A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Річний звіт

Звіт директора закладу освіти

 за період роботи у 2021-2022 навчальному році

 

Розділ 1

 

Загальна характеристика навчального закладу

 

Державний навчальний заклад «Канівське вище професійне училище» (ДНЗ «Канівське ВПУ») у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,  Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України, Планом розвитку ДНЗ «КАНІВСЬКЕ ВПУ» на 2018-2023 роки, а також Статутом, який було розроблено та затверджено у 2017 році.

Колектив ДНЗ «Канівське ВПУ» ставив за мету виконання головних завдань:

-забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;

-забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти;

-забезпечення виконання державного (регіонального) замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;

-модернізація системи роботи педпрацівників та впровадження нових освітніх технологій;

-впровадження нових форм і методів навчально-виховної роботи;

-підвищення рівня соціального захисту учнів та працівників;

-створення комфортного освітнього середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу;

-забезпечення реалізації Концепції національно-патріотичного виховання;

-модернізація та поповнення матеріально-технічної бази навчального закладу

-створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;

-активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

         Протягом 2021-2022 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності училища та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

Розділ 2

Організаційні заходи

З метою перевірки спроможності закладу освіти здійснювати освітню діяльність з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників, відповідності кадрового, методичного забезпечення, матеріально-технічної бази у 2021-2022 навчальному році було успішно проведено самоаналіз та перший етап атестації професії: «слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики» зі залученням фахівців-експертів з установ, організацій та інших закладів освіти. На даний час відсоток атестованих професій складає 74%, при нормі 75 %  відповідно до  Положення про атестацію навчальних закладів, затвердженого Постановою  КМУ від 12 лютого 1996 р. N 200.

Розширено спектр професій, які здобувають в училищі за дуальною формою навчання. В цьому напрямку здійснено ряд заходів: підписано договір про співпрацю між ПрАТ «МХП» та ДНЗ «Канівське ВПУ» та спільну організацію дуальної форми навчання з професії «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)»; проведено навчання групи учнів відповідно договорів про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою між ПрАТ «МХП», ДНЗ «Канівське ВПУ» та здобувачами освіти; продовжується підготовка здобувачів освіти за дуальною формою навчання за професіями «Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням» відповідно договору з ТОВ «Магнітприлад».

Заклад освіти прийняв участь в конкурсі мікрогрантів, організованому БФ «МХП-громаді» з проєктом «Спортивний майданчик з вуличними тренажерами» та отримав грант на 50 тис. грн.

У травні-червні 2022 року Північним офісом Держаудитслужби у Черкаській області проведено аудит фінансово-господарської діяльності закладу освіти за період з 01.01.2018 року по 30.04.2022 року.

Кожного навчального року педагогічним колективом вирішуються основні питання організації освітнього процесу, а саме: формування плану прийому; впровадження прогресивних методів реклами навчального закладу для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки; продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних технологій за галузями спрямування; збереження контингенту учнів протягом навчального року; проведення моніторингу працевлаштування випускників училища; розширення кола підприємств-замовників кадрів;  проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень груп, відділень, викладачів; участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.

 

 

Розділ 3

 

Виконання державного (регіонального) замовлення та профорієнтаційна робота

 

Основним показником успішної діяльності ЗП(ПТ)О є організація та якісне проведення моніторингу випуску здобувачів освіти загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування державного (регіонального) замовлення на наступний рік, а також проведення профорієнтаційної кампанії. План регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2021-2022 н.р. складав 117 осіб за професіями:

 

На базі 9 класів

Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням – 25 осіб (державне замовлення),

Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів - 23 особи (регіональне замовлення),

 Кухар. Офіціант. Бармен – 23 особи (регіональне замовлення),

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат. А1, А2). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (кат. С) – 23 особи (регіональне замовлення),

 

 

На базі 11 класів

Слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) – 23 особи (регіональне замовлення).

 

Профорієнтаційна робота та популяризація навчального закладу проводилася протягом навчального року. На підставі наказу по навчальному закладу з метою профорієнтаційної роботи була створена профорієнтаційна група,  яка проводила  роботу у школах м. Канева, Канівського, Драбівського, Золотоніського, Корсунь-Шевченківського, Переяслав-Хмельницького, Черкаського районів Черкаської області, Богуславського, Миронівського, Кагарлицького  районів Київської області.

Протягом навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню регіонального замовлення проводилася у тісній співпраці з міськрайонним центром зайнятості та роботодавцями - замовниками робітничих кадрів. Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти між закладом освіти і замовниками робітничих кадрів на 117 осіб за заявленими робітничими професіями, за якими проводиться підготовка в закладі освіти за кошти державного та регіонального бюджету та виконання плану набору на 100%.

Крім цього проведено роботу по вивченню ринку праці та затверджено контрольні показники державного (регіонального) замовлення на 2022-2023 навчальний рік з відповідним підписанням договорів про надання освітніх послуг на 112 осіб.

Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги та демографічної ситуації в країні головним є якість підготовки та потреба роботодавців в конкретних спеціалістах. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота  на удосконалення системи взаємодії закладу освіти та підприємств і організацій, на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, оцінка рівня підготовки робітників та відгуки, що дають замовники кадрів нададуть нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів та конкурувати на освітньому ринку. Для цього проводиться постійна робота по налагодженню співпраці з роботодавцями, органами влади та місцевого самоврядування.

Крім цього важливим фактором збільшення контингенту учнів є популяризація навчального закладу та підвищення престижності робітничих професій серед населення. Для цього проведено цілий ряд заходів:

 • Розповсюдження друкованої профорієнтаційної продукції;
 • Висвітлення роботи навчального закладу у ЗМІ (газета «Дніпрова зірка»,  веб-сайт закладу, сторінка у Facebook, радіо Магніт);
 • Дні відкритих дверей з презентацією навчального закладу;
 • Участь у міських та районних заходах з проведенням майстер-класів та виставок,
 • Участь у заходах художньої самодіяльності, спортивно-масовій роботі за межами навчального закладу;
 • Оголошення про набір учнів у районних газетах «Дніпрова зірка», на місцевому радіо;
 • Організація екскурсій по училищу для школярів середньої та старшої ланок тощо.

 

Розділ 4.

 

Контингент учнів

 

 Формування контингенту учнів в училищі здійснюється за договорами з підприємствами різних форм власності за особистими заявами громадян у відповідності до можливостей училища і ліцензованого обсягу прийому. Прийом здійснює приймальна комісія, яка створюється наказом по училищу та працює за затвердженими згідно типових правилами прийому.

 

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Контингент на початок навчального року

274

19

295

6

329

2

353

3

 • в тому числі прийом станом на 1 вересня

110

 

111

1

90

 

111

1

Прийнято протягом року

5

7

11

 

4

 

6

 

Випуск

87

15

58

3

89

2

151

2

Відраховано

8

6

9

1

2

 

8

 

Перехідний контингент на кінець навчального року

184

5

239

2

244

2

204

1

 

Курсова підготовка

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

ЦЗ

Контракт

ЦЗ

Контракт

ЦЗ

Контракт

ЦЗ

Контракт

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

контингент на початок навчального року

6

-

-

-

34

-

7

-

-

-

15

25

-

-

-

-

Прийнято протягом  року

9

56

28

54

47

110

127

281

 

30

50

119

-

14

40

125

Випуск

15

56

24

54

73

110

97

281

-

30

39

144

-

14

40

125

Відраховано

-

-

1

-

1

-

3

-

 

 

1

 

-

 

-

 

Перехідний контингент на кінець навчального року

-

-

3

-

7

-

34

-

-

-

25

-

-

-

-

-

 

Контингент учнів у 2021-2022 році у розрізі професій станом на 01.01.2022 р.

 

В навчальному закладі навчалося 16 навчальних груп з загальним контингентом учнів 353 особи.

 

№ з/п

Професія, інтеграція професій

Кількість осіб

 1.  

Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням

48

 1.  

Виробник художніх виробів з кераміки. Декоратор вітрин

18

 1.  

Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

69

 1.  

Електрозварник ручного зварювання. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

22

 1.  

Кухар. Бармен. Офіціант

67

 1.  

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

 

19

 1.  

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

23

 1.  

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.  Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії «С»       

63

 1.  

Слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

24

 

ВСЬОГО

353

        

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалося на нарадах при директорові, інстуктивно-методичних нарадах та педагогічних радах, що дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуально-виховну роботу з учнями, що мають пропуски навчальних занять, задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби дітей, органів опіки місцевого самоврядування, поліції по поверненню учнів на навчання.

 

 

Випуск та працевлаштування

 

         Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом 2021-2022 навчального року  проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого випуск складає 151 учень та 40 слухачів.  Отримали дипломи 141 учень, зокрема 6 дипломів з відзнакою, та 10 учнів отримали свідоцтво. Присвоєно кваліфікацію з двох і більше професій 101-у учню. Працевлаштувалися 129 осіб, 2 особи – характеризуються самозайнятістю (самостійне працевлаштування після завчання за контрактом), 15 осіб продовжують навчання у ВНЗ. Не працевлаштувалися 7 здобувачів освіти: 1 особа з числа сиріт (за станом здоров’я знаходиться на лікуванні) та 6 осіб у зв’язку з виїздом за кордон для уникнення загрози життю та здоров’ю внаслідок військової агресії російської федерації.

Аналізуючи звіти з працевлаштування помітно, що спостерігається великий відсоток працевлаштованих випускників не за договорами з підприємствами-замовниками кадрів, тому що в результаті нестабільної економічної ситуації в країні сьогодні не завжди є можливість направити випускників на підприємства-замовники робітничих кадрів, договори з якими укладені  2-3 роки тому.

 

 

Розділ 5.

Кадрове забезпечення освітнього процесу

До педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу належать особи, які беруть безпосередню участь у освітній роботі, а саме: керівник закладу освіти та його заступники, старший майстер, викладачі, майстри виробничого навчання, методисти, вихователі, керівники гуртків.

В 2021/2022 навчальному році  колектив ДНЗ «КВПУ» налічував 102 працівники.

З них:

АУП – 7 осіб;

Викладачі – 12 осіб;

Майстри виробничого навчання – 15 осіб;

Вихователі – 2 особи;

Практичний психолог – 1 особа;

Педагог соціальний - 1особа;

Бібліотекар – 1 особа;

Спеціалісти – 14 осіб;

Обслуговуючий персонал – 52 осіб;

Сумісник – 2 особи;

Відпустка по догляду за дитиною –2 особи.

За 2021-2022 навчальний рік проходили зміни у педагогічному колективі.   

Майстер виробничого навчання Холодов Євгеній Юрійович в лютому 2022 року був призваний на військову службу в ЗСУ, замість нього з 1 вересня 2022 року було прийнято тимчасово на роботу майстром виробничого навчання, внутрішньо-переміщену особу з міста Лисичанська, Луганської області Матуса Василя Васильовича.

Звільнилися за власним бажанням – 3 особи (працівники пенсійного віку).

Оголошення простою в 2022 році не з вини працівників

З 18 квітня по 29 квітня включно - 12 осіб;

З 2 травня по 13 травня включно – 11 осіб;

З 16 травня по 27 травня включно – 3 особи;

З 1 червня по 30 червня включно – 6 осіб.

В 2021-2022 навчальному році якісний склад інженерно-педагогічних працівників становить:

         Педагогічних працівників всього - 38 осіб

Викладачі-методисти –1 особа

Старші викладачі – 9 осіб

Викладачі з вищою категорією – 11 осіб

Викладачі 1 категорії – 7 осіб

Викладачі 2 категорії – 2 особи

Майстер виробничого навчання 1 категорії -3 особи

Майстер виробничого навчання 2 категорії -1 особа

11 тарифний розряд – 7 особи

12 тарифний розряд – 0 осіб

13 тарифний розряд – 3 особи

14 тарифний розряд – 5 осіб

Віковий ценз педагогічних працівників виглядає таким чином: частка фахівців віком до 30 років – 2 особи - 5%, 31-50 років склала 19 осіб - 50%, 50 років і більше 17 осіб- 45%. Приведені цифри говорять про те, що середній вік педагогічних працівників  (50 років).

Педагогічний стаж: до 10 років мають - 26 % педагогічних працівників (10 осіб), від 10 до 20 років – 24% (9 осіб), понад 20 років – 50% (19 осіб), що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

Впродовж 2021-2022 навчального року організовано підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі ЧОІПОПП - 5 осіб із фахової підготовки та 4 особи із спеціалізованої підготовки, на базі БІНПО – 5 осіб, пройшли стажування  - 4 особи.      Атестація педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році проводилася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 року № 930 зі змінами і доповненнями.

Питання щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників займає значне місце в плані роботи навчального закладу.

Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників дало змогу об’єктивно, повно та всебічно оцінювати якість роботи кожного педагогічного працівника.

Атестація педагогічних працівників мала комплексний характер, відбувалася  поетапно відповідно наказу по училищу.

В 2021-2022 навчальному році було атестовано 13 осіб, комісією І рівня - 6 осіб, ІІІ рівня – 7 осіб. Клопотання закладу освіти щодо атестації педагогічних працівників комісією ІІІ рівня при Управлінні освіти і науки Черкаської ОВА було задоволено повністю.

Розділ 6

 

Навчально-методична діяльність

 

         Методична робота в училищі була організована відповідно до чинного «Положення про методичну роботу в закладі П(ПТ)О» та плану методичної роботи училища на 2021-2022 н.р, відповідно до якого здійснювалась колективна методична робота, працювали: педагогічна рада, інструктивно-методичні наради, методичні комісії, школа кращого досвіду, школа наставництва, семінар-практикум, комп’ютерний всеобуч та здійснювалась індивідуальна методична робота.

         Педагогічним колективом була виконана наступна науково-методична робота:

1. В училищі працювало 4 методичні комісії і 21 творча група. Розроблено пакет ККЗ з професії «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)» та проведено І етап атестаційної експертизи у закладі.

2. На базі училища онлайн проведено засідання обласного семінару-практикуму енергетичного та машинобудівного напрямку. Відкриті уроки та доповіді готували педагоги Ляшецький В.В., Нехорошев А.В., Васильчук О.В.

3. Онлайн викладачі училища ділились досвідом роботи на Регіональному науково-практичному семінарі «Розвиток науково-методичної компетентності  педагогічних працівників  ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану та пандемії» (сертифікат викладачу Мельнику Р.Я.) та Всеукраїнському освітньому нетворкінгу «STEM – як пріоритетна форма розвитку професійної підготовки кваліфікованого робітника» (сертифікат викладачу Нехорошеву А.В.)

4. З метою ознайомлення з інноваційними технологіями 5 педагогічних працівників училища відвідали XIII міжнародну виставка «Інноватика в сучасній освіті» та «Виставку освіти за кордоном «WordEdu»». Також майстер в/н Москаленко О.В. була учасницею Всеукраїнського телемосту педагогічних працівників ЗП(ПТ)О «Розвиток керамічної галузі в професійній освіті України».

5. Бібліотекар Радченко В.М. посіла І місце у обласному конкурсі-огляді «Бібліотека – інформаційний простір сучасного закладу освіти» серед бібліотекарів ЗП(ПТ)О у 2022 році, а викладач хімії Чупилка А.В. – І місце у обласному конкурсі «Територія STEM» для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 2022 році. Викладач Мельник Р.Я. був учасником ІІ етапу обласного конкурсу «Педагог професійного навчання».

6. Проведено  моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2021-2022 н.р. та за рік. Рівень навчальних досягнень в порівнянні з минулим роком дещо змінився. Рівень навченості учнів із загальнопрофесійної підготовки 56% (був 61%), професійно – теоретичної підготовки – 56% (був 60%), професійно-практичної підготовки – 51% (був 67%). Проведено моніторинг з методичної роботи.

7. Учні закладу Тищенко Сергій,  Кутовий Артем, Скочінський Владислав вибороли ІІ місце у Всеукраїнських спортивних іграх серед учнів закладів П(ПТ)О «Козацька наснага» (грамота викладачу Луцик Н.Г.).

         У І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» учні посіли призові місця: І місце - учень Забродін Ігор у компетенції «Токарні роботи»; ІІ місце – випускник Синенко Іван у компетенції «Роботи на верстатах з програмним керуванням» (майстер в/н Нехорошев А.В.); ІІІ місце – випускник Стороженко Євген у компетенції «Зварювальні роботи» (майстер в/н  Лісовий В.І).

         І місце посів учень Бахімов Максим у обласному конкурсі на кращий дидактичний засіб навчання, виготовлений здобувачами освіти закладів П(ПТ)О у 2021/2022 н.р. у номінації «Лабораторно-демонстраційний прилад» (викладач Григоренко В.Г.)

      Особливо важливим елементом самоосвіти педагогів залишалося питання вдосконалення опанування ефективними формами і методами організації дистанційного навчання та використання їх в освітньому процесі.

 

 

Розділ 7

 

Виховна робота та розвиток учнівського  самоврядування

 

Виховна робота

 

        Виховна робота в училищі здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки № 257 від 16.04.2002 р. «Про затвердження Орієнтовного Положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах  Міністерства освіти і науки» та згідно з розділом «Виховна робота» річного плану роботи училища з урахуванням основних положень Декларації прав дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та інших нормативно-правових документів.

На підставі річного плану роботи на навчальний рік заступник директора з виховної роботи складає помісячні плани з виховної роботи для всього навчального закладу. Класні керівники ведуть журнали з виховної роботи, які перевіряються заступником директора з виховної роботи з відповідними записами в кінці журналу.

На початку навчального року складено і затверджено план роботи на рік, розглянуті методичні рекомендації щодо ведення журналу обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з учнями училища, розглянуті Положення про гуртожиток училища, Правила проживання в гуртожитку, Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, розглянуті Положення про стипендіальне забезпечення учнів, Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення учнів.

Згідно з планом виховної роботи класні керівники проводили виховні години та тематичні лінійки. В зв’язку з епідеміологічною ситуацією та введеним воєнним станом в країні частина заходів проводилася в онлайн- режимі.

 

Основні виховні заходи, які були проведені в 2021-2022 н.р.:

Свято до Дня Знань, захід до Дня фізичної культури і спорту «Козацькі забави», відео привітання до Дня вчителя, відео вітання від учнів до Дня козацтва від учнів групи 4д та вихованців художньо-драматичного гуртка, Тиждень української мови та писемності (в рамках якого учні взяли участь у написанні радіодиктанту національної єдності 2021 та виконали творчу роботу, облаштували фотозону у фойє училища, а також організували онлайн читання віршів українських поетів), написання твору-роздуму в онлайн форматі на тему: «Вільні творити майбутнє», взяли активну участь в акції «16 днів проти насилля», виховний захід «Права людини», взяли участь у Всеукраїнському тижні професійної освіти, в рамках якого було відзнято низку відеороликів про професії, представлені в нашому закладі, також в рамках цього тижня було відзнято віртуальну екскурсію «Світ кераміки», відеоролик до роковин Голодомору в Україні 1932-1933 років (Степанецьке відділення), флешмоб «Запали свічку пам’яті», виховна година «Ми – молоді весняні квіти…» за участі вихованців художньо-драматичного гуртка, цикл днів відкритих дверей, відеовітання до дня української хустки «Калейдоскоп української краси», за участі працівників та учнів училища,були проведені Андріївські вечорниці між учнями училища, виховні години до дня пам'яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, вихованці художньо-драматичного гуртка взяли участь в обласному фестивалі-конкурсі «Щедрівочка щедрувала» (відзначено дипломом Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради), відео вітання до Дня Соборності України, відзнятий відеоролик до Дня Єднання, за участі учнів та працівників закладу, проведено відкритий урок до Міжнародного дня рідної мови, з березня 2022 року в училищі щоденно о 9.00 проходить хвилина мовчання за загиблими на війні, участь у флешмобах: «Все буде Україна!», «Я  підтримую ЗСУ!», «Черкащина підтримує захисників України!», проведено відео вітання до Дня матері, флешмоб до дня вишиванки «Вишиванка – душа мого народу», відео вітання до Дня Конституції України, проведена свякова лінійка для випускників 2022 року та ін.

Важливим етапом проведення профорієнтаційної роботи є розміщення інформації про училище в соціальних мережах та на офіційній сторінці сайту. З цією метою були підготовлені та зняті профорієнтаційні ролики з презентацією професій та проведений челендж професій. На базі ДНЗ «Канівське ВПУ» з травня 2022 року створено «Центр професійної кар’єри», розроблено положення, що допоможе майбутнім учням і учням училища в виборі професії. Також з травня по червень 2022 року було запущено низку рекламних роликів на радіо «Магніт».

      Невід’ємною складовою частиною освітнього процесу є позакласна та позаурочна робота, що здійснюється через участь учнів в художній самодіяльності та через спортивну секцію, а також запланованих виховних заходів училища. Учні та педагогічні працівники беруть активну участь у міських та районних заходах, таких як День міста, Пам’ятний захід «Доки пам’ятаємо - живемо», день с. Степанці, День гідності та свободи, проведення екскурсій для учнів з іншої місцевості у музеї та по визначним місцям Канева, співпраця з громадськими організаціями міста.

      В училищі розроблена система заходів щодо профілактики правопорушень та злочинності. Розроблений комплексний план профілактичної роботи з учнями, який спрямований на попередження та профілактику алкоголізму, наркоманії, тютюнокуріння, СНІДу. Один раз на місяць в училищі проводиться засідання профілактичної ради з профілактики правопорушень, на якому заслуховуються окремі учні з незадовільною поведінкою та пропусками занять без поважних причин.

З метою удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя учнів училища постійно проводяться виховні години в групах, бесіди з  психологом та лекції із залученням представників громадських організацій міста

В училищі підтримується належний рівень культури та дисципліни. Класні керівники щоденно ведуть контроль відвідування учнями навчальних занять із записом у Журнал контролю за відвідуванням учнями навчальних занять та звітують заступнику директора з виховної роботи про втрати навчального часу з довідками та іншими документами про причини відсутності учнів на уроках.

Постійно в центрі уваги педагогічного колективу є питання правової освіти та виховання, профілактики правопорушень серед підлітків. З цією метою проводились зустрічі з спеціалістами ювенальної превенції та служби у справах сім’ї та молоді. Постійно проводяться тижні правових знань, тематичні бесіди, лекції, виховні години на правову тематику, профілактика правопорушень в навчальних групах.

 

Соціальний захист учнів та стипендіальне забезпечення

 

В 2021-2022 н.р. стипендію отримували:

-        І семестр (грудень) – 126 учнів (5 – підвищена), з них: діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 13 учнів, соціальна – 11 учнів;

-        ІІ семестр (червень) – 189 учнів (5 – підвищена), з них: діти-сироти діти позбавлені батьківського піклування – 21 учень, соціальна – 24 учня.

 

Аналіз контингенту учнів пільгових категорій станом на 01.01.2021 р. має такий вигляд:

1       Особи з інвалідністю – 6 осіб;

2       Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – 16 осіб;

3       Діти-сироти під опікою – 4 особи;

4       Напівсироти – 30 осіб;

5       Діти з малозабезпечених сімей – 14 осіб;

6       Діти з багатодітних сімей – 48 осіб;

7       Учні, діти учасників бойових дій – 9 осіб;

8       Діти, внутрішньо переміщені особи  - 2 особи;

9       Кількість учнів, що проживають у гуртожитках – 152 особи.

Проводиться в закладі освіти систематична робота з соціального захисту учнів. Особлива увага приділяється дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ця категорія учнів забезпечена безкоштовним триразовим харчуванням, діти-сироти під опікою, діти з малозабезпечених сімей та особи з інвалідністю – одноразовим безкоштовним харчуванням. Всі вони отримують соціальну стипендію, матеріальну допомогу, виділяються кошти на придбання одягу і взуття. Також ця пільгова категорія учнів забезпечена єдиними квитками.

        Після закінчення закладу освіти особи з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування отримують при працевлаштуванні одноразову матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством.

         Всі учасники освітнього процесу училища мають можливість харчуватися в їдальні училища за доступними цінами.

        

 

Спортивна робота

 

Спортивна робота в училищі ведеться згідно з календарем спортивно-масових і культурно-оздоровчих заходів професійних (професійно-технічних) закладів освіти та училища. Щорічно проводиться День здоров’я та Тиждень фізичної культури та спорту, Олімпійський тиждень. Фізкультурно-спортивна база, її устаткування, організація та проведення фізкультурно-спортивної роботи відповідають вимогам Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Училище має власних 2 спортивних зали. Фізкультурно-спортивна робота включає у себе проведення спартакіад, товариських зустрічей з ігрових видів спорту між групами та командами училищ області. Щорічно проводяться козацькі забави, спартакіади, турніри за участю учнів училища.

За станом здоров'я 24 учні віднесені до спеціальної медичної групи, яка працює згідно навчального розкладу окремо від навчальних груп.

Під час дистанційного навчання  здобувачі освіти приймали участь в онлайн-конкурсах серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Черкаської області та зайняли  призові місця:

Всеукраїнські спортивні ігри «Козацька наснага»-  ІІ місце в складі команди Черкаської області;

Кросфіт – 2021 - ІІ місце (дівчата Вікторія Тищенко).

Найкращі спортсмени та переможці змагань з видів спорту заохочуються наказом директора училища та нагороджуються грамотами, дипломами, солодкими призами або грошовою премією з фонду закладу освіти та профспілкового комітету.

Проводяться поточні ремонти спортивного залу та спортивних майданчиків (фарбування, зварювальні роботи, приведення до належного санітарного стану прилеглої території). Спортивний майданчик зі штучним покриттям має пошкодження твердого покриття і до проведення спортивних заходів у 2021-2022 навчальному році не залучався.

 

Медичний пункт

 

У ДНЗ «Канівське ВПУ» працює медичний пункт, який передбачає медичне обслуговування учнів училища і є осередком медико-гігієнічної освіти учнів. Медичним працівником проводиться профілактичні заходи та лекційні заняття на попередження різних захворювань: COVID-19, СНІД, впливу тютюну, алкоголю, наркотичних речовин на організм  підлітка тощо.

 

Гуртожиток

 

При училищі є 2 гуртожитки – місце спільного проживання учнів, які приїхали навчатися із сіл і міст області. Заклад освіти 100% забезпечує учнів безкоштовним житлом у 3-х місних кімнатах. Учні, які проживають у гуртожитку, мають можливість користуватися кухнею, душовими, санвузлами, кімнатою самопідготовки та відпочинку.

В гуртожитках працює Рада гуртожитку, яка допомагає вихователям в організації і проведені заходів. Актив гуртожитку разом із Радою самоврядування училища щотижня проводять рейди-перевірки санітарного стану кімнат та поверхів. Адміністрацією училища періодично перевіряється стан проживання та зайнятості учнів гуртожитку.

 

Бібліотека

 

До проведення основних заходів до пам’ятних дат, тематичних лінійок та виховних годин, підготовки відеоматеріалів та відеозвернень, челенжів активно долучається бібліотекар училища.

Книжковий фонд бібліотеки училища (м. Канів) налічує 16529 примірників, Степанецького відділення – 6403 примірника.

 

Робота з батьками

 

В училищі проводиться робота з налагодження співпраці учнівського самоврядування, батьківського комітету та педагогів. Щорічно планується робота з батьками учнів. Класні керівники та майстри виробничого навчання постійно обстежують житлові умови учнів, проводять бесіди з їх батьками. Двічі на рік проводяться групові батьківські збори. На зборах обирається батьківський комітет, який допомагає в організації і проведенні ремонту приміщень, поліпшенні дисципліни та відвідування занять учнями.

 

Волонтерство

 

Учні закладу освіти та працівники долучаються до волонтерського руху в місті: це і допомога воїнам які боронять нашу країну після повномасштабного вторгнення російської федерації 24 лютого 2022 року, беруть участь у благодійних акціях, які проходять в місті, за що були відзначені подякою директору ДНЗ «Канівське ВПУ», колективу викладачів та учнів за значну допомогу в поліпшенні матеріально-технічного забезпечення, побутових умов та харчування підрозділів 53 ОМБР.

Так, за період 2021-2022 н.р. була проведена наступна робота:

1)      плетіння маскувальних сіток для потреб військових учнями та мешканцями гуртожитку – 3 шт. (передано до волонтерського центру м.Канева);

2)      збір коштів для потреб ЗСУ – 20000 грн. (передано до волонтерського центру м.Канева);

3)      виготовлення печива учнями для бійців ЗСУ – 25 кг.

4)      збір домашньої консервації, круп, цукру, кави, чаю тощо для військових ЗСУ (передано до волонтерського центру м.Канева);

5)      впорядкування та прибирання території музею військової техніки під відкритим небом (м. Канів);

6)      впорядкування пам'ятнику Невідомому солдату  (с. Степанці);

7)      виготовлення тушкованих консервів для потреб ЗСУ – 1200 банок;

8)      виготовлення засобів для зупинки важкої ворожої техніки (протитанкові їжаки);

9)      виготовлення пасок для бійців ЗСУ учнями училища – 40 шт.;

10)    постійно триває акція «Одноденний заробіток – армії!». Кошти призначені для допомоги рідним працівників училища, які беруть участь у військових діях, та працівників, мобілізованих до лав ЗСУ станом на 1 вересня 2022 року (79280 тис.грн)

 

Розділ 8

 

Організація виробничого навчання та виробничої практики

 

Ядром професійної підготовки є виробниче навчання – основний різновид педагогічної діяльності, у ході якої на основі з’єднання навчання з продуктивною працею, виховання стійкої потреби до праці і розвитку творчої активності в учнів формуються знання, уміння і навички, що забезпечують здатність і готовність до здійснення конкретної професійної діяльності визначеного рівня кваліфікації, які диктує сьогодення. У виробничому навчанні конкретизуються і на практиці реалізуються всі знання, уміння і навички, отримані учнями при вивченні інших навчальних предметів, що визначає особливе місце і роль виробничого навчання в загальній структурі навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.

Складовою частиною Програми розвитку училища є система соціального партнерства. Педагогічний колектив закладу освіти протягом останніх років тісно співпрацює з роботодавцями, підприємствами різних форм власності й підпорядкування,  з метою підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників, адаптації випускників на новому робочому місці у нових економічних умовах.

Загальна кількість соціальних партнерів, які активно співпрацювали з училищем з питань проходження виробничої практики – 137 підприємств міста і регіону. Підприємствами-замовниками з найбільшою кількістю учнів-практикантів стали: ПРаТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «Магнітприлад», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «СВЛ», ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ», СГП «Щире», ПП «БВМ-транс», ТОВ НВФ «Урожай», ФОП Кононенко В.В., КП «Степагробуд», ФГ «Маяк», ФОП Борисенко Н.А., ФОП Заєць Н.А. та ін..

За 2021-2022  н.р. успішно пройшли виробничу практику 300 учнів, з них 151 – це учні випускних груп.

Виробнича діяльність училища має на меті підвищення ефективності роботи педпрацівників з соціальними партнерами щодо додержання умов договорів на професійну підготовку та проходження виробничої практики відповідно до чинного законодавства; з метою збільшення доходів від виробничої діяльності та використання їх на розвиток навчально-матеріальної бази; додержання плану розвитку на наступний навчальний рік з метою поліпшення стану навчальних майстерень та оснащення їх сучасним обладнанням.

 

Розділ 9.

 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

 

Протягом 2021-2022 років в процесі експлуатації будівель, інженерного обладнання проведено ряд ремонтно-будівельних робіт, планових заходів господарського напрямку з метою ефективного використання та збереження матеріально-технічної бази – державного майна:

 • переобладнано кабінет профорієнтації та курсової підготовки та створено «Центр кар’єри»;
 • придбано новий автомобіль для проведення професійно-практичної підготовки водіїв кат. В;
 • учнівські кімнати в гуртожитку (м. Канів) дообладнано 7 шт. приліжковими тумбочками; 
 • поповнено матеріально-технічну базу з професії «Слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)» зразками контрольно-вимірювальних приладів, осцилографом;
 • облаштовано тимчасові укриття в м. Каневі та Степанецькому відділенні;
 • тренажерний майданчик з вуличними тренажерами у Степанецькому відділенні.

 

Розділ 10. Фінансова діяльність

 

 

 

 

 

 

ДНЗ “Канівське ВПУ”

за період з 01.09.2021 по 01.09.2022 рік

Загальний фонд

2021

2022

 

 

 

Надійшло

5989265,00

12046829,00

витрачено:

5989264,51

11587446,29

оплата праці

3457216,10

6925759,11

нарахування на оплату праці

732658,63

1498510,11

придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

31600,00

37485,00

харчування дітей-сиріт, малозабезпечених

123766,00

154205,15

придбання медикаментів

5424,00

2160,20

Послуги охорони, дезинсекції, зв’язку, інтернет, технічне обслуговування вузлів обліку

12300,00

33336,00

оплата теплопостачання

438066,47

658311,00

оплата водопостачання та водовідведення

23601,00

24205,88

оплата е/енергії

70000,10

289594,96

оплата послуг по вивозу та захороненню відходів

15835,21

22000,00

оплата інших енергоносіїв (дрова)

312800,00

299999,88

видатки на стипендію, індексацію стипендії та премії учням

689165,00

1535487,00

виплати  учням-сиротам (по працевлаштуванню, на літературу, матеріальна допомога)

76832,00

106392,00

Оплата навчання працівників

0,00

0,00

Оплата відрядних

0,00

0,00

 

 

 

Спеціальний фонд

2021

2022

надійшло:

2207075,99

4688728,63

від господарської діяльності (послуги з проживання у гуртожитку, харчування, реалізація урожаю)

1600341

3637767

поповнення електронного рахунка

-101487

-166529

від оренди нежитлового приміщення

7726

18540

від практики учнів

182037

408666

від реалізації майна (металобрухт, цегла, макулатура), оприбуткування вторинної сировини

4558,50

02,00

Надання освітніх послуг (контрактне    навчання), державне замовлення

513900,49

788757,00

витрачено:

2635453,60

2884814,63

оплата праці

427129,20

751820,82

нарахування на оплату праці

105513,05

164451,57

Придбання товаро-матеріальних цінностей:

1086302,95

1042910,21

Інструменти і обладнання

33399,20

0,00

Cільськогосподарська техніка, автомобіль

442300,00

0,00

Спортивний інвентар

4500,00

0,00

пальне та мастильні матеріали

231618,00

363650,00

господарчі матеріали

36883,50

19340,00

Компютери 

0,00

0,00

канцтовари

25163,00

15495,93

Меблі (стільці, дошка)

25688,00

0,00

Посівний матеріал, добрива, гербіциди

0,00

525872,40

Заміна віконних блоків

0,00

0,00

придбання медикаментів

0,00

0,00

Запчастини для автомобілів та с/г техніки

139884,38

40359,00

Матеріали для поточного ремонту

131700,87

75392,88

Матеріали для навчальних цілей

15166,00

2800,00

Поліграфічна продукція (банери. плакати,стенди)

 

 

Обладнання і предмети довгострокового користування

0,00

0,00

Послуги:

463497,37

763142,53

Послуги охорони, дезинсекції, зв’язку, інтернет, оформлення технічної документації, рекламні послуги, послуги з ремонту обладнання, заправка та ремонт офісної техніки, повірка приладів обліку ,юридичні послуги

68917,46

72454,40

оплата теплопостачання

19705,67

209257,53

оплата водопостачання та водовідведення

10440,12

24489,72

оплата е/енергії

361695,38

436756,96

оплата послуг по вивозу та захороненню відходів

2738,74

20183,92

інші енергоносії (дрова)

 

 

Оплата навчання працівників

 

 

Податки

8817,00

19851,00

Оплата відрядних

2545,10

1066,34

 

 

 

Продукти харчування

59717,93

12823,16

 

 

 

Стипендія (верстатники)

48448,00

148600,00

 

 

 

автомобіль

442300,00

 

 

 

 

Інші власні надходження

2021

2022

 

 

 

надійшло

56000,00

1527,63

благодійних внесків в грошовій формі

 

 

благодійних  грантів та дарунків  в натуральній формі

56000,00

1527,63

Тяга зверху-жим від груді тренажер

16020,00

 

Бруси тренажер

7040,00

 

Хос Райдер тренажер

7040,00

 

Стенд для жиму комбінований тенажер

19300,00

 

Штори ролети

6600,000

 

Кукурудза посівний матеріал

 

1527,63

 

 

Розділ 11.

 

Загальні висновки

 

Таким чином, аналізуючи планові завдання роботи закладу освіти за звітний період, можна зробити висновок, що основні показники діяльності училища демонструють його розвиток, незважаючи на існуючі труднощі, колективу ДНЗ «Канівське ВПУ» вдалось досягти значних успіхів у навчально-виробничій діяльності, науково-методичній та виховній роботі. Протягом навчального року було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення управління закладу освіти, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, створено належні умови праці відповідно до вимог законодавства, забезпечено виконання навчальних планів та програм професійної підготовки. Так, з року в рік підвищується рівень технічної та технологічної забезпеченості навчального процесу, зростає фаховість педагогів, що у кінцевому результаті відображається на якості професійного навчання, зростанні мотивації учнів до свого професійного та особистісного розвитку. Все це сприяє популяризації закладу освіти та зростання його іміджу у регіоні.

Завдання педагогічного колективу на майбутнє:

На сьогодні основними завданнями училища є:

- забезпечення якості професійно-технічної освіти;

- підготовка та перепідготовка робітничих кадрів у відповідності до потреб

ринку праці;

- модернізація системи роботи педпрацівників та впровадження нових

освітніх технологій;

- впровадження нових форм і методів навчально-виховної роботи;

- підвищення рівня соціального захисту учнів та працівників;

- створення комфортного освітнього середовища для всіх учасників

освітнього процесу;

- забезпечення реалізації Концепції національно-патріотичного виховання;

- модернізація та поповнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень