A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Рада профілактики правопорушень

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КАНІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

Н А К А З

 

 «_31_» _серпня___ 2023 р.          м. Канів                                  № 273

 

Про запобігання правопорушенням,

злочинності і бездоглядності та СНІДу

серед неповнолітніх учнів училища

 

         Відповідно до плану роботи закладу освіти на 2023-2024 навчальний рік, з метою удосконалення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, профілактичної роботи з учнями училища щодо запобігання правопорушенням, злочинності, бездоглядності та СНІДу

 

НАКАЗУЮ:

 

 

 1. Оновити та затвердити склад комісії училища в раді профілактики правопорушень серед неповнолітніх (додаток 1).
  1. Скласти і затвердити план роботи та план засідань ради профілактики на 2023-2024 н.р (додаток 2,3).
 2.  Заступнику директора з виховної роботи Вікторії Щербак розробити план роботи Ради профілактики правопорушень училища на  2023-2024 н.р.
 3. Соціальному педагогу Наталії Гузь та практичному психологу Володимиру Компанійцю взяти під контроль та проводити індивідуальну роботу з учнями, які  стоять на внутріучилищному обліку та затвердити плани спільних заходів, щодо запобігання правопорушенням, злочинності, бездоглядності та СНІДу зі службою у справах дітей виконавчого комітету Канівської міської ради, ювенальною превенцією Канівського відділення поліції на 2023-2024н.р. до 15.09.2023 р.
 4.  Практичному психологу Володимиру Компанійцю здійснювати діагностику, психологічний супровід та корекційну роботу з учнями «групи ризику», які перебувають на внутріучилищному обліку з обов’язковим занесенням до карток особистого обліку учнів.
 5. Закріпити громадських наставників з числа класних керівників, кураторів та майстрів виробничого навчання училища за учнями, схильними до правопорушень.
 6.  Класним керівникам та кураторам навчальних груп:

6.1. посилити контроль за відвідуванням учнями закладу освіти та якістю навчання;

6.2.  спільно з вихователями гуртожитків залучати учнів до громадської та гурткової роботи згідно з їх нахилами та інтересами;

6.3. налагоджувати зв’язки між сім’ями учнів «групи ризику», училищем та ювенальною превенцією та службами у справах дітей (м. Канів та/або за місцем проживання іногородніх учнів);

6.4. розглядати питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків на батьківських зборах згідно з планом роботи училища на 2023–2024 н.р.;

6.5. відвідати сім’ї учнів, що опинилися у складних життєвих обставинах;

6.6. проводити виховну роботу щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу згідно з планом роботи училища                                на 2023–2024 н.р.;

6.7. використовувати інтерактивні педагогічні технології, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, роботу в малих групах у позакласній правоосвітній діяльності.

7. Відповідальному за сайт Юлії Коваленко вчасно розміщати та поновлювати інформацію, щодо роботи Ради профілактики.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з ВР Вікторію Щербак.

 

Директор училища                                   Олена ВОЛОЩЕНКО  

 

 

СКЛАД  КОМІСІЇ

Ради профілактики правопорушень

серед неповнолітніх в ДНЗ «Канівське ВПУ»

на 2023-2024 н.р.

 

 

 1. Вікторія ЩЕРБАК -   голова комісії – заступник директора з виховної роботи;
 2. Альона ЗАВГОРОДНЯ – член комісії,практичний психолог;
 3. Наталія ГУЗЬ - член комісії,соціальний педагог;
 4. Світлана СВІТЛИЧНА – член комісії,медичний працівник;
 5. Тетяна ЩЕРБИНА - член комісії, старший майстер;
 6. Володимир САМКО – член комісії, вихователь;
 7. Сергій БРОВКО - член комісії,завідувач Степанецьким відділенням;
 8. Олена ЦИБУЛЬКО - член комісії, викладач;
 9. Віталія КОЗУБ - член комісії, вихователь.

 

 

ПЛАН

засідань Ради профілактики правопорушень

Державного навчального закладу

«Канівське вище професійне училище»

на 2023-2024 навчальний рік

 

Назва заходу

Дата

Відповідальні

 1.  

Засідання № 1

Аналіз роботи Ради профілактики за 2022-2023 навчальний рік.

Про затвердження плану роботи Ради профілактики на 2023-2024 навчальний рік.

Про оновлення картотеки учнів, що перебувають на внутрішньо училищному обліку

IV тижд. вересня

Голова РП

 

Секретар РП

 

Заступник з ВР

 1.  

Засідання №2

 1. Про зайнятість у позаурочний час учнів, що потребують особливого педагогічного контролю учнів із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах
 2. Про законодавство в галузі профілактики правопорушень і злочинності серед підлітків

IV тижд.

грудня

 

Голова РП

 

 

 

Вч. правознавства

 1.  

Засідання №3

 1. Про заходи щодо профілактики правопорушень та протидії поширенню наркоманії, алкоголізму серед учнівської молоді
 2. Звіти наставників учнів, які перебувають на внутріучилищному обліку і обліку у правоохоронних органах, учнів групи ризику про виконання ними учнівських обов’язків, ставлення до навчання, поведінку, стосунки з оточенням

IV тижд.

лютого

 

Голова РП

 

 

Голова РП

 

 1.  

Засідання №4

Про профілактичну роботу з учнями, які пропускають навчальні заняття без поважних причин

Про профілактичну роботу з учнями, які стоять на внутріучилищному обліку

IV тижд.

квітня

Заступник з ВР

 

Заступник з ВР

 1.  

Засідання №5

Про роль гуртків у організації дозвілля учнів.

Про аналіз стану виховної роботи серед правопорушників

Про зняття з внутріучилищного обліку учнів, схильних до правопорушень

IV тижд.

червня

 

Керівники гуртків

Голова РП

 

Голова РП

 

 

Позачергові засідання Ради профілактики правопорушень можливі на запит класних керівників, викладачів або майстрів в/н

Діяльність ради профілактики правопорушень

в ДНЗ «Канівське ВПУ»

 

I. Мета й завдання

Створення умов зі сприяння соціальному зростанню молоді, утвердженню свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання правопорушенням:

1. Подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання.

2. Формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку.

3. Вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки.

4. Формування в учнів активної позиції в правовій сфері.

5. Протистояння негативним явищам та впливам.

 

II. Основні напрями діяльності.

1.Педагогічна профілактика:

- Діагностика інтересів.

- Діагностика нахилів, здібностей.

- Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.

- Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.

2. Консультаційна діяльність.

- Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.

- Допомога у встановленні причин які призводять до виникнення проблем, та вирішення їх.

3. Просвітницька діяльність.

- Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень.

- Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.

- Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.

 

III. Склад ради профілактики ДНЗ «Канівське ВПУ»

1.До ради профілактики входять:

- директор;

- заступники директора з навчально-виробничої роботи;

- заступник директора з виховної роботи;

- соціальний педагог;

- класний керівник;

- вихователь гуртожитку;

- медичний працівник.

2.У засіданнях ради за потреби беруть участь члени учнівського самоврядування, класні керівники, викладачі-предметники, майстри виробничого навчання.

3.Періодичність засідань ради визначається залежно від загального стану профілактичної роботи в училищі, необхідності в рішучих заходах.

 

План

роботи ради з профілактики правопорушень ДНЗ «Канівське ВПУ»

на 2023-2024 н.р.

 

Мета: попередження протиправної поведінки учнів училища, профілактика куріння та вживання алкогольних, токсичних і наркотичних речовин, профілактика травматизму, аморальної поведінки батьків і учнів, попередження безпритульності і бездоглядності учнів, профілактики правопорушень серед учнівської молоді

 

№ з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Визначити та організувати роботу з учням з ускладненою поведінкою та учнями, які опинилися в складних життєвих обставинах, скласти плани індивідуальної роботи з ними

до 02.10.2023

Члени ради профілактики, громадські наставники, практичний психолог

 

2

Визначити та організувати роботу з учнями, які проживають у сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вирішити питання щодо притягнення батьків до відповідальності за порушення прав учнів

до 02.10.2023

Члени ради профілактики, соціальний педагог, класні керівники

 

3

Розробити заходи щодо налагодження взаємоінформування, координації спільних дій установ і організацій, які опікуються проблемами дітей

до 02.10.2023

Члени ради профілактики

 

4

Закріпити за кожним учнем, що опинилися у складних життєвих обставинах та за учнями  з ускладненою поведінкою наставників зі складу класних керівників

до 02.10.2023

Члени ради профілактики

 

5

Організувати контроль за відвідуванням учнями занять, що опинилися у складних життєвих обставинах та за учнями  з ускладненою поведінкою наставників зі складу класних керівників

Протягом року

Члени ради профілактики

 

6

Обстежувати житлово–побутові умови учнів, які стоять на внутріучилищному обліку, складати акти обстеження житлово-побутових умов

Протягом року

Члени ради профілактики соціальний педагог, класні керівники

 

7

Організувати педагогічну допомогу шляхом проведення:

індивідуальної роботи з учнями, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнями  з ускладненою поведінкою з метою усунення прогалин у заняттях учнів;

психологічні консультації

Протягом року

Члени ради профілактики, практичний психолог, соціальний педагог

 

8

Організація роботи з попередження негативних проявів в учнівському середовищі

Протягом року

Члени ради профілактики

 

9

Профілактичні заходи девіантної та асоціальної поведінки учнів , соціальна адаптація учнів «групи  ризику».

Протягом року

Практичний психолог, соціальний педагог

 

10.

Організація просвітницької діяльності серед учнів , батьків або осіб, які їх замінюють

Протягом року

Члени ради профілактики

 

11.

Залучити учнів, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів з ускладненою поведінкою до органів учнівського самоврядування, занять у спортивних секціях, гуртках, забезпечити їх участь у загальноучилищних заходах, конкурсах, фестивалях

Протягом року

Члени ради профілактики

 

12

Організувати проведення лекцій щодо попередження правопорушень та пропаганди здорового способу життя за участю ювенальної превенції, служби у справах дітей

Протягом року

Члени ради профілактики

 

13

Організувати контроль за проведенням вільного часу учнями, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів з ускладненою поведінкою

Протягом року

Члени ради профілактики

 

14

Організувати правове забезпечення роботи щодо профілактики правопорушень: проведення консультацій з учнями та їх батьками щодо ознайомлення з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини і нормами міжнародного права.

Протягом року

Члени ради профілактики

 

15

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків учнів, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів з ускладненою поведінкою про їх відповідальність за створення умов щодо виховання, навчання та розвитку неповнолітніх дітей.

Протягом року

Члени ради профілактики, класні керівники

 

16

Організувати проведення заходів профілактичної антиалкогольної та антинаркотичної роботи серед підлітків із залученням спеціалістів–наркологів.

Протягом року

Члени ради профілактики, медичний працівник, соціальний педагог

 

17

Організувати у бібліотеці виставки на теми: «Закон і ти», «Відповідальність за правопорушення», «Я обираю здоровий спосіб життя».

Протягом року

Бібліотекар училища

 

18

Розміщувати на сайті матеріали з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативним проявам серед неповнолітніх

Протягом року

Практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники

 

19

Розміщувати інформаційні матеріали, буклети про негативний вплив алкоголю, тютюнопаління та наркоманії на організм людини

Протягом року

Практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники

 

20

Провести батьківські збори на тему: «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх»

Протягом року

Члени ради профілактики

 

 

 


Позачергові засідання Ради профілактики правопорушень можливі на запит класних керівників, викладачів або майстрів в.

Протокол ради профілактики

Картка обліку учня

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень