A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Гуртожитки закладу

Гуртожиток - це жила будівля, що зареєстрована як така у виконавчому органі відповідної ради чи державної адміністрації і відповідає певним вимогам, де громадянам, у зв’язку з трудовими відносинами або навчанням у навчальному закладі освіти, за спеціальними ставками оплати згідно з ордером, виданим власником гуртожитку, надаються у тимчасове користування жила площа, меблі та інші предмети домашнього вжитку і культурно - побутового призначення.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГУРТОЖИТОК ДНЗ «КАНІВСЬКЕ ВПУ»

І. Загальні положення

 1. Це положення регламентує функціонування гуртожитку для осіб, які здобувають освіту в ДНЗ «Канівське ВПУ», визначає порядок надання житлової площі, користування нею та виселення з гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі - Положення).

 2. Гуртожиток ДНЗ «Канівське ВПУ» призначений для проживання іногородніх учнів, слухачів на період навчання у навчальному закладі.

У гуртожиток на період вступу до училища можуть бути поселені:

 • іногородні особи;

 • особи, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.

 1. Працівники училища можуть бути поселені у гуртожиток на період роботи за умови наявності у гуртожитку вільних місць та відсутності у них іншого місця проживання в м. Каневі або с. Степанці, за погодженням з профспілковим комітетом Незалежної первинної профспілкової організації ДНЗ «Канівське ВПУ» на строк не більше одного року з моменту укладення договору найму житлового приміщення у гуртожитку з можливістю продовження такого строку.

У гуртожиток на строк до одного року можуть бути поселені члени сім’ї учня, слухача (чоловік або дружина та неповнолітні діти), особи, які здобувають освіту в інших закладах освіти, працівники інших закладів освіти, установ та організацій, особи, які направлені у відрядження до ДНЗ «Канівське ВПУ», за наявності у ньому вільних місць за погодженням з профспілковим комітетом Незалежної первинної профспілкової організації ДНЗ «Канівське ВПУ».

 1. Гуртожиток є невід’ємною частиною цілісного майнового комплексу ДНЗ «Канівське ВПУ», загальне керівництво яким здійснює директор училища.

 2. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, не можуть бути предметом застави.

 3. Кожне приміщення у гуртожитку повинне мати функціональне призначення.

 4. Житлова площа в гуртожитках надається у вигляді:

 • окремого житлового приміщення для користування однією особою чи сім’єю;

 • ліжко-місця для проживання одиноких осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах.

Розмір житлової площі, що надається в гуртожитку, не може бути менше ніж 6 кв. метрів на одну особу.

 1. У гуртожитку повинні бути забезпечені необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, побуту, фізичної культури, виховної роботи, у тому числі проживання та навчання осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

 2. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором училища за погодженням з профспілковим комітетом Незалежної первинної профспілкової організації ДНЗ «Канівське ВПУ».

 3. Порядок надання житлового місця в гуртожитку

 4. Внутрішній розпорядок у гуртожитку визначається Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються відповідно до цього Положення і затверджуються директором ДНЗ «Канівське ВПУ» за погодженням з профспілковим комітетом Незалежної первинної профспілкової організації ДНЗ «Канівське ВПУ».

 5. Для одержання в користування житлової площі в гуртожитку особа подає заяву на ім’я директора ДНЗ «Канівське ВПУ».

Кожен повнолітній член сім’ї особи, який бажає поселитися до гуртожитку, дає письмову згоду на проживання в житловому приміщенні разом з цією особою.

 1. Житлова площа у гуртожитку надається на підставі рішення директора ДНЗ «Канівське ВПУ» про розподіл місць у гуртожитку за погодженням з профспілковим комітетом Незалежної первинної профспілкової організації ДНЗ «Канівське ВПУ».

Директор ДНЗ «Канівське ВПУ» для поселення до гуртожитку видає особі ордер на житлову площу в гуртожитку (далі - ордер) за формою згідно з додатком до Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 498 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52), з одночасним укладенням договору найму житлового приміщення в гуртожитку ДНЗ «Канівське ВПУ» (далі - договір найму житлового приміщення) з особою (її батьками або особами, які їх замінюють, якщо особа є неповнолітньою).

Ордер та договір найму житлового приміщення зберігаються у особи, яка поселяється на житлову площу в гуртожитку, протягом усього строку її проживання у гуртожитку.

 1. Першочергове право на забезпечення житловою площею в гуртожитку мають учні, які належать до таких категорій:

 2. діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

 3. особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають відповідні пільги;

 4. діти з інвалідністю та особи з інвалідністю І-ПІ групи;

 5. особи, яким згідно із статтею 44’1 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» гарантується державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно- технічної) освіти у державних та комунальних закладах освіти;

 6. особи, яким відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» гарантується надання місць у гуртожитках на час навчання;

 7. особи, яким відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» гарантовано надання місць у гуртожитках на час навчання;

 8. особи з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

 9. особи з багатодітних сімей;

 10. інші учні, яким згідно із законодавством гарантовано право на надання місць у гуртожитках на час навчання.

 11. Поселення у гуртожиток проводиться на підставі ордера. Ордер не є підставою для здійснення приватизації житлової площі у гуртожитку.

 12. Облік осіб, які проживають у гуртожитку, здійснює комендант гуртожитку, а оформлення необхідних документів щодо реєстрації їх місця проживання здійснює паспортист училища.

 13. Особа, яка поселяється у гуртожиток, всі члени її сім’ї, що вселяються на надану житлову площу в гуртожитку, для укладення договору найму житлового приміщення зобов’язані особисто пред’явити паспорт громадянина України (для осіб, які не досягли 14 років - свідоцтво про народження).

 14. Особі, всім членам її сім’ї, що вселяються на надану житлову площу в гуртожитку, комендантом гуртожитку оформлюється та видається перепустка до гуртожитку.

 15. Комендант гуртожитку ознайомлює під підпис особу, яка поселяється у гуртожиток, з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, затвердженими директором ДНЗ «Канівське ВПУ» за погодженням з профспілковим комітетом Незалежної первинної профспілкової організації ДНЗ «Канівське ВПУ», зокрема з правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки.

 16. Особі, яка поселилася у гуртожиток, надається ліжко, шафа для одягу, стілець, стіл, постільні речі (матрац, подушка, ковдра, постільна білизна) тощо. Перелік майна, що передається особі, яка поселилася у гуртожиток, визначається договором найму житлового приміщення.

 17. Особи, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за власною письмовою заявою, за поданням коменданта гуртожитку, вихователя та за рішенням директора ДНЗ «Канівське ВПУ» без погіршення умов проживання за погодженням з профспілковим комітетом Незалежної первинної профспілкової організації ДНЗ «Канівське ВПУ».

 18. За заявою та клопотанням з місця роботи наймачів, при необхідності та у разі наявності вільних кімнат, можуть надаватися кімнати в гуртожитку для тимчасового проживання іншим особам (далі - мешканці), з умовою, що така кімната розташована в окремій секції від учнів. Умовою проживання в кімнаті є укладання окремого договору, де визначаються права та обов’язки мешканців та суворе дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.

Заселення мешканців у гуртожиток здійснюється на підставі пред’явленого ордеру коменданту гуртожитку з подальшим складанням Акта прийому-передачі кімнати та інвентарю. У разі укладання договору з підприємством про найм приміщень гуртожитку підставою для заселення в гуртожиток є письмове звернення даної організації, яке надається коменданту гуртожитку. В день поселення мешканець обов’язково під підпис ознайомлюється з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та проходить інструктажі з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Фактично надана площа в найм приміщень гуртожитку щомісячно погоджується сторонами договору та відображається в Акті виконаних робіт/надання послуг.

 1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток до гуртожитку. Перебування відвідувачів у гуртожитку здійснюється відповідно до Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.

 2. Відповідно до річного плану роботи ДНЗ «Канівське ВПУ» у гуртожитку можуть проводитись фізкультурно-оздоровчі, культурно-освітні та інші заходи.

 3. Права та обов’язки осіб, які проживають в гуртожитку

 4. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:

 • на своєчасне надання житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством;

 • користуватися на рівних умовах приміщеннями навчального, побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання (складське приміщення), іншими допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;

 • подавати пропозиції щодо своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у забезпеченні належного утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення;

 • брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку.

 1. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:

 • своєчасно сплачувати за проживання у гуртожитку в строки, встановлені договором найму жилого приміщення;

 • дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

 • підтримувати чистоту і порядок у житлових та допоміжних приміщеннях гуртожитку;

 • забезпечити наявність дублікатів ключів від житлового приміщення, в якому вони проживають, у коменданта гуртожитку;

 • використовувати житлову площу та майно гуртожитку за призначенням, забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку;

 • забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку;

 • дотримуватися вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил (електропобутові прилади, комп’ютерна та інша особиста техніка підлягають реєстрації у коменданта гуртожитку);

 • не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними приміщеннями гуртожитку;

 • у разі виселення з гуртожитку передати коменданту гуртожитку все майно, яке надано у користування згідно з договором найму жилого приміщення;

 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства.

 1. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:

 • самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

 • захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку;

 • установлювати супутникові антени та кондиціонери з порушенням вимог містобудівного законодавства, зокрема у місцях, де вони погіршують архітектурний вигляд будівлі гуртожитку;

 • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

 • утримувати тварин та птахів;

 • грати в азартні ігри;

 • зберігати в гуртожитку легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали і речовини, що забруднюють повітря;

 • порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в приміщеннях;

 • самовільно переселятися з одного житлового приміщення в Інше;

 • обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, в яких вони проживають;

 • порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

 • вживати та зберігати наркотичні засоби або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, токсичних або інших одурманюючих речовин;

 • палити в приміщеннях гуртожитку;

 • проводити масові заходи без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

 • порушувати тишу з 21-00 до 07-00.

 1. Директор ДНЗ «Канівське ВПУ» та комендант гуртожитку зобов ’язані:

 • організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;

 • створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями;

 • вести облік осіб, які проживають у гуртожитку на умовах найму;

 • забезпечувати виконання Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

 • інформувати осіб, які проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, що стосуються їх проживання та організації побуту в гуртожитку;

 • забезпечувати проведення поточного та капітального ремонту гуртожитку, його допоміжних приміщень, інвентарю, обладнання, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення;

 • комендант та вихователі гуртожитку несуть відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма особами.

Спосіб виконання зазначених зобов’язань визначається директором ДНЗ «Канівське ВПУ» з урахуванням вимог законодавства.

 1. Оплата за житло та послуги

 2. Учням, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту, жила площа та житлово-комунальні послуги у гуртожитку надаються безоплатно.

 3. З урахуванням положень переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (зі змінами) (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410), за проживання у гуртожитку осіб, зазначених в пункті 1.3 цього Положення, встановлюється плата.

 4. Договір найму житлового приміщення може бути розірваний відповідно до законодавства.

 5. Особи, які відраховані із закладу професійної (професійно-технічної) освіти та особи, зазначені в пункті 1.3 цього Положення, строк проживання яких у гуртожитку відповідно до договору найму житлового приміщення в гуртожитку закінчився, підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення.

 6. Спори, що виникають під час користування житловими приміщеннями в гуртожитку, розв’язуються в установленому законодавством порядку.

 7. Виселення з гуртожитку

 8. При відрахуванні з начального закладу (у тому числі при його закінченні), розірвання договору на проживання особи, які проживали в гуртожитку, залишають його у встановленому порядку у дводенний термін від дня видачі відповідного наказу.

 9. У разі порушення особою угоди на проживання в гуртожитку вона виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи завдані збитки, що підтверджуються відповідним Актом.

 10. У випадку грубого порушення особою, як проживає в гуртожитку, Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і при будинковими територіями, наказів та розпоряджень керівництва училища, а також при несплаті за проживання в гуртожитку понад 2-х місяців - виселення з гуртожитку відбувається терміново (протягом одного дня) з дня настання відповідної підстави.

 11. Виховна робота в гуртожитку

 12. Виховна робота в гуртожитку є складовою частиною всієї виховної роботи ДНЗ «Канівське ВПУ» і здійснюється під керівництвом директора та педагогічної ради училища.

 13. Виховна робота в гуртожитку проводиться планомірно у відповідності з планом роботи училища на рік та місячними планами вихователя.

 14. Безпосереднє керівництво виховним процесом в гуртожитку здійснюється заступником директора з виховної роботи.

 15. Зміст, методи, форми, засоби виховної роботи в гуртожитку училища визначаються основними завданнями виховання всебічно розвиненої творчої особистості, патріота, громадянина України, носія національної свідомості та загальнолюдських цінностей.

 16. Громадські органи управління гуртожитком

 17. Вищим органом самоврядування в гуртожитку є учнівська Рада гуртожитку, яка працює під керівництвом заступника директора з виховної роботи. Діяльність учнівської Ради гуртожитку регламентується «Положенням про учнівську Раду гуртожитку».

 18. У кожній секції гуртожитку обирається староста, який затверджується Радою гуртожитку. Старости секцій у своїй роботі керуються рішеннями Ради гуртожитку. Вказівки старост з дотримання правил внутрішнього розпорядку, санітарних правил, правил пожежної безпеки є обов'язковими для всіх осіб, які проживають в гуртожитку.

 19. Засідання учнівської Ради гуртожитку відбувається один раз на місяць.

 20. Рада гуртожитку спільно з адміністрацією гуртожитку вирішує питання забезпечення житлових приміщень, збереження обладнання, меблів, інвентарю, всього майна гуртожитку.

 

    

 

                                                                                   

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку гуртожитка 

ДНЗ «Канівське ВПУ»

 

I. Загальні положення

1.1. Вселення учнів, слухачів, в окремих випадках, працівників ПТНЗ, інших осіб в гуртожиток (надалі – мешканці) здійснюється за наказом директора або договором найму відповідно до поданих заяв.

1.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто надати паспорт чи свідоцтво про народження коменданту. Їй повинен бути наданий інструктаж з безпеки життєдіяльності при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіо- і телеапаратури, пожежної та електробезпеки, вона повинна знати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, правила проживання в гуртожитку, ознайомитись із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом гуртожитка.

1.3. Оформленням документів на прописку учнів, що вселяються в гуртожиток, займається відділ кадрів училища у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Всім іншим мешканцям гуртожитку прописка не надається, оскільки кімнати в гуртожитку надаються їм тимчасово. Оплата за прописку проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.

Учні прописуються лише на період їхнього навчання в навчальному закладі. При виселенні з кімнати або закінченні навчання в училищі, учень зобовязаний предявити у відділ кадрів документ, що підтверджує зняття його з тимчасової реєстрації/прописки в гуртожитку.

1.4. Мешканці гуртожитку можуть бути у разі необхідності тимчасово переселені до іншої кімнати без погіршення житлових умов.

1.5. Після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку учень зобовязаний здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

При виїзді з кімнати мешканець зобовязаний звільнити і здати кімнату коменданту в належному технічному і санітарному стані. Заселення в кімнату і звільнення з кімнати відбувається в світловий період доби (з 08:15 до 16:45 год.) в робочі дні (понеділок - пятниця) в присутності коменданта гуртожитку з оформленням відповідного Акту приймання-передавання.

В разі дострокового виселення з кімнати мешканець повідомляється про виселення, та зобовязаний у двотижневий термін звільнити кімнату та повернути в належному сані майно.

II. Умови проживання

2.1.Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписується мешканцем і зберігається у коменданта. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.  

2.2.  Вхід до гуртожитку дозволяється:

- учням-мешканцям гуртожитку до 21.00 години, після 21.00 години вхід дозволяється у виключних випадках за заздалегідь виданим письмовим дозволом заступника директора з виховної роботи або директором училища;

- мешканцям-наймачам житла до 23.00, після 23.00 вхід до гуртожитку здійснюється згідно письмовим дозволом коменданта гуртожитку; 

- гостям тільки у позаурочний час з 08.00 до 21.00 години.

При вході до гуртожитку відвідувачі  надають черговій заяву, підписану директором чи його заступником, документ, що посвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили вищезгаданих осіб.

2.3. Позаурочні виховні, культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом і закінчуються до 21.00. З 21.00 до 6.30 в гуртожитку повинна дотримуватися тиша.

2.4. Мешканці гуртожитку не повинні прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах, для цього обладнані побутові кімнати. На стінах, шафах, інших меблях не дозволяється наклеювати або прибивати об’яви, фотографії, плакати, малюнки та інше.

ІІІ. Порядок денний для учнів в гуртожитку училища

1. Підйом, зарядка                                                      -  6.30 –   6.45

2. Ранковий туалет, прибирання кімнат, секцій       -  6.45 –   7.20 

3. Сніданок                                                                 -  7.20  –   7.55

4. Навчальні заняття                                                    - 8.15  –  16.00

5. Заняття в гуртках, секціях                                     - 15.00 –  21.00

6. Самопідготовка до занять                                     - 16.00  –  17.00

7. Вільний час                                                            - 18.30  –  20.30

8. Вечірня перевірка учнів та санітарна година       - 21.00  –   22.00

9. Відбій                                                                     - 22.00

ІV. Заохочення та стягнення щодо мешканців гуртожитку

4.1. За активну участь в огляді-конкурсі «Краща кімната в гуртожитку», у культурно—масових заходах, роботі з покращання умов проживання і побутового обслуговування учні заохочуються:

- оголошенням подяки;

- нагородженням пам’ятними подарунками;

- нагородженням грошовою премією.

4.2.Окремі кімнати в гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання гуртожитків».

4.3.За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на учнів накладаються стягнення:

- зауваження;

- догана;

- сувора догана;

- непоселення в гуртожитк на наступний рік;

- виселення з гуртожитку;

- відрахування з навчального закладу.

4.4. Виселення з гуртожитку мешканців відбувається:

- у випадку порушення ними Правил внутрішнього розпорядку гуртожитка, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу;

- при несплаті за проживання понад 2-х місяців.

- за невиконання умов Договору найму.

 

                                                                                               

ПРАВИЛА

ПРОЖИВАННЯ В гуртожитКУ

 

І. Права та обов’язки мешканців гуртожитку ДНЗ «Канівське ВПУ»

1.1. Учень, який проживає в гуртожитку, має право:

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

- обирати органи учнівського  самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

- через органи учнівського  самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля;

1.2. Учень, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію та воду;

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку, вихователя, чергового по гуртожитку;

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

- дотримуватися правил техніки безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки;

- мешканці, з числа учнів, зобов’язані попереджувати вихователя гуртожитку при залишенні гуртожитку на нічний та тривалий час (більше 5 діб);

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

1.3. Учню, який проживає у гуртожитку, забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із вихователем та комендантом  гуртожитку;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

- мешканцю, з числа учнів, залишати сторонніх осіб після 21.00 без письмового дозволу директора училища;

- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

- порушувати тишу з 21-00 до 07-00;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин.

2. Мешканці, що проживають в гуртожитку мають право:

- за письмовим погодженням з керівництвом навчального закладу вселяти в займану кімнату членів своєї родини;

- на письмове попередження про причини дострокового виселення з кімнати;

- вимагати своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у наданні послуг з обслуговування гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення в гуртожитку;

- брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку, роботою його працівників тощо.

2.2. Мешканці, що проживають в гуртожитку зобовязані:

- використовувати надану кімнату та інші приміщення гуртожитку за цільовим призначенням;

- суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу;

-  підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях загального користування;

- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у якому проживають;

- виконувати правила пожежної безпеки, правила експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, правила користування електричним обладнанням;

- не допускати самовільного перепланування кімнат, руйнування конструкцій будівлі гуртожитку, заміни та перестановки технічного обладнання в кімнаті;

- для огляду елементів будівлі гуртожитку та його комунікацій, перевірки показників засобів обліку допускати у займані кімнати в денний час, а в разі аварій і в нічний час, працівників навчального закладу;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію та воду;

- відшкодовувати збитки, завдані житловому приміщенню або майну учнів або  інших мешканців гуртожитка ним особисто або членами його сімї;

- у встановлені терміни сплачувати плату за кімнату і плату за комунальні послуги;

- при виїзді з кімнати звільнити і здати кімнату коменданту в належному технічному і санітарному стані. Заселення в кімнату і звільнення кімнати відбувається в світловий період доби (з 08:15 до 16:45 год.) в робочі дні (понеділок - пятниця) в присутності коменданта гуртожитку з оформленням відповідного Акту приймання-передавання.

2.3. Мешканцям, що проживають в гуртожитку суворо забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із вихователем та комендантом  гуртожитку;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу директора навчального закладу;

- самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

- захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та нежилі приміщення гуртожитку;

зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо;

- установлювати без згоди керівництва навчального закладу супутникові антени, пральні машини, бойлери та кондиціонери;

- обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, у яких проживають;

- порушувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу;

- вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин;

- палити в приміщеннях гуртожитку, крім спеціально відведених для цього місць.

- залишати сторонніх осіб після 22.00 без письмового попередження коменданта гуртожитка та письмового дозволу директора училища;

- порушувати тишу з 21-00 до 07-00;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин.

                                                                                     Перелік документів

                                                                    вихователя учнівського гуртожитку

 

1. Положення про учнівський гуртожиток.

2. Розпорядок робочого дня вихователя.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку.

5. Правила безпеки життєдіяльності в гуртожитку.

6. План виховної роботи в гуртожитку на рік.

7.     План виховної роботи вихователя на місяць.

8.     План виховної роботи вихователя з дітьми – сиротами( при потребі).

9. Положення про Раду гуртожитку.

10. Робота з батьками (матеріали, окрема папка).

11. Робота з учнями (матеріали, окрема папка).

12. Банк даних учнівського коллективу (особові картки).

 

Станом на 01.02.2024 р.  вільних місць в гуртожитках закладу освіти НЕМАЄ! 

Проживання здобувачів освіти в гуртожитках училища БЕЗКОШТОВНЕ! 

 

Постанова КМУ про гуртожиток

Ордер на поселення в гуртожиток                                                                                

Соціальний паспорт гуртожитку

Організація роботи в учнівському гурторжитку

Про перевірку санітарно-гігієнічних умов проживання учнів в гуртожитку

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень