A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

План роботи

 

ПЛАН РОБОТИ

 ПЕДАГОГА СОЦІАЛЬНОГО

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КАНІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

на 2023 – 2024 навчальний рік

Гузь Наталії Володимирівни

 

ВСТУП

            Соціальний педагог – це фахівець з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особи; це фахівець, який зайнятий у сфері соціально- педагогічної роботи або освітньо - виховної діяльності; посередник між особистістю і соціумом, який розуміє дитину, знає її вікові та індивідуальні особливості.

            Соціальний педагог забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії освітніх закладів, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної поліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій – з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

План роботи складено відповідно до наступних нормативно-правових документів:

 • Закон України «Про освіту»(№ 2145-VIII від 05.09.2017 зі змінами і доповненнями);
 • Закон України «Про професійну (професійно-технічну освіту» (№ 103/98 – ВР від 10.02.1998р.; правка №2940-IX від 23.02.2023);
 • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (№5462-VI від 12.09.2012).
 • Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (№3739-17 від 20.09.2011р.);
 • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (№ 2789-ІІІ від 15.11.2001р.);
 • Закон України «Про охорону дитинства» (№2402-III від 31.12.2020).
 • Закон України від 16.11. 2022 № 2759-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню).
 • Наказ МОН України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» (№509 від 22.05.2018).
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2022 №359 «Про затвердження  Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу  та підходу що базується на  дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад».
 •  Наказ МОН України «Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді» (від 21.06.2004 року №605).
 • Розпорядження КМУ від 02. 06. 2023 №  496-р «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми  на період до 2025року».
 • Розпорядження КМУ №1163-р від 20.12.2022 року «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022 – 2024 роки з її реалізації».
 • Лист МОН України «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023-2024 н.р.(1/12492 від 21.08.2023).
 • Лист МОН України від 30.05.2023 №1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні».
 • Лист МОН України №1/3737-22 від 29.03.2022 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».
 • Лист МОН України від 10.11. 2022 №4/3250-22 «Щодо захисту  дітей  від сексуальної експлуатації та сексуального насильства».
 • Наказ МОН України «Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді» (від 21.06.2004 року №605).
 • Лист МОН України від 14.08.2020 №1/9-436 «Щодо проведення в закладах освіти  право просвітницьких заходів до Міжнародного дня протидії булінгу  «Дня боротьби з цькуванням»).
 • Лист МОН України  від 15.11.2022 № 4/3297-22 «Щодо міжнародної акції «16 днів проти насильства»
 • Лист МОН України від 22.06.2022 № 1/6885 « Щодо запобігання та протидію сексуальному насильству, повязаному зі збройною агресією  російської федерації на території України».
 •  Лист МОН України від 12.04.2022  №1/ 4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позиції Збройних сил України»
 • Лист МОН України від 25.03.2022 №1/3663-22 « Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах в умовах воєнної агресії»
 • Лист МОН України від 14.06.2022 № 1/6355-22 «Про Рекомендації щодо усунення  ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною Україні та гуманітарну кризу»
 • Лист МОН України від 13.05.22 №1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні».
 • посадова інструкція соціального педагога;
 • етичний кодекс соціального педагога.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілепокладаюча  частина

            Мета: створення сприятливих умов для особистісного розвитку здобувача освіти (фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального), надання йому комплексної соціальної, психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі навчання, соціального становлення.

            Завдання:

 • забезпечення психологічної стійкості учасників  освітнього процесу, які постраждали  від російської агресії, організація соціально – педагогічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні;
 • популяризація ненасильницької моделі поведінки;
 • формувати у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
 • ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг);
 • формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова та діла в особистості, готовність брати  активну участь у житті своєї держави;
 •  інформування про вплив  та наслідки  вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління;
 • вивчати та оцінювати особливості діяльності та розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань; досліджувати спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї, та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;
 • прогнозувати на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості здобувача освіти чи групи; прогнозувати результати освітнього процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
 • надавати рекомендації (поради) здобувачам освіти, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надавати необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо;
 • забезпечувати дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляти їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, поліції, суді тощо);
 • переконувати здобувачів освіти в доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяти попередженню негативних явищ в освітньому середовищі;
 • надавати соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді, здійснювати соціально-педагогічний супровід освітнього процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; сприяти соціальному і професійному визначенню особистості, дбати про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;
 • координувати діяльність й взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання; сприяти соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формувати демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також дітей-сиріт і дорослих;
 • сприяти розкриттю здібностей, талантів, обдарувань учнів через їх участь у науковій, технічній, художній творчості. Залучати громадські організації, творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи;
 •  займатись профілактикою правопорушень неповнолітніх. Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність особистості дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

 

 

 

№ п/п

Зміст роботи з здобувачами освіти, медпрацівниками, батьками, адміністрацією освітнього закладу

Термін проведення

Де і з ким

проводиться

І. Діагностична робота

1.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

Вивчення особових справ здобувачів освіти І-ІІІ курсів

Виявлення соціально незахищених здобувачів освіти І-ІІІ курсів

категорій, а саме:

 • дітей сиріт ;
 • дітей, які позбавлені батьківського піклування;
 • дітей-напівсиріт;
 • дітей з неповних сімей;
 • дітей з багатодітних сімей;
 • дітей-інвалідів;
 • дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • дітей з малозабезпечених сімей
 • дітей, які постраждали в зоні бойових дій;
 • внутрішньо переміщених осіб;
 • дітей, батько яких знаходиться в зоні бойових дій.

Проведення соціальної паспортизації , здобувачів освіти навчальних груп, сімей «групи ризику».

Вивчення особливостей соціально-адаптаційного періоду здобувачів освіти 1 курсу.

 Дослідження соціально-психологічної адаптації (Р.Даймонд, К.Роджерс).

Дослідження міжособистісних взаємин в групі «Соціометрія» (Дж. Морено).

Визначення індивідуально-типологічних особливостей особистості (за методикою Г.Айзенка).

Діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) та соціально дезадаптованих учнів.

Психологічна діагностика батьків (анкета «Освітній заклад очима батьків»).

Діагностика рівня емоційного вигорання педагогів (методика В.В.Бойка).

Соціально-педагогічне дослідження за запитом адміністрації.

Вересень

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Вересень-жовтень

 

Жовтень-листопад

 

 

Грудень-січень

 

 

Грудень

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

Кабінет педагога

соціального

Кабінет педагога соціального.

Здобувачі освіти, майстри в/н, класні керівники, батьки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет педагога соціального,

здобувачі освіти, майстри в/н, мед. працівник

 

навчальні кабінети

здобувачі освіти І курсу

 

 

навчальні кабінети,

здобувачі освіти

І-ІІІ курсу

навчальні кабінети,

здобувачі освіти

 

 

навчальні кабінети,

здобувачі освіти

 

навчальні кабінети, кабінет педагога соціального

методичний кабінет

(на метод. об’єднаннях)

 

 

 

ІІ. Консультативна робота

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

Консультативна робота за потребою здобувачів освіти. Соціально-психологічний супровід здобувачів освіти під час підготовки до іспитів.

 

Проведення консультацій з питань профорієнтації з здобувачами освіти загальноосвітніх закладів, батьками.

 

Групове та індивідуальне консультування здобувачів освіти за результатами діагностик, проведених психологом.

Надання консультативної допомоги, здобувачам освіти які потрапили в складні життєві обставини.

 

Надання консультативної допомоги здібним та обдарованим учням щодо реалізації власних можливостей та їх перспективного розвитку.

Надання соціально – психологічної допомоги  здобувачам освіти під час отримання сигналу

« Повітряна тривога».

Проведення тренувальних вправ ментального здоров’я «Ти як?». 

Усунення ризиків торгівлі  людьми у зв’язку з війною в Україні.

Попередження щодо можливих випадків прояву суїциду (за результатами тестування Горської).

Адаптація здобувачів освіти до змін: вплив війни на психоемоційний стан підлітків (індивідуальні бесіди).

Індивідуальна робота з батьками щодо запобігання та протидії домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні.

Усунення ризиків прояву булінгу серед здобувачів освіти.

Протягом року

 

 

Лютий-березень

 

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

Кабінет педагога соціального

 

Навчальні кабінети.

Кабінет педагога соціального

 

Кабінет педагога соціального

 

Навчальні кабінети.

 

Кабінет педагога соціального

 

Кабінет педагога соціального

 

Навчальні кабінети.

Навчальні кабінети.

Кабінет педагога соціального

Кабінет педагога соціального

 

Кабінет педагога соціального

 

Навчальні кабінети

Кабінет педагога соціального

ІІІ. Прогностична робота

1.

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

Проведення бесід із дезадаптованими здобувачами освіти І курсу.

Вивчення умов проживання здобувачів освіти в гуртожитку та потребують соціально-психологічного захисту(особи з числа сиріт, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування,напівсироти,малозабезпечені,особливими потребами та ВПО.

Вивчення потреби в наданні психологічної, соціально-педагогічної допомоги дітям-сиротам, напівсиротам,особам з числа дітей- сиріт, дітям з особливими потребами, ВПО, та здобувачам освіти з малозабезпечених сімей.

Вплив війни на психоемоційний стан дітей. Психологічний супровід здобувачів освіти під час освітньої діяльності .

І семестр

 

Протягом року

 

 

Протягом року

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

Навчальні кабінети,

кабінет педагога соціального

кабінет педагога соціального

Кабінет педагога соціального

Навчальні кабінети.

Здобувачі освіти

 

 

Навчальні кабінети.

Здобувачі освіти

ІV. Профілактична робота

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

6.

Профілактична робота з попередження та подолання

 злочинності серед неповнолітніх здобувачів освіти.

Емоційна підтримка та робота з дітьми, яка спрямована на зниження тривожності в здобувачів освіти,  пов’язаної із війною в Україні.

Підготовка та проведення освітніх

профілактичних лекцій для батьків:

 1. Проблема підліткового віку.
 2. Профілактика торгівлі людьми.
 3. Профілактика насильства в освітньому середовищі.

Підготовка та проведення науково-популярних лекцій для педагогів:

 1. Стрес. Професійне вигорання.
 2. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах російської агресії на території України.

Проведення годин спілкування до Міжнародного дня відмови від паління.

Співпраця з працівниками поліції, службою у справах неповнолітніх, медичними спеціалістами, благодійними фондами та організаціями тощо.

Протягом року

Протягом року

 

Протягом року

 

 

 

 

Квітень

Січень

 

 

 

 

Листопад 2023р.

За потреби, протягом року

Навчальні кабінети.

Здобувачі освіти

 

Навчальні кабінети.

здобувачі освіти

 

 

 

 

Навчальні кабінети.

Батьківські збори в групах

 

 

Інструктивно –методичні наради, педради

Кабінет педагога соціального

 

V. Захисна робота

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

Захист інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Захист інтересів дітей з малозабезпечених багатодітних, неповних та неблагополучних сімей, (особи з числа сиріт, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування,напівсироти.

малозабезпечені, діти з особливими потребами та ВПО.

Проведення спільної роботи з працівниками поліції, службою у справах неповнолітніх, медичними спеціалістами, проведення спільними зусиллями лекцій, бесід.

Участь у роботі ради профілактики училища.

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

Кожного місяця

 

Кабінет педагога соціального,

Класні керівники

 

Кабінет педагога соціального

 

 

 

Кабінет соц. педагога

 

 

Кабінет соц. педагога, класні керівники

VI. Соціально-перетворювальна

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

Соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей.

 

Спостереження за адаптацією здобувачів освіти під час навчання в училищі.

 

Виявлення інтелектуально-обдарованих учнів.

Допомога в задоволенні соціальних потреб здобувачів освіти.

Проведення тренінгового заняття з здобувачами освіти:

 «Профілактика насилля у сім’ї»

Проведення семінару-практикуму для здобувачів освіти:

«Торгівля людьми – крок до дорослого життя».

Здійснення превентивних заходів серед здобувачів освіти в умовах воєнного стану.

Запобігання та протидія сексуальному насильству, пов’язаному  зі збройною агресією  на території України.

Проведення тренінгових занять з педагогами:

 1. Щоб робота приносила радість.
 2. Подолання конфліктності.
 3. Партнерське спілкування.

Виступ на педагогічних радах:

 1. Аналіз анкетування вступників

2023-2024н.р.

 1. Проблеми формування навчальної діяльності здобувачів освіти в сучасних умовах

Протягом року

 

І семестр

 

 

І семестр

 

 

Протягом року

 

Лютий

 

 

Березень

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

 

Листопад

 

 

Січень

 

Навчальні кабінети.

 

Кабінет соц. педагога

 

Навчальні кабінети

 

Навчальні кабінети

 

Навчальні кабінети

 

Навчальні кабінети

Навчальні кабінети

 

Навчальні кабінети

 

 

 

Навчальні кабінети

 

Навчальні кабінети

VII  Організаційна робота

1.

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

Розробка планів роботи на рік, місяць та звітів

 

Підготовка до проведення тестувань та анкетувань

 

Виготовлення стимулюючого, роздаткового матеріалу

 

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах

 

Співпраці з різними організаціями (поліція, служба у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центром зайнятості тощо)

 

Опрацювання і поповнення літератури по соціальній педагогіці та психології, нормативно-правової бази

 

Прийняття участі у методичних семінарах (нарадах), вебінарах для соціальних педагогів та психологів

 

Робота в бібліотеці, самоосвіта

Протягом року

Протягом року

Протягом року

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Протягом року

Кабінет соц. педагога

Кабінет соц. педагога

Кабінет соц. педагога

 

Кабінет соц. педагога

 

Кабінет педагога соціального

 

 

Кабінет педагога соціального

 

Кабінет педагога соціального

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень