретичної та практичної підготовки

27.06.2024

Каб. № 20

Котенко М.М..

викладачі, майстри в/н

2. Звіт педагогів про роботу над навчально-методичною проблемою

3. Підсумки роботи методичної комісії за 2023 – 2024 н.р. Плани на наступний навчальний рік

4.  Різне

 

Організація та план проведення

засідань методичної комісії  інфраструктурного напрямку та загальних для всіх галузей економіки.

на ІІ семестр 2023-2024 н. р.

№ з/п засідань

Організація засідань

Дата прове-дення

Місце проведен-ня

Відповіда-льний

V

1. Звіт викладачів про рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2023-2024 н.р., написання директорських контрольних робіт.

2. Ознайомлення  з  новинками методичної  літератури, електронної бібліотеки.

3. Різне.

січень

Каб. №13

Бузницька І.Й.

Члени методкомісії

Бібліотекар

VІ

1. Обговорення питання щодо проведення предметного-методичного тижня, декади, вечора.

2. Вивчення можливостей диференційованого підходу на уроках теоретичного навчання, враховуючи змішану форму навчання.

3. Розгляд та схвалення методичних розробок викладачами та майстрами в/н.

4. Різне.

лютий

Каб. №13

Бузницька І.Й.

Члени методкомісії

VІІ

1. Розгляд та схвалення питань на поетапну атестацію, перевірних робіт.

2. Оформлення документації для організації виробничого навчання на виробництві та виробничої практики.

3. Різне.

березень

Каб. №13

Бузницька І.Й.

Члени методкомісії

VІІІ

1. Обговорення питання розробки КМЗ.

2. Обговорення питання  вивчення ключових та загальнопрофесійнихкомпетентностей.

3. Обговорення питань щодо розробки  робочих навчальних планів та програм на наступний навчальний рік.

4. Різне.

квітень

Каб. №13

Бузницька І.Й.

Члени методкомісії

ІХ

1. Обговорення питання успішності учнів з в/н та спецдисциплін.

2. Обговорення питання про ефективність застосування сучасних технічних засобів навчання.

3. Обговорення питання удосконалення способів закріплення та поглиблення знань учнями.

4. Різне. Стан підготовки до ДКА.

травень

Каб. №13

Бузницька І.Й.

Члени методкомісії

Х

1. Обговорення питань про підготовку кабінетів до наступного навчального року.

2. Обговорення питання рівня знань учнів за навчальний рік.

3. Обговорення питання результатів позаурочної роботи з учнями.

4. Підведення підсумків роботи методкомісії.

5. Різне.__

червень

Каб. №13

Бузницька І.Й.

Члени методкомісії

 

Організація і проведення засідань методичної комісії загальноосвітніх предметів, фізичної культури,

захисту України, бібліотекаряу ІІ семестрі  2023-2024 н.р.

 

№ засідання

Організація засідання

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

V січень

1.  Аналіз рівнів навчальних досягнень учнів за І семестр 2023-241 н.р. (Голова м/к)

16.01.2024

10

кабінет

Викладачі,

Порожня О..П., Щербак В.В.

2. Методика оцінювання навчальних досягнень учнів із загальноосвітніх предметів.

3.Особливості підготовки до захист у дослідницьких робіт в МАН

VІ

лютий

1.Семінар-практикум  «Вимоги до методичних розробок на педагогічну виставку «Профтехосвіта Черкащини – 2023-2024» та  розгляд тематики»

другий вівторок місяця

10

кабінет

Викладачі,

Порожня О..П.,

Волощенко І.П.

2.Творчий звіт викладачів, які атестуються

3. «Принцип малої дитини» у вивченні іноземної мови

VII березень

1. Розгляд обласного моніторингу навчальних досягнень учнів загальноосвітнього напрямку (Голова м/к)

другий вівторок місяця

10

кабінет

Викладачі,

Порожня О..П.,

Гузь Н.В.

2.Вровадження в освітній процес сучасних методів навчання.

3. Затвердження методпосібників на виставку «Профтехосвіта Черкащини – 2023-2024»

4.Різне

 

VIII

квітень

1 Організація гурткової роботи в позаурочний час

другий

вівторок

місяця

10

кабінет

Викладачі,

Порожня О.П.,

Щербина Т.В.

2.Різне

 

 

IX

травень

1.Круглий стіл «Підсумки виставки «Профтехосвіта Черкащини 2023-2024»

другий вівторок місяця

10

кабінет

Викладачі,

Порожня О.П..

2.Звіт щодо поповнення КМЗ предметів за рік

3.Різне

 

X

червень

1.Звіт викладачів про рівнінавчальнихдосягненьучнів за 2023-2024н.р.

другий вівторок місяця

10

кабінет

Викладачі,

Порожня О..П.

2.Звіти викладачів про роботу над навчально-методичною проблемою, підготовка звіту про методичну роботу

3.Підсумки роботиметодичноїкомісії за 2023-2024 н.р

4. Різне

 

 

 

Організація і проведення

засідань методичної комісії сільськогосподарського та транспортного напрямку у ІІ семестрі  2023/ 2024 н. р.

 

№ засідання

 

Організація засідань

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

V

січень

1.Проаналізувати виконання навчальних планів та програм за перше півріччя та рівня навчальних досягнень здобувачів освіти із професійно-практичної підготовки.

 

 

 

 

17.01.2024

Каб.природничо-математич

них предметів

Викладачі, майстри в/н

2.Аналіз рівня досягнень учнів за І семестр 2023-2024н.р. (теоретична підготовка)

Викладачі, майстри в/н

3.Аналіз проведення директорських контрольних робіт 2023-2024н.р.

Викладачі, майстри в/н

VI

лютий

 

 

 

 

 

1.Круглий стіл: «Розвиток предметних компетентностей викладачів ПТНЗ через STEM - освіту».

 

 

14.02.2024

 

 

 

 

 

Каб.природничо-математич

них предметів

Віталія Козуб

2.Обговорити відкритий урок майстра виробничого навчання Сергія Бровка

Сергій Бровко

3.Про підготовку до обласного семінару-практимуму для педагогічних працівників автотранспортного і машинобудівного напрямків

Викладачі, майстри в/н

VII

березень

1.Розгляд і затвердження програм виробничої практики для навчальних груп 11, 21, 31

20.03.2024

Каб.природничо-математич

них предметів

  Майстри в/н

2. Про розроблення освітніх програм

Викладачі та майстри в/н

2.Розгляд та затвердження питань білетів до іспитів в гр.31

Олександр Ткаченко

VIII

квітень

1. Комп’ютерний всеобуч «Застосування он-лайн курсів для викладачів та майстрів в/н як засіб підвищення самоосвіти»

18.04.2024

Каб.природничо-математич

них предметів

Викладачі та майстри в/н

Обговорити відкритий урок викладача Олександра Ткаченка

Олександр Ткаченка

ІХ

травень

1.Семінар-практикум «Впровадження сучасних інтернет-технологій при вивченні дисциплін сільськогосподарського профілю»

 

09.05.24

Каб.природничо-математич

них предметів

Викладачі, майстри в/н

3. Розгляд та погодження переліку робіт дляпоетапної атестації та завдань для проведення ДКА

Викладачі, майстри в/н

4. Звіт викладачів про роботу над навчально-методичною проблемою

викладачі та майстри в/н

Х

червень

1. Про проведення ДКА здобувачів освіти гр. 31

03.06.2024

Каб.природничо-математич

них предметів

 

2. Підсумки роботи методичної комісії за 2023 – 2024н.р.

Олена Цибулько  викладачі та майстри в/н

3. Плани на наступний навчальний рік

Викладачі та майстри в/н

           

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень