A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Гурткова робота

Графік робочого часу

керівника гуртка "Прем'єра"

на 2023-2024 н.р.

(ІІ семестр)

 

День роботи

Час роботи

Понеділок

14.20-15.55 (індивідуальна робота)

16.00-18.10 (групова)

 

Вівторок

14.20-15.55 (індивідуальна робота)

16.00-18.10 (групова)

 

Середа

 

Четвер

14.20-15.55 (індивідуальна робота)

16.00-18.10 (групова)

 

П’ятниця

 

14.20-15.55 (індивідуальна робота)

16.00-18.10 (групова)

Субота

 

Неділя

 

 

      Середа, субота, неділя - вихідний

 

 

Робоча навчальна програма

вокально - драматичного гуртка

«ПРЕМ'ЄРА»

Державного навчального закладу

«Канівське вище професійне училище»

 

720 годин

 

Керівник гуртка:

Олена Чечель

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Нові життєві умови, в яких знаходиться сучасне навчання, висувають свої вимоги: бути ініціативним, самостійним, знаходити нестандартні,  оригінальні рішення, орієнтуватися на найкращі кінцеві результати. 

Освітньо-виховний процес повинен не лише озброювати учнів професійними знаннями, уміннями, навичками, а й розвивати активну пізнавальну діяльність, формувати  всебічно розвинену особистість, здатну мислити критично. Також не залишає поза увагою виховання почуття товариськості, взаємодопомоги і колективізму, вміння працювати в команді.

Одним із завдань освітньо-виховної галузі є забезпечення реалізації можливостей розвитку учня, як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та професійних компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя.

Гурткова робота сприяє розвитку духовної культури особистості, естетичного смаку, фантазії, креативності, самореалізації.  Має важливе виховне та навчальне значення.

     У ході останніх подій нашої країни, звертає на себе увагу зростаючий соціальній попит на отримання поглиблених знань історії рідного краю, національно-патріотичного виховання, а саме через пісню та інсценізацію.

 Під час дистанційної форми навчання, заняття з гурткової роботи проводиться згідно програми в онлайн режимі, за допомогою платформи Google Meet.

   Навіть під час дистанційного навчання, гуртківці активно займаються творчою діяльністю, створюючи відеоролики на потрібно тему, приймають участь у фото та відео челенджах.

Актуальність даної програми у двох напрямках мистецтва – співу та театралізації, що дає змогу створити театр пісні, метою діяльності якого є розвиток творчої особистості, здібної до самореалізації у різних напрямках, формування ціннісних орієнтирів згідно з моральними принципами «народної» педагогіки. А також засобами музики й драматургії виявити й донести до глядача – слухача різноманітність культури українського народу та національні особливості. 

Навчання за програмою здійснюється у вигляді теоретичних і практичних занять з учнями. Заняття можуть проводитися в різних формах: робота в групах, дискусії, бесіди, інсценівки, концерти.

Результатом діяльності є  пізнання народної творчості, виступи, свята, тематичні вечори, звітні концерти.

        Використовуються наступні педагогічні технології: проблемне, розвиваюче навчання, ігрові, особистісно-орієнтовані, інтеграційні, інформаційно-комп'ютерні технології.

    Програма містить різний рівень складності матеріалу, що вивчається, це дозволить знайти оптимальний варіант роботи з тією або іншою групою. Ця програма відкрита для розширення, певних змін з урахуванням конкретних педагогічних завдань, запитів дітей.

        Програма розвиває здібності  до виконання музичних творів,  здатність сценічної діяльності.

 

Мета програми – через пізнання народної творчості, створювати умови для розкриття та розвитку природних задатків і творчого потенціалу здобувачів освіти засобами вокалу та театралізації. Навчити учнів працювати в колективі, підтримувати одне одного.

Основне завданням даної програми сприяти у здобувачів освіти наступних компетентностей:

 1. Навчання впродовж життя - спроможність вчитися й працювати як у колективі, так і самостійно, організовувати своє навчання, оцінювати його й ділитися його результатами з іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна;
 2. загальнокультурна - здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;

3. комунікативна - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;

4.соціальна - здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

5. мистецька - формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та провадження практичної діяльності системи ключових, естетичних і предметних мистецьких компетентностей, як цілісної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного самовираження.

         Визначальний напрям у майбутній роботі - навчити учнів нестандартно мислити, швидко адаптуватися в різних ситуаціях.

Досягти найкращих результатів у цьому допоможуть такі засоби:

 • аналіз музичних творів, розуміння їх змісту;
 • знайомство з різними аспектами сценічної майстерності;
 • досягнення художньої ідеї.

Навчальна програма передбачає 1 рік навчання  і призначена для роботи з учнями 1-3 курсів. Програма містить такі напрями:

 • співи;
 • елементи акторської майстерності.

Заняття проводятьсяз розрахунку6 годин на тиждень дляоднієї групи.

Педагогічні умови реалізації програми вокально - театрального гуртка

В основі гурткової роботи лежить принцип добровільності.

Основними педагогічними принципами, що забезпечують реалізацію програми, є такі:

 • облік вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини;
 • доброзичливий психологічний клімат на занятті;
 • оптимальне поєднання форм діяльності;
 • доступність.

Прогнозований результат:

 • набуття навички творчої колективної діяльності;
 • сценічної культури;
 • формування в учнів творчих здібностей, вміння творчо подавати матеріал;
 • розвиток музичного смаку, слухових якостей, вміння володіти власними емоціями,;
 • вміння емоційно передавати зміст творів, артистично та виразно виконувати їх;
 • підвищення рівня знань культури рідного краю.

Оцінка результативності

У якості форм підведення підсумків організовуються публічні виступи, виступи на концертах, загальноучилищних заходах, участь у різних конкурсах, а також публікації в мережах, засобах інформації.

         Особливу увагу приділено практичній роботі з диханням, голосом, поставою, вправам на передачу емоції, виразності рухів, правильної постави, ритмічності.

         Учасники гуртка долучаються до участі у проведенні загальноучилищних виховних заходів, тематичних вечорів, свят, виховних годин, працюють над розробкою власних номерів.

       Заняття в гуртку дисциплінують, виробляють почуття відповідальності перед партнерами та глядачами, прищеплюють почуття колективізму, згуртованості,  любов до творчості, впевненості в собі.

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Початковий рівень – 2групи

 

 

Розділ, тема

Кількість годин

 

Теоретичних

Практичних

Всього

1.

Виявлення творчо обдарованої учнівської молоді

2

6

8

2.

Вступне заняття

3

-

3

3.

Освоєння деяких вокальних навичок

6

19

25

4.

Вивчення розспівок та елементарних вокальних вправ

8

16

24

5.

Сприймання музики

3

9

11

6.

Робота з репертуаром

4

22

26

7.

Сценічна мова

6

18

24

8.

Сценічний рух

6

20

26

9.

Підготовка, проведення свят

-

27

27

10.

Підсумкове заняття

-

3

3

 

Всього: 177   год.х на 2 групи=

354 год

25

93

177

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Виявлення творчо обдарованої учнівської молоді (8 год)

Теоретична частина. Проведення співбесід, заохочення творчо обдарованої молоді до гурткової роботи

Практична частина. Прослуховування, анкетування.

 1. Вступне заняття (3 год)

Теоретична частина. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Ознайомлення плану занять, з їх графіком і формами проведення. Знайомство з гуртківцями.

3.Освоєння основних вокальних навичок (25 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з правилами правильної постави під час співу.

Практична частина. Робота над вокальним диханням.  Робота над дикцією та артикуляцією (артикуляційна гімнастика, розучування скоромовок). Робота над розвитком мелодичного слуху.Формування вміння передавати ритмічний малюнок оплесками.

4.Вивчення розспівок та елементарних вокальних вправ (22год.)

Теоретична частина. Види вокальних вправ і розспівок.

Практична частина. Вивчення вокальних вправ та розспівок. Робота над оволодінням чіткою вимовою приголосних. Робота над формуванням вірного співацького звуку. Робота над правильних диханням.

5.Сприймання музики (11 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з характером музики та її різноманітністю. Ознайомлення з народними піснями різних регіонів України на основі прослуховування і перегляду аудіо та відеозаписів.

Практична частина. Робота по розвитку умінь впізнавати на слух жанр музичного твору. Робота по розвитку вмінь виявляти структуру музичного твору: вступ, заспів, приспів та інші.

6.Робота з репертуаром (26 год.)

Теоретична частина. Робота з вивчення тексту твору. Аналіз мелодії пісні.

Практична частина. Робота з вивчення та виконання твору. Робота над створенням образу твору.

7. Сценічна мова (24год)

Теоретична частина.   Найбільш поширені вади сценічної мови. Дикція. Практична частина. Чіткість вимови звуків. Артикуляція мовного апарату. Вправи для губ, язика. Постановка правильного дихання. Індивідуальні вправи.

8.Сценічний рух (26 год.)

Теоретична частина.Залежність ходи від характеру сценічного героя

Практична частина. Правильна постава тіла. Хода. . Вправи на сценічну свободу рухів. Сценічні падіння, їх види. Сценічні ляпаси.

         9. Підготовка та проведення свят (27 год)

Теоретична частина. Ознайомлення з поняттям сценічної культури та робота над формуванням її основ Ознайомлення з правилами поведінки за лаштунками.

Практична частина.Проведення календарно-обрядових та святкових заходів. Виступи учасників гуртка  у виховних заходах училища. Участь у міських заходах,  концертах.

10. Підсумок (3 год.)

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи за рік.

Практична частина.Звітний концерт групи.

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Основний рівень - 1 групи

 

Тема

Кількість годин

 

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступне заняття

3

-

3

2.

Виявлення творчо обдарованої учнівської молоді

3

6

9

3.

Робота над вокальними навичками

9

26

35

4.

Розспівки та вокальні вправи

9

30

39

5.

Національно-патріотичне виховання піснею

9

38

47

6.

Головний засіб сценічної виразності - дія

9

40

49

7.

Обрядові пісні 

9

38

47

8.

Сприймання музики

8

22

30

9.

Робота з репертуаром 

12

38

50

10.

Підготовка та проведення свят

9

42

51

11.

Підсумок

-

6

6

 

Всього: 1група*366  год=366годин

80

286

366

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступ (3 год.)

Практична частина. Проведення інструктажу з техніки безпеки.

Ознайомлення з планом занять, з їх графіком і формами проведення.

Огляд відеоматеріалу з виступів колективу.

2. Виявлення творчо обдарованої учнівської молоді (9 год)

Теоретична частина. Проведення співбесід, заохочення творчо обдарованої молоді до гурткової роботи

Практична частина. Прослуховування, анкетування.

3.Робота над вокальними навичками (35 год.)

Теоретична частина. Основні правила дихання та формування звуку.

Практична частина. Робота над основними правилами дихання. Робота над дикцією та артикуляцією. Робота над формуванням звуку; робота над чіткою інтонацією. Робота над розвитком мелодичного слуху.

4. Розспівки та вокальні вправи (39 год.)

Теоретична частина. Види вокальних вправ та розспівок.

Практична частина. Вивчення вокальних вправ на розвиток голосу та артикуляційного апарату. Робота над навичками окультурення звуку. Робота над розширенням голосового діапазону.

5.Національно-патріотичне виховання піснею(47 год)

Теоретична частина. Види патріотичних пісень: стрілецькі, козацькі, повстанські та інш.

Практична частина. Національно-патріотичні музичні твори.

6.Дія в умовах вимислу(49 год)

Теоретична частина. Дія в умовах вимислу.

Практична частина.Засвоєння запропонованих обставин та зв'язок з поведінкою актора. Тренувальні вправи. Залежність "Якби" та запропонованих обставин.  Зміна запропонованих обставин. Тренувальні вправи.

7. Обрядові пісні (49 год)

Теоретична частина. Українські обрядові пісні.  Ознайомлення з календарно-обрядовими піснями(веснянки, гаївки, колядки, щедрівки). Призначення, час виконання, особливості виконання. Використання календарно-обрядових пісень у народних звичаях та обрядах.

Практична частина. Вивчення обрядів та звичаїв за допомогою обрядових пісень. Українські вечорниці, як літературно-музичний витвір.

8. Сприймання музики(30 год)

Теоретична частина. Перегляд відеоматеріалу з записами концертів 6 професійних виконавців.

Практична частина. Слухання народних пісень у сучасних ритмах(сучасній обробці).

9. Робота з репертуаром(50год.)

Теоретична частина. Робота з репертуаром.

Практична частина. Робота з вивчення тексту твору. Розучування мелодії пісні. Робота над формуванням виконавських навичок. Робота над розкриттям ідейного змісту твору. Робота над вивченням та виконанням твору.

10.Підготовка та проведення свят(51 год.)

Теоретична частина.Ознайомлення з поняттям: акторська майстерність та робота над її основами. Ознайомлення з правилами поведінки за лаштунками.

Практична частина. Проведення календарно-обрядових та святкових заходів. Участь у виховних заходах училища.

11.Підсумок (6 год.)

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи за рік.

Практична частина. Звітний концерт групи.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 1.  Антонюк В.Г. Постановка голосу: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / В.Г.Антонюк. – К.: Вища школа, 2000. http://194.44.152.155/elib/local/sk722654.pdf
 2.  Верховинець В. М. Весняночка / В. М. Верховинець. – К. : Музична весняночка http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9065/1/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
 3. Крюкова В.В.Музична педагогіка, 2002.https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%22%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%22
 4.  Семеног О. Український фольклор: навч. посіб. / О. Семеног. – Глухів: РВВ ГДПУ, 200 – 254 c. https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/1868/1/%D0%A3%D0%BA%D1%80.%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%20200pdf
 5. Юрко О.О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти / О.О. Юрко. – Суми, 200 – 137 сhttps://bia.ucoz.ru/_ld/0/7_1__.pdf
 6.  Як допомогти дитини стати творчою особистістю / упор. Шелестова. - К. : Ред. загальнодержавного. газ., 2003. - 112 с. - (Бібліотека "Шкільного  світу")
 7. https://www.pedrada.com.ua/article/2762-yak-klyuchov-kompetentnost-ta-naskrzn-vmnnya-potrbn-uchnyam-5-9-klasv - Ключові компетентності здобувачів базової середньої освіти)
 8. https://vseosvita.ua/library/teatr-ekspromt-ak-metod-psihologicnoi-rozkutosti-ta-formuvanna-pocutta-vpevnenosti-vihovanciv-261816.html (Театр-експромт - як метод психологічної розкутості та формування почуття впевненості вихованців )
 9. https://happymonday.ua/yak-pokrashhyty-dyktsiyu-rekomendatsiyi-ta-vpravy (Конспект "Дія в умовах вимислу, подолання обставин")

 

 

 

Графік робочого часу

керівника гуртка "Юний кондитер"

на 2023-2024 н.р.(ІІ семестр)

 

День роботи

Час роботи

 

Понеділок

 

 

 

16.00 – 18.00

 

Вівторок

 

16.00 – 18.00

 

 

 

Четвер

 

16.00 – 18.00

 

 

 

П’ятниця

 

 

15.30 -17.00

 

 

На базі Степанецького відділення ДНЗ « Канівське ВПУ» було організовано роботу гуртка « Юний кондитер».

Гурток працює згідно робочої навчальної програми « Юний кондитер» та розробленим робочим графіком.

Керівником гуртка залучено до роботи 30 осіб та сформовано 3 робочі підгрупи.

Програма гуртка  є першим етапом ознайомлення учнів зі світом професій, спираючись на знання з основних наук, залучення учнів до інформаційної та трудової діяльності розвиваючи в них здатність реально оцінювати свої можливості для вибору своєї майбутньої професійної діяльності.

В основу гуртка покладено проектно-технологічний підхід.

Реалізацією змісту програми  було забезпечення вирішення наступних завдань:

-формування в учнів знань про особливості процесу праці та вимоги до професії кондитер, її можливості у сучасному суспільстві;

-ознайомлення учнів з технологією приготування кондитерських виробів, будовою обладнання, пристосуваннями та інструментами, які застосовуються при виконанні кондитерських робіт;

-розвиток відповідних нахилів та творчих здібностей учнів, їх свідомому професійному самовизначенню у майбутньому;

-оволодіння прийомами користування інструментами, пристосуваннями, які застосовуються при виконанні кондитерських робіт;

-дотримання вимог санітарії та гігієни, безпеки праці;

-набуття практичних навичок необхідних для використання раціональних прийомів технології виготовлення кондитерських виробів;

-розвиток навчально-пізнавальних інтересів на основі виконання творчих завдань у процесі проектно-технологічної діяльності.

В цілому діяльність гуртківців є колективною. На заняттях учням подобається працювати , радитися, обговорювати процес виконання завдання. Це відбувається тому, що гуртківці відчувають потребу в спілкуванні. Працюючи в складі групи, вони на власному досвіді переконуються в користі спільного планування, розподілі обов’язків. Вихованці спілкуючись між собою привчаються діяти злагоджено, формуючи почуття колективної відповідальності за результат спільної діяльності, а також визначенні своєї ролі в цьому процесі. Групова форма роботи — це така побудова роботи, де вся група гуртківців об’єднується в мікрогрупи по 3-8 осіб для виконання певного завдання. Завдання видається всій групі, а не окремій дитині. Така форма організації діяльності вимагає певних зусиль і здібностей кожного, а це є природним стимулом здорового творчого змагання. Вона передбачає включення групи вихованців у спільне планування навчальної діяльності, виховання, визначення інформації, обговорення, взаємний контроль. Вона зумовлює роботу дітей над єдиним завданням. Темп роботи залежить від складу групи. Кожен гуртківець індивідуально сприймає інформацію.

До груп залучено гуртківців із різним рівнем інформованості щоб вони мали можливість допомагати один одному, й ураховано соціально-психологічні чинники.

Досліджуючи групову навчальну діяльність вихованців, можна зробити висновок, що вона сприяє підвищенню рівня продуктивної діяльності на занятті, організації більш ритмічної діяльності кожного вихованця. Вона дає змогу реалізувати виховну функцію заняття не лише шляхом змісту, а й шляхом організації навчальної діяльності. Взаємний контакт вихованців під час виконання завдань сприяє встановленню дружніх відносин, формує почуття обов’язку і відповідальності за спільну працю, що матиме важливе значення у майбутній трудовій діяльності після закінчення навчального закладу. Групова робота привчає вислуховувати думку товариша, доводити правильність власних відповідей, приймати колективні рішення, вболівати за успіх спільної праці.

Робоча навчальна програма гуртка

«Юний кондитер»

 

Державного навчального закладу

«Канівське вище професійне училище»

Кількість годин: 360 год.

 

Керівник гуртка:

Олена Федорова

Кажуть, солодке допомагає у важкі часи.

 І це чиста правда!!!

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

Метою програми є: формування теоретичних і практичних навичок кондитерської справи; розширення знань учнів про способи і прийоми декорування оздоблювальними напівфабрикатами тортів, інших виробів кондитерської галузі.

 • Завдання програми:
 1. Формування в учнів знань про особливості процесу праці та вимоги до професії кондитер, її можливості у сучасному суспільстві;
 2. Ознайомлення учнів з технологією приготування кондитерських виробів, будовою обладнання, пристосуваннями та інструментами, які застосовуються при виконанні кондитерських робіт;
 3. Розвиток відповідних нахилів та творчих здібностей учнів, їх свідомому професійному самовизначенню у майбутньому;
 4. Оволодіння прийомами користування інструментами, пристосуваннями, які застосовуються при виконанні кондитерських робіт;
 5. Дотримання вимог санітарії та гігієни, безпеки праці;
 6. Набуття практичних навичок необхідних для використання раціональних прийомів технології виготовлення кондитерських виробів;
 7. Розвиток навчально-пізнавальних інтересів на основі виконання творчих завдань у процесі проектно-технологічної діяльності.

Завдання в розвитку:

 1. Створення умов для творчого особистого розвитку учнів;
 2. Розвиток творчих здібностей, індивідуальних і художніх особливостей смаку, тонкого сприйняття кольору і форми, відповідно до своїх схильностей;
 3. Навчити, осмислюючи запам'ятовувати, найбільш оригінальні прийоми і методи творчої діяльності.

Відмінні риси (новинки) програми: У процесі навчання учні знайомляться з сучасними способами і прийомами декорування та оздоблювання виробів.

 

Зміст професійних компетентностей гуртківців:

1. Інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації та застосовувати їх на практиці.

2. Комунікативна компетентність - це вміння працювати в команді, отримувати результат, доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

3. Творча компетентність - це здатність до творчості, саморозвитку, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможності.

4. Математична компетентність - це вміння працювати з пропорціями, складати калькуляцію майбутнього виробу.

Під час дистанційної форми навчання, заняття з гурткової роботи проводиться згідно програми в онлайн режимі, за допомогою:

 • месенджерів (чат, групи, на платформі Facebook Телегра, Вайбер, );
 • Google Meet. (бесіди зі зв`язком, до 30 осіб);
 • You-Tube-каналу (надавати доступ до відео-занять або поширювати вже змонтовані ролики згідно обраної теми).


Програма гуртка «Юний кондитер» призначена для підвищення професійної компетентності учнів та слухачів в кондитерській галузі.

 

Навчальна програма, яка реалізується в гуртку розрахована на 3 підгрупи кількість 11-15 учнів, на 120 годин у кожній підгрупі.

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(початковий рівень, 3 групи)

Розділ, тема

Кількість годин

усього 

теоретичних

практичних 

Вступ 

2

2

-

Розділ 1. Характеристика карамелі. Види карамелі

8

4

4

1.1   Карамель – це…

2

227как

1

-

1.2 Основні способи виробництва карамелі

2

1

1

1.3 Класифікація та асортимент карамелі. 

2

2

3

Розділ 2. Технологія роботи з карамеллю

20

7

13

2.1  Характеристика інвентарю і обладнання

 

1

2

2.2 Карамельна  маса 

 

1

2

2.3 Технологія приготування карамелі 

 

1

2

2.4 Техніка роботи з карамеллю 

 

1

1

2.5 Начинки різних видів для карамелі

 

1

2

2.6 Види обробки карамелі 

 

1

2

2.7 Створення  композиції з карамелі «Писанки з карамелі» 

 

1

2

Розділ 3. Ізомальт. 

20

6

14

3.1 Технологія приготування ізомальту

 

2

4

3.2 Техніка роботи з ізомальту

 

2

4

3.3 Створення композицій з льодяників різних видів та форм 

 

2

6

Розділ 4. Характеристика мармеладу. Види мармеладу

20

12

8

4.1 Мармелад – це…

 

4

-

4.2 Асортимент мармеладу

 

8

8

Розділ 5. Технологія роботи з мармеладом

20

8

12

5.1 Характеристика інвентарю та обладнання для роботи з мармеладом 

 

1

1

5.2 Мармеладна маса

 

1

1

5.3 Технологія приготування мармеладу 

 

1

2

5.4 Техніка роботи з мармеладом 

 

1

2

5.5 Різні види мармеладу та їх виготовлення

 

1

1

5.6 Мармелад на агарі 

 

1

1

5.7 Мармелад жувальний 

 

1

1

5.8 Мармелад на пектині

 

1

1

5.9 Створення композицій з різновиду мармеладу

 

-

2

 

Розділ 6. Складання нових композицій з мармеладу та карамелі. Підсумкове заняття: 

30

-

30

 • Участь у виставках технічної творчості, обласних фестивалях «Вернісаж професій», «Воскресни, писанко!» та «Місто майстрів»
 • Виготовлення презентації для звіту
 

-

30

Всього : 120 годин*3 групи = 360 годин

120

39

81

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (2 год.)

 Знайомство з кондитерським мистецтвом. Карамель – це кондитерські вироби твердої консистенції. Мармелад – це… Вступна бесіда з показом найкращих композицій вихованців гуртка, інструменти та матеріали. Організаційні питання. Техніка безпеки та правила роботи з інструментами та обладнанням для карамелі та мармеладу.

Розділ 1. Характеристика карамелі. Види карамелі (8 год.) 

Теоретичні завдання:

Карамель – це….

Основні способи виробництва карамелі . Особливості кожного виду карамелі. Види карамелі.

 

Практичні завдання:

Способи варіння карамелі. Особливості випаровування води з маси.  

Виробництво карамелі на кондитерських фабриках. 

Класифікація та асортимент карамелі

Процес виробництва льодяникової карамелі; Процес виробництва карамелі з начинкою.

Розділ 2. Технологія роботи з карамеллю (20 год.) 

Теоретичні завдання:

Характеристика інвентарю і обладнання

Композиції, їх різновиди, особливості побудови та техніка виготовлення. 

Показ інвентарю та обладнання для виготовлення композицій та їх використання.   Карамельна  маса. Особливості карамельної маси, зокрема у кондитерському мистецтві. 

Практичні завдання:

Технологія приготування карамелі

Особливості кольорового рішення у кондитерському мистецтві. 

Підготовка цукрово-патокового сиропу.  Технологія виготовлення багатошарових елементів для карамелі льодяникової.   

 Техніка роботи з карамеллю

Схильність карамельної маси до бродіння та пліснявіння. Зберігання маси.

Охолодження карамельної маси. Проминка карамельної маси (для прозорих видів). Карамель льодяникова, карамель з начинкою, карамель молочна.

Начинки різних видів для карамелі. Підготовка начинок для карамелі з начинками: фруктово-ягідна, лікерна, желейна, медова, молочна, помадна, марципанова, горіхова, шоколадна. Кислотність карамелі. Визначення масової частки начинки в карамелі. 

Види обробки карамелі .Особливості отримання карамельного батону. 

Приготування атласної карамелі та оздоблення з неї. 

Приготування пластичної карамелі та оздоблення з неї. 

 Створення  композицій з карамелі .Формування карамельних виробів. Карамелештампувальна машина. Обробка поверхні карамелі без загортання.  Вимоги до якості карамелі. Дефекти.

Розділ 3. Ізомальт ( 30год.)

Теоретичні завдання:

 Технологія приготування ізомальту Поняття ізомальту. Технологічний процес приготування ізомальту. 

Техніка роботи з ізомальту .

Практичні завдання:

Приготування ізомальту та оздоблення з нього.  Виконання композиції «Новорічна казка».  Методи роботи.   Побудова композицій з готових виробів 

 Аналіз робіт – взірців майстрів з ізомальту. Особливості виробів з ізомальту.

Виконання композиції «Писанки з карамелі», «Пасхальних зайчиків». 

Вимоги до якості ізомальту.  Дефекти. 

Розділ 4. Характеристика мармеладу. Види мармеладу (20год.)

Теоретичні завдання:

Мармелад – це… Асортимент мармеладу

 • Жувальний
 • Мармелад на агарі
 • На пектині

Розділ 5. Технологія роботи з мармеладом (20год.)

 

5.1 Характеристика інвентарю та обладнання для роботи з мармеладом (2год.)

5.2 Мармеладна маса (2год.)

Користь чи шкода мармеладу.

5.3 Технологія приготування мармеладу (3год.)

Процес отримання фруктово-ягідного мармеладу складається з наступних стадій: підготовки сировини, підготовки рецептурної суміші, уварювання мармеладної маси, оброблення маси, виливки форми (формовий) або лотки (пластовий), сушіння (формовий), вистойки (пластовий), упаковки.

Основні стадії:

5.4 Техніка роботи з мармеладом (3год.)

1.Підготовка яблучного пюре

2.Дозування і змішування цукру та пюре

3.Уварювання готової суміші

4.Розливання в форми

5.Сушка мармеладу

6.Упаковка

5.5 Різні види мармеладу та їх виготовлення (2год.)

        У залежності від сировини, що використовується як студнеобразователя, розрізняють такі види мармеладу:
- Фруктово-ягідний - на основі желейного фруктово-ягідного пюре;
-  Желейний - на основі студнеобразователей;
- Желейно-фруктовий - на основі студнеобразователей в поєднанні з фруктово-ягідним пюре.
У залежності від способів формування мармелад ділять на різновиди:

 •  Формовий (у тому числі пат) - формуемости виливком мармеладної маси в жорсткі форми або форми, відштамповані у сипучому продукті;
  - Пластовий - формуемости виливком мармеладної маси в тару;
  - Різьблений - формуемости виливком мармеладної маси з подальшим різанням на окремі вироби.

5.6 Мармелад на агарі (2год.)

Агар-агар — це продукт, який отримують із червоних і бурих водоростей. В водному розчині вона утворює щільний холодець. Він часто застосовується в харчовій промисловості в якості натурального згущувача.

Мармелад з включенням даного інгредієнта здатний:

 • знижувати рівень холестерину в крові;
 • приводити в норму рівень глюкози;
 • позитивно впливати на слизову ШЛУНКОВО-кишкового тракту;
 • нормалізувати кислотність шлунка;
 • виводити з організму шлаки і важкі метали;
 • завдяки вмісту в агар-агарі йоду нормалізувати діяльність щитовидної залози;
 • зміцнювати імунну систему.

5.7 Мармелад жувальний (2год.)

У жувальний мармелад, крім желюючий речовини, додається сучасний желатин. Саме цей компонент робить його структуру не желеподібної, а жувальної і пружною. І саме він додає ласощів калорій.

5.8 Мармелад на пектині (2год.)

Пектин — речовина рослинного походження, що володіє склеюють властивостями. У кулінарії використовується як загусник, освітлювач, стабілізатор, гелеобразователь. Маркується як Е440. Міститься в деяких фруктах, зокрема, в яблуках, абрикосах, айві.

Позитивні впливу пектину:

 • стабілізація обміну речовин;
 • зниження рівня холестерину;
 • поліпшення перистальтики кишечника;
 • посилення кровообігу;
 • очищення від шкідливих елементів;

збереження бактеріального балансу в кишечнику

5.9 Створення композицій з різновиду мармеладу (2год.)

Виконання композицій на шпажках, букетів з мармеладу різних форм та видів. Вимоги до якості. Дефекти. 

Підсумкове заняття (30 год.) 

Підготовка робіт до виставки індивідуальних досягнень. Пакування карамельних та мармеладних  виробів та композицій. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Слухачі мають знати:

 •  Правила вибору основних продуктів відповідного типу, якості і кількості відповідно до технологічних вимог до оздоблювальних напівфабрикатів.

- Критерію оцінки якості основних продуктів та інгредієнтів до них і їх відповідності вимогам до якості основних оздоблюючих напівфабрикатів.

- Правила зважування і вимірювання сировини.

- Послідовність організації робочого місця.

- Види технологічного обладнання та виробничого інвентарю та правила їх використання при приготуванні карамелі.

- Методи приготування основних оздоблювальних напівфабрикатів.

- Властивості карамелі, різновиди карамелі;

- Визначення якості карамелі;

- Правила підготовки робочого місця для роботи з карамеллю;

-  Інвентар для роботи з карамеллю;

- Сухі і гелеві барвники для роботи з карамеллю;

- Технологію приготування різних видів карамелі;

- Варіанти оздоблення і прикраси елементами з карамелі;

Слухачі мають вміти:

- Вибирати необхідні продукти відповідного типу, якості і кількості відповідно до технологічних вимог до оздоблювальних напівфабрикатів з карамелі;

- Зважувати і вимірювати сировину;

- Дотримуватися технології приготування  основних оздоблюючи напівфабрикатів  з карамелі;

- Застосовувати на практиці правила і прийоми роботи з карамеллю;

- Підготувати інвентар для роботи з карамеллю;

- Володіти прийомами виготовлення декору з карамелі;

- Володіти прийомами  виготовлення декору з атласної карамелі;

- Застосовувати на практиці прийоми виливки об'ємних фігур і форм з карамелі.

- Володіти прийомами приготування пластичної карамелі;

- Володіти прийомами приготування зливи карамелі;

- Виготовляти карамельні квіти і листочки;

- Оздоблювати і подавати вироби з елементами з карамелі;

- Оцінює якість готових виробів;

Після закінчення програми слухач який навчається повинен мати практичний досвід.

Рекомендована кількість годин на освоєння програми: 120 годин, розраховано на три групи. Загальна кількість годин по програмі 360.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

 

Обладнання, прилади, наочність

К-сть, шт.

Персональний комп’ютер

За потребою

Екран для демонстрації

1

Мультимедійний проектор

1

Принтер

1

Сканер

1

USB флеш-накопичувач

За потребою

Мішки кондитерські

За потребою

Лопатки кухонні

За потребою

Насадки кондитерські

За потребою

Ручки кулькові

За потребою

Молдинги кондитерські

За потребою

Форми кондитерські

За потребою

Плита електрична

За потребою

Ножі кухонні

За потребою

Коврики кондитеські

За потребою

Кондитерські пензлики

За потребою

Кондитерські термометри

За потребою

Шпателі кондитерські

За потребою

Ваги кондитерські

За потребою

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 

 1. Ростовський В. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів. Абетка кондитерського мистецтва. Навчальний посібник/ Кондор 2018; https://www.yakaboo.ua/ua/tehnologija-virobnictva-boroshnjanih-konditers-kih-virobiv-abetka-konditers-kogo-mistectva-navchal-nij-posibnik.html#tab-attributes
 2. О. Б. Максимець, В. Л. Максимець Технології кондитерських виробів (торти, тістечка, цукерки) навчальний посібник/Львів, 2021 https://profbook.com.ua/index.php?route=product/product/download&product_id=8522&download_id=1558
 3. Сучасні технології кондитерського виробництва: підручник. / [Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозіч І. А., Кулалаєва Н. В., Романова Г. М.]. – К.: ІПТО НАПН України, 2020. – 440 с. https://lib.iitta.gov.ua/723902/1/pidruchnyk_kondyterka__21_11_20.pdf
 4. Порхун Л.С. Навчальний посібник з предмету «Малювання та ліплення» /Кременчук, https://vpu7.com.ua/documents/e-library/spec-tech-kp/porhun-maliuvannia-ta-liplennya.pdf
 5. https://studfile.net/preview/5259319/page:39/ .( Компетентнісний підхід до змісту освіти);
 6. https://raykonditera.com.ua/ua -(Сайт «Рай кондитера»);
 7. https://la-torta.ua/ua/moldy-dlya-karameli-i-ledencov-ck/.
 8. yunist.org.ua/news/osoblivosti-distantsiynoi-roboti-kerivnika-gurtka-zakladu-pozashkilnoi-osviti-pid-chas-karantinnogo-/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень