A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

План роботи

ВСТУП

Вступна частина

Психологічна служба є частиною системи освіти, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.

   Практичний психолог навчального закладу здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу, психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти, їх адаптації до умов навчально-виховного процесу, діагностику, а також реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм та аналіз динаміки розвитку здобувачів освіти.

План роботи на практичного психолога 2021-2022 навчальний рік складено відповідно до наступних нормативно-правових документів:

 • Положення про психологічну службу системи освіти України (Наказ ММОН України від 22.05.2018р. №509).

 • Етичний кодекс психолога.

 • Закон України «Про освіту».

 • Закон України «Про професійно-технічну освіту».

 • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».

 • Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога.

 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх ті інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (Наказ МОН від 19.10.2001 №691).

 • Лист МОН щодо профілактики суїцидальної поведінки від 28.03.2014 №1/9-179.

 • Лист Міністерства освіти і науки України №2/3-14-1572-15 від 07.08.2015р. «Щодо профілактики служби у системі освіти на 2021-2022 н. р.»

 • Наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Планузаходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2022 року».

 • Лист МОН України від 05.09.2018р. №1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України».

Цілеспрямована частина

Психологічна служба ВПУ м. Канів ставить перед собою такі цілі і задачі:

 • Допомога учням в адаптації до умов навчання в навчальному закладі;

 • Діагностика особистих рис та якостей з метою стимулювання розвитку та самовиховання учнів;

 • Психологічний супровід початку професійного становлення, психологічна підготовка до зустрічі з роботодавцями, до працевлаштування на підприємствах;

 • психологічний супровід учнів випускних груп, батьків під час та здачі ЗНО;

 • психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі (алкогольна та тютюнова залежність, булінг, агресивна поведінка);

 • профілактика професійного вигорання серед педагогічних працівників;

 • робота з учнями, батьки яких перебувають в зоні АТО;

 • психологічний і соціальний супровід усіх учасників навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання.

 • сприяння попередженню та недопущення виникнення суїцидальної поведінки.

 • профілактика комп’ютерної та інтернет залежності в учнівському колективі.

 • Сприяння попередженню насильства в сім’ї.

 

ІІ. Аналітична частина:

У ДНЗ «Канівське ВПУ» навчається 352-- учнів, 16 груп.

І курс 108 учнів, 5 груп.

ІІ курс 94 учнів, 4 груп.

ІІІ курс 89 учнів, 4 груп.

ІV курс 61 учнів, 3 груп.

 

З них:

Діти-сироти і діти позбавлені батьківського пілкування 20

Діти-сироти, які знаходяться під опікою 11.

Інваліди 7.

Напівсироти 28.

Діти з малозабезпечених сімей

Діти з багатодітних сімей 49.

Учні, діти учасників бойових дій 10.

Діти, внутрішньо переміщені особи -

Кількість учнів, що проживають у гуртожитку -154.

 

ІІІ. Змістовна частина

№ з/п

Зміст роботи

Учасники, відповідальний

Орієнтована дата виконання

І. Організаційно-методичне забезпечення психологічної служби

1.

Складання річного плану роботи.

Практичний психолог

Початок вересня

2.

Складання щомісячного плану роботи.

Практичний психолог

Кожен місяць

3.

Складання щотижневого плану роботи.

Практичний психолог

Кожен тиждень

4.

Складання щоденного плану роботи.

Практичний психолог

Щоденно

5.

 

Складання аналітичного та статистичного звітів.

Практичний психолог

Травень

 

6.

Звіти за результатами діагностування учнів.

Практичний психолог

Кожен місяць

7.

Підготовка виступів на педагогічних радах, психолого-педагогічних семінарах.

Практичний психолог

Згідно графіків

8.

Підготовка до проведення тренінгових занять.

Практичний психолог

Кожен місяць

9.

Підготовка діагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет).

Практичний психолог

Кожен місяць

10.

Участь у навчально-методичних семінарах практичних психологів.

Практичний психолог

Згідно графіків

11.

Самопідготовка. Робота з науковою та практичною літературою в бібліотеці.

Практичний психолог

Кожен місяць

12.

Створення банку даних досліджуваних учнів. Занесення отриманих результатів діагностування в журнали педагогічних спостережень та оформлення індивідуальних карток на учнів

Практичний психолог

За результатами досліджень

 

ІІ. Діагностика

1.

Діагностика схильності до суїциду Горської.

Учні, практичний психолог

Вересень

2.

Діагностика акцентуації характеру за Леонгардом.

Учні, практичний психолог

Жовтень 

3.

Діагностика ціннісних орієнтацій Рокіча.

Учні, практичний психолог

Червень

4.

Оцінювання психологічного клімату в учнівському колективі.

Учні, практичний психолог

Кожен місяць

5.

Індивідуальна діагностика психологічних особливостей старшокурсників

Учні, практичний психолог

Кожен місяць

ІІІ. Консультаційна робота

1.

Співбесідники з класними керівниками та майстрами виробничого навчання щодо психологічних особливостей учнів. Аналіз та рекомендаційних згідно виявлених домінуючих здібностей у учнів.

Педпрацівники, практичний психолог

Кожен місяць

2.

Співпраця з батьками тих учнів, у яких відсутня мотивація до навчання. Пошук методів формування відповідної мотивації.

Батьки, практичний психолог

Кожен місяць

3.

Надання рекомендацій батькам щодо ефективного спілкування з дітьми, формувати уміння співпереживати, розвивати почуття взаємоповаги та доброзичливості.

Батьки, практичний психолог

Кожен місяць

4.

Групові консультації для учнів за результатами діагностування самооцінки, мотивації, темпераменту, агресії, та надання рекомендацій.

Учні, практичний психолог

За результатами досліджень

5.

Консультування з проблем налагодження взаємовідносин з дітьми у скрутних ситуаціях.

Батьки, практичний психолог

До 30.06

6.

Бесіди з соціально незахищеними учнями про визначення особистісних і життєвих проблем.

Батьки, практичний психолог

До 30.06

IV. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1.

Проведення індивідуальних занять з дітьми групи ризику.

Учні, практичний психолог

До 30.06

2.

Тренінгові заняття з учнями: «Формування мотивації до навчальної діяльності». 1-2 курси.

Учні, практичний психолог

До 30.06

3.

Тренінгові заняття з учнями: «Як тебе сприймають інші?». 1-2 курси.

Учні, практичний психолог

До 30.06

4.

Тренінгові заняття з учнями з приводу культури міжособистісних відносин: «Я, ти, ми …». 1-2 р-курси.

Учні, практичний психолог

Квітень-червень

V. Психологічна просвіта

1.

Бесіда з учнями: «Міфи про наркоманію». 1-2 курси.

Учні, практичний психолог

Квітень-червень

2.

Виховна година на тему: «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина…» 1-2 курси.

Учні, практичний психолог

    Жовтень

3.

Бесіда: «Попередження домашнього насильства». 1-2 курси.

Учні, батьки. Практичний психолог

    До 30.06

VI. Зв’язки з громадськістю

1.

Зв’язки з громадськістю:

 1. Служба у справах дітей;

 2. Служба зайнятості;

 3. Представниками поліції;

 4. Центр соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.

Учні, практичний психолог, представники служб

За запитом

VII. Експериментальна робота

1.

Підготовка інструментарію для тестування.

Практичний психолог

Кожен місяць

2.

Аналіз результатів діагностики.

Практичний психолог

Кожен місяць

3.

Консультація для учнів. Знайомство з результатами діагностування.

Практичний психолог

Кожен місяць

4.

Консультації для майстрів виробничого навчання та класних керівників з приводу індивідуально-психологічних особливостей учнів. Надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо виховання учнів.

Практичний психолог

Кожен місяць

VIII. Індивідуальна робота

1.

Робота з науковою та практичною літературою.

Практичний психолог

Щоденно

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень