A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

План роботи

План роботи педагога соціального

ДНЗ «Канівське ВПУ»

Гузь Наталії Володимирівни

на 2022- 2023 навчальний рік

 

            Педагог соціальний – це фахівець з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особи;  це фахівець, який зайнятий у сфері соціально- педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності; посередник між особистістю і соціумом, який розуміє дитину, знає її вікові та індивідуальні особливості

            Педагог соціальний забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної поліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій – з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

 

            План роботи складено відповідно до наступних нормативно-правових документів:

 • Закон України «Про освіту» (від 23.03.1996р.№100а/96-ВР зі змінами і доповненнями);
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту» (№ 103/98 – ВР від 19.12.2006р зі змінами);
 • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (№ 2558- ІІІ від 21.06.2001р.);
 • Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (№3739-17 від 20.09.2011р.);
 • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (№ 2789-ІІІ від 15.11.2001р.);
 • Закон України про охорону дитинства» (від 26.03.2001р.);
 • наказ МОН «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» (№616 від 02.07.2009р.);
 • інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у2017 – 2018н.р.(наказ МОН від 21.07.2017р. №1/9-414;
 • інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012-2013 н.р. (наказ МОН від 19.07.2012р. №1/9-517);
 • наказ МОН України «Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді» (від 21.06.2004 року №605);
 • посадова інструкція соціального педагога;
 • етичний кодекс соціального педагога.

 

Цілепокладаюча частина

            Мета: створення сприятливих умов для особистісного розвитку учня (фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального), надання йому комплексної соціальної, психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі навчання, соціального становлення.

            Завдання:

 • вивчати та оцінювати особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань; досліджувати спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї, та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;
 • прогнозувати на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи; прогнозувати результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
 • надавати рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надавати необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо;
 • забезпечувати дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляти їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);
 • переконувати учнів в  доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяти попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;
 • надавати соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді, здійснювати соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; сприяти соціальному і професійному визначенню особистості, дбати про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;
 • координувати діяльність й взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання; сприяти соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формувати демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також дітей сиріт і дорослих;
 • сприяти розкриттю здібностей, талантів, обдарувань вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості. Залучати громадські організації, творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактично виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи;
 •  займатись профілактикою правопорушень неповнолітніх. Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність особистості дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Відповідно до наказу МОН «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» ( №616 від 02.07.2009р.)

№ п/п

Зміст роботи з учнями, медпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким

проводиться

І. Діагностична робота

1.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

10.

Вивчення особових справ учнів І-ІІІ курсів

Виявлення учнів соціально незахищених категорій, а саме:

 • дітей сиріт ;
 • дітей, які позбавлені батьківського піклування;
 • дітей-напівсиріт;
 • дітей з неповних сімей;
 • дітей з багатодітних сімей;
 • дітей-інвалідів;
 • дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • дітей з малозабезпечених сімей;
 • тимчасово переміщених;

 

Проведення соціальної паспортизації учнів, навчальних груп, сімей «групи ризику»

 

Вивчення особливостей соціально-адаптаційного періоду учнів 1 курсу. Дослідження соціально-психологічної адаптованості (Р.Даймонд, К.Роджерс)

 

Дослідження міжособистісних взаємин в групі «Соціометрія» (Дж. Морено)

 

Визначення індивідуально-типологічних особливостей особистості (за методикою Г.Айзенка)

 

Діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) та соціально дезадаптованих учнів

 

Психологічна діагностика батьків учнів (анкета «Училище очима батьків»)

 

Діагностика рівня емоційного вигорання педагогів (методика В.В.Бойка)

 

Соціально-педагогічне дослідження за запитом адміністрації

Вересень

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Вересень-жовтень

 

 

 

Жовтень-листопад

 

 

Грудень-січень

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

Кабінет педагога соціального

Кабінет педагога соціального.

Учні, майстри в/н, класні керівники, батьки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет педагога соціального.

Учні училища, майстри в/н, мед. працівник

 

Навчальні кабінети.

Учні І курсу

 

 

 

Навчальні кабінети.

Учні І-ІІІ курсу

 

 

Навчальні кабінети.

Учні училища

 

 

Навчальні кабінети.

Учні училища

 

 

 

Навчальні кабінети. Кабінет соц. педагога

 

Методичний кабінет

(на метод. об’єднаннях)

 

 

Навчальні кабінети.

Кабінет соц. педагога

 

ІІ. Консультативна робота

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

Консультативна робота за потребою учнів

 

Соціально-психологічний супровід учнів під час підготовки до ЗНО

 

Проведення консультацій з питань профорієнтації з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, батьками

 

Групове та індивідуальне консультування учнів за результатами діагностик

 

Надання консультативної допомоги учням, які потрапили в складні життєві обставини

 

Надання консультативної допомоги здібним та обдарованим учням щодо реалізації власних можливостей та їх перспективного розвитку

 

Надання консультативної допомоги адміністрації училища

Протягом року

 

 

Лютий-березень

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

Кабінет педагога соціального

 

 

Навчальні кабінети.

Кабінет педагога соціального

 

 

 

Кабінет педагога соціального

 

 

 

 

 

 

Навчальні кабінети.

Кабінет педагога соціального

 

 

Навчальні кабінети,

кабінет педагога соціального

 

 

 

Навчальні кабінети.

Кабінет педагога соціального

 

 

 

 

Кабінет педагога

ІІІ. Прогностична робота

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

Проведення бесід із дезадаптованими учнями І курсу

 

Вивчення умов проживання дітей, які потребують соціально-психологічного захисту

 

Надання психологічної, соціально-педагогічної допомоги дітям-сиротам, напівсиротам та учням з малозабезпечених сімей

 

Соціально-психологічний супровід учнів училища під час навчальної діяльності

 

Прогнозування творчо обдарованих учнів училища (залучення до гуртків, секцій, творчих об’єднань)

І семестр

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

Навчальні кабінети.

Кабінет соц. педагога соціального

 

 

 

-

 

 

 

Кабінет педагога соціального

 

 

 

 

 

 

Навчальні кабінети.

Учні училища

 

 

Навчальні кабінети.

Учні училища

ІV. Профілактична робота

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання патріотизму та національної свідомості учнів. Підготовка та проведення лекцій:

 1. Що означає бути українцем?
 2. Патріотизм – нагальна потреба України
 3. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину

 

Підготовка та проведення науково-популярних лекцій для учнів:

 1. Формування здорового способу життя. Пити чи не пити. Правда про алкоголь. Залежність від тютюну.
 2. Профілактика насильства в освітньому середовищі.
 3. Профілактика торгівлі людьми.

 

Підготовка та проведення освітньо-профілактичних лекцій для батьків:

 1. Проблема підліткового віку.
 2. Профілактика торгівлі людьми.
 3. Профілактика насильства в освітньому середовищі.

 

Підготовка та проведення науково-популярних лекцій для педагогів:

 1. Стрес. Професійне вигорання.
 2. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів в сучасних умовах.

     3.Психологічний стан дитини, підлітка під час війни.

 

Протягом року

 

 

Січень

 

 

 

Лютий

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

Січень

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Навчальні кабінети.

Учні училища

 

Навчальні кабінети.

Учні училища

 

 

 

 

 

Навчальні кабінети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичний кабінет.

Актовий зал

 

 

 

 

 

Методичний кабінет.

Актовий зал

 

 

 

 

 

-

5.

Співпраця  з працівниками  поліції службою у справах дітей, медичними спеціалістами, благодійними фондами та організаціями тощо

 

 

V. Захисна робота

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

Захист інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Захист інтересів дітей із малозабезпечених багатодітних, неповних та неблагополучних сімей

 

Проведення спільної роботи з працівниками міліції, службою у справах неповнолітніх, медичними спеціалістами, проведення спільними зусиллями лекцій, бесід

 

Участь у роботі ради профілактики училища

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Протягом року

Кабінет педагога, соціального, класні керівники

 

Кабінет педагога соціального

 

 

 

Кабінет педагога соціального

 

 

 

 

 

 

Кабінет педагога соціального,

 класні керівники

VI. Соціально-перетворювальна

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

Соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей.

 

Спостереження за адаптацією учнів під час навчання в училищі.

 

Виявлення інтелектуально-обдарованих учнів.

Допомога в задоволенні соціальних потреб учнів.

 

Проведення тренінгового заняття з учнями:

 «Профілактика насилля у сім’ї»

 

Проведення семінару-практикуму для учнів:

«Торгівля людьми – крок до дорослого життя»

 

Проведення тренінгових занять з педагогами:

 1. Щоб робота приносила радість.
 2. Подолання конфліктності.
 3. Партнерське спілкування.

 

Виступ на педагогічних радах:

 1. Аналіз анкетування вступників

минулих років.

 1. Проблеми формування навчальної діяльності учнів в сучасних умовах

Протягом року

 

 

 

І семестр

 

 

І семестр

 

Протягом року

 

 

Лютий

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Травень

Січень

Квітень

 

 

Листопад

 

Січень

Навчальні кабінети.

Кабінет педагога соціального

 

 

 

Навчальні кабінети

 

 

Навчальні кабінети

 

Навчальні кабінети

 

 

Навчальні кабінети

 

 

 

Навчальні кабінети

 

 

 

 

 

 

Навчальні кабінети

 

 

 

 

Актовий зал

VII  Організаційна робота

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8

Розробка планів роботи на рік, місяць, звітів

 

Підготовка до проведення тестувань та анкетувань

 

Виготовлення стимульного, роздаткового матеріалу

 

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах

 

Співпраці з різними організаціями (міліція, служба у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центром зайнятості тощо)

 

Опрацювання і поповнення літератури по соціальній педагогіці та психології, нормативно-правової бази

 

Прийняття участі у навчально-методичних семінарах (нарадах) соціальних педагогів та психологів

 

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

Кабінет педагога соціального

 

 

Кабінет педагога соціального

 

 

Кабінет  педагога соціального

 

 

Кабінет  педагога соціального

 

 

 

Кабінет педагога соціального

 

 

 

 

 

Кабінет  педагога соціального

 

 

 

Кабінет педагога соціального

 

 

 

Кабінет педагога соціального

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень