A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Річний звіт

  Звіт директора закладу освіти

 за період роботи у 2022-2023 навчальному році

 

Розділ 1

Загальна характеристика закладу освіти

         Державний навчальний заклад «Канівське вище професійне училище» (ДНЗ «Канівське ВПУ») у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,  Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України, Планом розвитку ДНЗ «КАНІВСЬКЕ ВПУ» на 2018-2023 роки, а також Статутом, який було розроблено та затверджено у 2017 році.

 Колектив ДНЗ «Канівське ВПУ» ставив за мету виконання головних завдань:

-забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;

-забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти;

-забезпечення виконання державного (регіонального) замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;

-модернізація системи роботи педпрацівників та впровадження нових освітніх технологій;

-впровадження нових форм і методів освітньої діяльності;

-підвищення рівня соціального захисту учнів та працівників;

-створення безпечного та комфортного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану;

-забезпечення реалізації Концепції національно-патріотичного виховання;

-модернізація та поповнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

-створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;

-активне впровадження  інформаційних технологій в освітній  процес.

         Протягом 2022-2023 н.р. зусилля інженерно-педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності училища та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

Розділ 2

Організаційні заходи

З метою забезпечення належних та безпечних умов для здійснення освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році та відповідно листа ЧОВА від 30.08.2022 № 01/01-42/8367/01/01-42 «Про погодження освітнього процесу» освітній процес в училищі проводився за змішаною формою навчання.

З метою перевірки спроможності закладу освіти здійснювати освітню діяльність з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників, відповідності кадрового, методичного забезпечення, матеріально-технічної бази було успішно проведено атестацію професії: «слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики» (протокол рішення АК від 19.01.2023 № 146, затверджено наказом МОН України № 140 від 10.02.2023). Станом на 1 вересня 2023 року відсоток атестованих професій склав 77%, при нормі 75 %  відповідно до  Положення про атестацію навчальних закладів, затвердженого Постановою  КМУ від 12 лютого 1996 р. N 200.                    

Продовжувалася підготовка здобувачів освіти за дуальною формою навчання за професіями «Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням» відповідно договору з ТОВ «Магнітприлад».

Кожного навчального року педагогічним колективом вирішуються основні питання організації освітнього процесу, а саме: формування плану прийому; впровадження прогресивних методів реклами навчального закладу для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки; продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних технологій за галузями спрямування; збереження контингенту учнів протягом  навчального року; проведення моніторингу працевлаштування випускників училища; розширення кола підприємств-замовників кадрів;  проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень груп, відділень, викладачів; участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.

Заклад освіти активно бере участь у грантових програмах. Так, в рамках конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Черкащино!" за підтримки Фонду "МХП - Громаді" та за співфінансування Степанецької ОТГ успішно реалізовано та відкрито в листопаді 2022 року 2 проєкти: проєкт "Центр дозвілля для дітей та підлітків" на базі Степанецького відділення училища та проєкт «Центр підготовки слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування» - Навчально-практичний центр «ЕлектроLAB».

З проєктом «Здорова молодь – здорова нація» у червні 2023 року ДНЗ «Канівське ВПУ» став одним з переможців на конкурсі мікрогрантів «Час діяти, Канівщино!», організованому БФ «МХП-громаді» та отримав додаткове фінансування у сумі 100 тис. грн. для придбання спортивного обладнання та інвентарю.

Завдяки плідній співпраці адміністрації училища та керівництва Степанецької ОТГ було прийнято Програму підтримки матеріально-технічної бази ДНЗ «Канівське ВПУ» на 2023-2026 р.р. В рамках виконання  програми, надано для поповнення матеріально-технічної бази училища Степанецькою ОТГ субвенції  в розмірі 216 тис. грн.

На виконання наказу УОН ЧОДА від 20.09.2022 № 96  у жовтня 2022 року на базі училища було успішно проведено основний етап міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022.

 

 Розділ 3

 

Виконання державного (регіонального) замовлення та профорієнтаційна робота

 

Основним показником успішної діяльності ЗП(ПТ)О є організація та якісне проведення моніторингу випуску здобувачів освіти загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування державного (регіонального) замовлення на наступний рік, а також проведення профорієнтаційної кампанії. План регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2022-2023 н.р. виконаний на 100% та склав 112 осіб за професіями:

 

На базі 9 класів

 • Виробник художніх виробів з кераміки. Декоратор вітрин – 20 осіб,
 • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка). Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення - 23 особи,
 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат. А1, А2). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (кат. С) – 23 особи,

На базі 11 класів

 • Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 23 особи,
 • Кухар – 23 особи.

Крім того, в межах ліцензійного обсягу, прийнято для отримання первинної професійної підготовки понад регіональне замовлення ще 10 осіб за кошти фізичних осіб.

Профорієнтаційна робота та популяризація закладу освіти  проводилася протягом навчального року. На підставі наказу по закладу освіти з метою профорієнтаційної роботи була створена профорієнтаційна група,  яка проводила  роботу у школах м. Канева, Канівського, Драбівського, Золотоніського, Корсунь-Шевченківського, Переяслав-Хмельницького, Черкаського районів Черкаської області, Богуславського, Миронівського, Кагарлицького  районів Київської області.

Протягом навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню регіонального замовлення проводилася у тісній співпраці з міськрайонним центром зайнятості та роботодавцями - замовниками робітничих кадрів. Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти між закладом освіти і замовниками робітничих кадрів на 112 осіб за заявленими робітничими професіями, за якими проводиться підготовка в закладі освіти за кошти регіонального бюджету.

Крім цього проведено роботу по вивченню ринку праці та затверджено контрольні показники державного (регіонального) замовлення на 2023-2024 навчальний рік з відповідним підписанням договорів про надання освітніх послуг на 117 осіб.

Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги та демографічної ситуації в країні головним є якість підготовки та потреба роботодавців в конкретних спеціалістах. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота  на удосконалення системи взаємодії закладу освіти та підприємств і організацій, на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, оцінка рівня підготовки робітників та відгуки, що дають замовники кадрів нададуть нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів та конкурувати на освітньому ринку. Для цього проводиться постійна робота по налагодженню співпраці з роботодавцями, органами влади та місцевого самоврядування.

Крім цього важливим фактором збільшення контингенту учнів є популяризація навчального закладу та підвищення престижності робітничих професій серед населення. Для цього проведено цілий ряд заходів:

 • розповсюдження друкованої профорієнтаційної продукції;
 • висвітлення роботи навчального закладу у ЗМІ (газета «Дніпрова зірка»,  веб-сайт закладу, сторінка у Фейсбук, радіо Магніт);
 • дні відкритих дверей з презентацією навчального закладу;
 • участь у міських та районних заходах з проведенням майстер-класів та виставок,
 • участь у заходах художньої самодіяльності, спортивно-масовій роботі за межами навчального закладу;
 • оголошення  про набір учнів у районних газетах «Дніпрова зірка», на місцевому радіо;
 • організація екскурсій по училищу для школярів середньої та старшої ланок тощо.

 

Розділ 4.

 

Контингент учнів

 

 Формування контингенту учнів в училищі здійснюється за договорами з підприємствами різних форм власності за особистими заявами громадян у відповідності до можливостей училища і ліцензованого обсягу прийому. Прийом здійснює приймальна комісія, яка створюється наказом по училищу та працює за затвердженими, згідно типових, правилами прийому.

 

 

 

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Контингент на початок навчального року

274

19

295

6

329

2

353

3

311

9

 • в тому числі прийом станом на 1 вересня

110

 

111

1

90

 

111

1

111

8

Прийнято протягом року

5

7

11

 

4

 

6

 

7

3

Випуск

87

15

58

3

89

2

151

2

96

4

Відраховано

8

6

9

1

2

 

8

 

12

1

Перехідний контингент на кінець навчального року

184

5

239

2

244

2

204

1

210

7

 

Курсова підготовка

-

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

ЦЗ

Контракт

ЦЗ

Контракт

ЦЗ

Контракт

ЦЗ

Контракт

ЦЗ

Контракт

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

ПТН

КЦП

контингент на початок навчального року

6

-

-

-

34

-

7

-

-

-

15

25

-

-

-

 

-

-

-

-

Прийнято протягом року

9

56

28

54

47

110

127

281

 

30

50

119

-

 

40

 

 

 

68

120

Випуск

15

56

24

54

73

110

97

281

-

30

39

144

-

 

40

 

 

 

56

120

Відраховано

-

-

1

-

1

-

3

-

 

 

1

 

-

 

-

 

 

 

1

-

Перехідний контингент на кінець навчального року

-

-

3

-

7

-

34

-

-

-

25

-

-

 

-

 

 

 

11

-

 

 

Контингент учнів у 2022-2023 році у розрізі професій станом на 01.01.2023 р.

 

В навчальному закладі навчалося 14 навчальних груп з загальним контингентом учнів 316 осіб.

 

№ з/п

Професія, інтеграція професій

Кількість, осіб

 1.  

Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням

44

 1.  

Виробник художніх виробів з кераміки. Декоратор вітрин

20

 1.  

Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

74

 1.  

Електрозварник ручного зварювання. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

23

 1.  

Кухар. Бармен. Офіціант

42

 1.  

Слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка). Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

22

 1.  

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.  Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії «С»       

66

 1.  

Кухар

25

 

ВСЬОГО

316

        

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалося на нарадах при директорові, інстуктивно-методичних нарадах та педагогічних радах, що дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуально-виховну роботу з учнями, що мають пропуски навчальних занять, задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби дітей, органів опіки місцевого самоврядування, поліції по поверненню учнів на навчання.

Випуск та працевлаштування

 

         Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом 2022-2023 навчального року проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого випуск складає 100 учнів та 56 слухачів.  Отримали дипломи 86 учнів. 14 учнів отримали свідоцтва. Присвоєно кваліфікацію з двох і більше професій 65-и учням. Працевлаштувалися 85 осіб, 4 особи – характеризуються самозайнятістю (самостійне працевлаштування після завчання за контрактом), 5 осіб продовжують навчання у ВНЗ. Не працевлаштувалися 6 здобувачів освіти у зв’язку з виїздом за кордон для уникнення загрози життю та здоров’ю внаслідок військової агресії російської федерації.

Аналізуючи звіти з працевлаштування помітно, що спостерігається великий відсоток працевлаштованих випускників не за договорами з підприємствами-замовниками кадрів, тому що в результаті нестабільної економічної ситуації в країні сьогодні не завжди є можливість направити випускників на підприємства-замовники робітничих кадрів, договори з якими укладені  2-3 роки тому.

 

Розділ 5.

 

Кадрове забезпечення освітнього процесу

 

До педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу належать особи, які беруть безпосередню участь у освітній роботі, а саме: керівник закладу освіти та його заступники, старший майстер, викладачі, майстри виробничого навчання, методисти, вихователі, керівники гуртків.

В 2022/2023 навчальному році  колектив ДНЗ «КВПУ» налічував 101 працівник.

З них:

АУП – 7 осіб;

Викладачі – 12 осіб;

Майстри виробничого навчання – 16 осіб;

Вихователі – 2 особи;

Практичний психолог – 1 особа;

Педагог соціальний - 1особа;

Бібліотекар – 1 особа;

Керівник гуртка – 1 особа;

Спеціалісти – 12 осіб;

Обслуговуючий персонал – 44 осіб;

Сумісник – 3 особи;

Відпустка по догляду за дитиною –1 особа

 

За 2022-2023 навчальний рік проходили зміни у педагогічному  колективі.   

Майстер виробничого навчання Холодов Євгеній Юрійович в лютому місяці 2022 року був призваний на військову службу в ЗСУ, замість нього з 1 вересня 2022 року було прийнято тимчасово на роботу майстром виробничого навчання, внутрішньо-переміщену особу з міста Лисичанська,  Луганської області Матуса Василя Васильовича, який звільнився в лютому 2023 року.

У листопаді 2022 року прийнято на роботу внутрішньо-переміщену особу з міста Маріуполь, Донецької області на посаду фельдшера Світличну Світлану Володимирівну.

Звільнилися за власним бажанням – 11 осіб.

В 2022-2023 навчальному році якісний склад інженерно-педагогічних працівників становить:

 

         Педагогічних працівників всього - 39 осіб

Викладачі-методисти –2 особа

Старші викладачі –11 осіб

Викладачі з вищою категорією – 13 осіб

Викладачі 1 категорії – 8 осіб

Викладачі 2 категорії – 2 особи

Майстер виробничого навчання 1 категорії -4 особи

Майстер виробничого навчання 2 категорії -1 особа

11 тарифний розряд – 10 осіб

12 тарифний розряд – 1 особа

13 тарифний розряд – 2 особи

14 тарифний розряд – 6 осіб

 

Віковий ценз педагогічних працівників виглядає таким чином: частка фахівців віком до 30 років – 2 особи - 5%, 31-50 років склала 19 осіб - 49%, 50 років і більше 18 осіб - 46%. Приведені цифри говорять про те, що середній вік педагогічних працівників  (50 років).

Педагогічний стаж: до 10 років мають -  26 % педагогічних працівників (10 осіб), від 10 до 20 років – 20 % (8 осіб), понад 20 років – 54 % (21 особа), що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

Атестація педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році проводилася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 року № 930 зі змінами і доповненнями.

Питання щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників займає значне місце в плані роботи навчального закладу.

Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників дало змогу об’єктивно, повно та всебічно оцінювати якість роботи кожного педагогічного працівника.

Атестація педагогічних працівників мала комплексний характер, відбувалася поетапно відповідно наказу по училищу.

В 2022-2023 навчальному році було атестовано комісією І рівня - 3 особи, ІІІ рівня – 2 особи. Клопотання навчального закладу щодо атестації педагогічних працівників комісією ІІІ рівня при Управлінні освіти і науки Черкаської ОДА було задоволено повністю.

 

Розділ 6

 

Навчально-методична діяльність

 

Методична робота в училищі була організована відповідно до чинного «Положення про методичну роботу в закладі П(ПТ)О» та плану методичної роботи училища на 2022-2023 н.р., відповідно до якого здійснювалась колективна методична робота, працювали: педагогічна рада, інструктивно-методичні наради, методичні комісії, школа кращого досвіду, школа наставництва, семінар-практикум, комп’ютерний всеобуч та здійснювалась індивідуальна методична робота.

Педагогічним колективом була виконана наступна науково-методична робота:

1. В училищі працювало 4 методичні комісії, працювало 36 творчих груп.

2. Онлайн викладачі училища ділились досвідом роботи:

- на обласному семінарі-практикумі «Професійна спрямованість здобувачів освіти на уроках освітньої галузі «Природознавство» (викладач Григоренко Г.І.);

- на обласному семінарі-практикумі з предмета «Захист України» (викладач Волощенко І.П.);

 - на Всеукраїнському освітньому полігоні «STEM-ОСВІТА як перспективна форма підготовки кваліфікованих робітників нової генерації» (сертифікат викладачу Мельнику Р.Я.);

- на Міжрегіональному вебінарі «Використання STEM-технологій  для формування професійних компетентностей  у кваліфікованих робітників електротехнічного напрямку» (сертифікат викладачу Ляшецькому В.В.);

- на Міжарнодному коворкінгу «Формування HARD SKILLS здобувачів освіти через проєктну діяльність на уроці» (сертифікат викладачу Мельнику Р.Я.);

- на Всеукраїнському круглому столі «Упровадження дуальної форми здобуття освіти: здобутки, реалії та перспективи» (сертифікат заступнику директора з НВрР Тверезій С.І.);

- на Всеукраїнському вебінарі «STEMимо: внесок ЗП(ПТ)О у відродження України» (сертифікат викладачу Ляшецькому В.В.).

3. З метою популяризації власного досвіду роботи наш заклад взяв участь з онлайн-презентацією у  Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра - 2023» та отримав Диплом. У Обласній виставці педагогічних технологій «Профтехосвіта Черкащини - 2023»  директор закладу Волощенко О.В. та заступник директора  з НВрР Твереза С.І. виборолии І місце за кращу методичну розробку; заклад отримав дипломи за кращу експозицію та диплом  за кращий майстер-клас. Взяли участь у виставці із методпосібниками викладачі Чупилка А.В., Бузницька І.Й. та Генсерук М.А.

4. Викладач загальнопрофесійних предметів Генсерук М.А. посіла І місце у ІІ етапі обласного конкурсу Педагог професійного навчання» серед викладачів спеціальних предметів  ЗП(ПТ)О у 2022/2023 н.р. Викладач географії Щербак В.В. отримала сертифікат за участь у VI щорічному Всеукраїнському конкурсі «Педагог-новатор».

5. Проведено  моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2022-2023 н.р. та за рік. Рівень навчальних досягнень в порівнянні з минулим роком збільшився із професійно-практичної підготовки на 14%. Рівень навченості учнів із загальнопрофесійної підготовки 56% (був 56%), професійно – теоретичної підготовки – 56% (був 56%), професійно-практичної підготовки – 65% (був 51%). Проведено моніторинг з методичної роботи.

6. Учениця закладу  Тищенко Вікторія виборола І-ші  місця у Юнацькому онлайн-конкурсі Черкаської області серед учнів ЗП(ПТ)О у номінаціях «З м’ячем баскетбольним вправи контрольні»  та «Берпі», а учениця Грищенко Марія -  ІІ місце у номінації «Берпі» (викладач Луцик Н.Г.).

Учень Назар Мудрицький  отримав Сертифікат  у Міжнародному відкритому конкурсі із Web-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів ВНЗ «Майбутнє моєї країни»  із роботою «Роботи Перемоги» (викладач Мельник Р.Я.).

Учасники гуртка «Прем’єра» отримали Подяку у «Обласному фестивалі патріотичної пісні «Пам'ять єднає покоління»» у номінації «Літературно-музична композиція» (керівник Чечель О.С.)

Учні Дмитро Сагайдак та Денис Мотриченко вибороли І місце у «Обласному конкурсі на кращий дидактичний засіб навчання, виготовлений здобувачами освіти ЗП(ПТ)О» у номінації «Лабораторно-демонстраційний прилад» (викладач Ляшецький В.В.).

Важливим елементом самоосвіти педагогів залишалося питання вдосконалення опанування ефективними формами і методами організації дистанційного навчання та використання їх в освітньому процесі.

 

Розділ 7

 

Виховна робота та розвиток студентського самоврядування

 

Виховна робота

Виховна робота в училищі здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки № 257 від 16.04.2002 р. «Про затвердження Орієнтовного Положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах  Міністерства освіти і науки» та згідно з розділом «Виховна робота» річного плану роботи училища з урахуванням основних положень Декларації прав дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», листа Міністерства освіти і науки України від                                          10.08. 2022р. № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.» та інших нормативно-правових документів.

На підставі річного плану роботи на навчальний рік заступник директора з виховної роботи складає помісячні плани з виховної роботи для всього навчального закладу. Класні керівники ведуть журнали з виховної роботи, які перевіряються заступником директора з виховної роботи з відповідними записами в кінці журналу.

На початку навчального року складено і затверджено план роботи на рік, розглянуті методичні рекомендації щодо ведення журналу обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з учнями училища, розглянуті Положення про гуртожиток училища, Правила проживання в гуртожитку, Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, розглянуті та затверджені Положення про стипендіальне забезпечення учнів, Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення учнів.

Згідно з планом виховної роботи класні керівники проводили виховні години та разом з групами брали участь в тематичних лінійках і виховних заходах. В зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України та введеним воєнним станом в країні частина заходів проводилася в онлайн режимі.

Основні виховні заходи, які були проведені в 2022-2023 н.р.:

Свято до Дня Знань, літературний батл до Всесвітнього дня бібліотек «Таємниці та пригоди слова», виховний захід та виставка літератури «Бабин Яр – трагедія, про яку не мовчать», відео привітання до Дня вчителя «Марафон вітань для вчителів», урок доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», створення фотовиставки в фоє училища «Мої домашні улюбленці,  між учнями 2-3 курсів проведені змагання «Ми нащадки славних козаків», вихованцями художньо-драматичного гуртка проведений виховний захід до Дня захисника і захисниці України «В серцях несемо вдячності немало всім тим, хто землю боронить». Тиждень української мови та писемності під гаслом «Розмовляй українською! Чуєш?» (в рамках якого учні взяли участь у написанні радіодиктанту національної єдності 2023, облаштували фотозону у фоє училища, а також організували онлайн читання висловів про українську мову в відеозверненні «Є мова – є Україна!!!»), проведена гра-вікторина «Українська мова: світ загадок і таємниць», проведений вихованцями гуртка «Прем’єра» святковий захід до міжнародного дня студента «Мої щасливі роки!!!» взяли активно участь в акції «16 днів проти насилля», проведена година спілкування з елементами тренінгу «Толерантність світу – гарантія миру», захід до Дня Свободи і Гідності України «Любов до країни навіки у їхніх серцях»,  до Дня пам’яті жертв Голодоморів пройшов захід «Мерехтить свічка на вікні – пам’ять про померлих у ті дні…», участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку пам’яті», вихованці гуртка «Прем’єра» взяли участь в обласному фестивалі-конкурсі «Щедрівочка щедрувала» (відзначено подякою Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради), проведений правовий турнір до Міжнародного дня захисту прав людини «Знай свої права і виконуй обов’язки», до Дня пам'яті кіборгів проведений урок пам’яті «Вони життя віддали не скорившись», захід до Дня Соборностi України «Соборна, єдина, незламна моя Україна», проведена година пам’яті до Дня пам'ятi Героїв Крут «Їх там триста до бою пішло…», до Дня закоханих проведена гра серед учнів училища  «Чоловіча чи жіноча логіка?», захід до дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. «Тільки, щоб недаремно злетіла Сотня у небо…», захід «Мирна ніч 24 лютого, що змінила наше життя», вихованці гуртка «Прем’єра» взяли участь в Обласному онлайн-фестивалі патріотичної пісні «Пам’ять єднає покоління»(нагороджені Подякою в номінації «Літературно-музична композиція»), вихованці гуртка «Прем’єра» підготували і провели  благодійний концерт «Жінка, боєць невидимого фронту», взяли участь у Всеукраїнському тижні професійної освіти, в рамках якого було відзнято низку відеороликів про професії, представлені в нашому закладі, також в рамках цього тижня було відзнято віртуальну екскурсію «Світ кераміки», виховна година до дня пам'яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС «На Чорнобиль лелеки летіли…», відео вітання «Для тебе, мамо, сьогодні квіти розцвіли….», з березня 2022 року в училищі щоденно о 9.00 проходить хвилина мовчання за загиблими на війні, участь у флешмобах до дня вишиванки «Моя сорочка-вишиванка», та інше.

В училищі розроблена система заходів щодо профілактики правопорушень та злочинності. Розроблений комплексний план профілактичної роботи з учнями, який спрямований на попередження та профілактику алкоголізму, наркоманії, тютюнокуріння, СНІДу. Один раз на місяць в училищі проводиться засідання профілактичної ради з профілактики правопорушень, на якому заслуховуються окремі учні з незадовільною поведінкою та пропусками занять без поважних причин.

З метою удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя учнів училища постійно проводяться виховні години в групах, бесіди з психологом та лекції медичним працівником та із залученням представників громадських організацій міста

В училищі щотижня проводяться тематичні лінійки. В наявності графік проведення тематичних лінійок із зазначенням дат проведення та відповідальних. В училищі підтримується належний рівень культури та дисципліни. Класними керівники щоденно ведуть контроль відвідування учнів навчальних занять із записом у Журнал контролю за відвідуванням учнями навчальних занять та звітують заступнику директора з виховної роботи про втрати навчального часу з довідками та іншими документами про причини відсутності учнів на уроках.

Постійно в центрі уваги педагогічного колективу є питання правової освіти та виховання, профілактики правопорушень серед підлітків. З цією метою проводились зустрічі з спеціалістами ювенальної превенції та служби у справах сім’ї та молоді. Постійно проводяться тижні правових знань, тематичні бесіди, лекції, виховні години на правову тематику, профілактика правопорушень в навчальних групах.

 

Соціальний захист учнів та стипендіальне забезпечення

 

В 2022-2023 н.р. стипендію отримували:

-        І семестр (грудень) – 160 учнів (3 – підвищена), з них: діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 16 учнів, соціальна – 28 учнів;

-        ІІ семестр (червень) – 103 учнів, з них: діти-сироти діти позбавлені батьківського піклування – 11 учнів, соціальна – 11 учнів.

Аналіз контингенту учнів пільгових категорій станом на 01.01.2023 р. має такий вигляд:

1       Особи з інвалідністю – 6 осіб;

2       Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – 6 осіб;

3       Діти-сироти під опікою – 10 осіб;

4       Напівсироти –16 осіб;

5       Діти з малозабезпечених сімей – 19 осіб;

6       Діти з багатодітних сімей – 40 осіб;

7       Учні, діти учасників бойових дій – 5 осіб;

8       Діти, внутрішньо переміщені особи  - 6 осіб;

9       Кількість учнів, що проживають у гуртожитках – 151 особа.

Проводиться в закладі освіти систематична робота з соціального захисту учнів. Особлива увага приділяється дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ця категорія учнів забезпечена безкоштовним триразовим харчуванням, діти-сироти під опікою, діти з малозабезпечених сімей та особи з інвалідністю – одноразовим безкоштовним харчуванням. Всі вони отримують соціальну стипендію, матеріальну допомогу, виділяються кошти на придбання одягу і взуття. Також ця пільгова категорія учнів забезпечена єдиними квитками.

Після закінчення закладу освіти особи з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування отримують при працевлаштуванні одноразову матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством.

         Всі учасники освітнього процесу училища мають можливість харчуватися в їдальні училища за доступними цінами.

        

Спортивна робота

 

Спортивна робота в училищі ведеться згідно з календарем спортивно-масових і культурно-оздоровчих заходів професійних (професійно-технічних) закладів освіти та училища. Щорічно проводиться Тиждень фізичної культури та спорту, Олімпійський тиждень, Олімпійський день, Всесвітній день здоров’я. Фізкультурно-спортивна база, її устаткування, організація та проведення фізкультурно-спортивної роботи відповідають вимогам Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Училище має власних 2 спортивних зали. Фізкультурно-спортивна робота включає у себе проведення товариських зустрічей з ігрових видів спорту між групами та командами училищ області. Щорічно проводяться козацькі забави, турніри за участю учнів училища.

Здобувачі освіти за 2022-2023 н.р. приймали участь в онлайн-конкурсах серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Черкаської області та зайняли  призові місця:

-        «Берпі» - І місце (Тищенко Вікторія);

-        «Берпі» - ІІ місце (Грищенко Марія).

Найкращі спортсмени та переможці змагань з видів спорту заохочуються наказом директора училища та нагороджуються грамотами, дипломами, цінними подарунками, солодкими призами або грошовою премією з фонду закладу освіти та профспілкового комітету.

Проводяться поточні ремонти спортивного залу та спортивних майданчиків (фарбування, зварювальні роботи, приведення до належного санітарного стану прилеглої території). Спортивний майданчик зі штучним покриттям має пошкодження твердого покриття і до проведення спортивних заходів у 2022-2023 навчальному році не залучався.

 

Медичний пункт

 

У ДНЗ «Канівське ВПУ» працює медичний пункт, який передбачає медичне обслуговування учнів училища і є осередком медико-гігієнічної освіти учнів. Медичним працівником проводиться профілактичні заходи та лекційні заняття на попередження різних захворювань: COVID-19, СНІД, впливу тютюну, алкоголю, наркотичних речовин на організм підлітка тощо згідно графіку.

 

Гуртожиток

 

При нашому училищі є 2 гуртожитки – місце спільного проживання учнів, які приїхали навчатися із сіл і міст області. Навчальний заклад 100% забезпечує учнів безкоштовним житлом у 3-х місних кімнатах. Учні, які проживають у гуртожитку, мають можливість користуватися кухнею, душовими, санвузлами, кімнатою самопідготовки та відпочинку.

В гуртожитку працює Рада гуртожитку, яка допомагає вихователю в організації і проведені заходів. Актив гуртожитку разом із Радою самоврядування училища щотижня проводять рейди-перевірки санітарного стану кімнат та поверхів. Адміністрацією училища періодично перевіряється стан проживання та зайнятості учнів гуртожитку. В порівнянні з минулим роком стан в гуртожитку покращився.

8 грудня 2022 року в рамках конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Черкащино!" на базі гуртожитку Степанецького відділення реалізований та відкритий проєкт «Центр дозвілля для дітей та підлітків» спільно з  Благодійним фондом  "МХП-Громаді" та Степанецьким ОТГ.

 

 

 

Бібліотека

 

До проведення основних заходів до пам’ятних дат, тематичних лінійок та виховних годин, підготовки відеоматеріалів та відеозвернень, челенджів активно долучається бібліотекар училища. Бібліотекарем училища розроблені та проведені серед учнівських груп QR-квести: «Вільні творити майбутнє» до Дня Гідності та Свободи, «Моя зона комфорту – це 603,548 км2» до Дня Соборності України.

Книжковий фонд бібліотеки училища (м. Канів) налічує 14090 примірників, Степанецького відділення – 5752 примірника.  Здійснювалася передплата періодичних видань: казна України, бюджетна бухгалтерія, пофтехосвіта, кадровик та інші.

 

Робота з батьками

 

В училищі проводиться робота з налагодження співпраці учнівського самоврядування, батьківського комітету та педагогів. Щорічно планується робота з батьками учнів. Класні керівники та майстри виробничого навчання постійно обстежують житлові умови учнів, проводять бесіди з їх батьками. Двічі на рік проводяться групові батьківські збори. На зборах обирається батьківський комітет, який допомагає в організації і проведенні ремонту приміщень, поліпшенні дисципліни та відвідування занять учнями.

 

Волонтерство

 

Учні та працівники закладу освіти активно долучаються до волонтерського руху: по допомозі воїнам, які боронять нашу країну після повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. З початку війни колективом училища було зібрано 407 тис. грн. одноденного заробітку, які було використано на допомогу Збройним силам України.

Так, за період з 2022-2023 н.р. була проведена наступна робота:

Збір коштів для потреб ЗСУ – 10 000 грн. (передано до волонтерського центру м. Канева на продукти харчування);

Виготовлення окопних свічок – 800 шт. https://dnzkvpu.org.ua/news/12-56-12-10-01-2023/   https://dnzkvpu.org.ua/news/12-12-20-23-12-2022/

Виготовлення випічки працівниками їдальні для бійців ЗСУ – 100 кг.

Збір домашньої консервації, круп, цукру, кави, чаю тощо для військових ЗСУ (відправлено до підрозділів 42 бригада, 2 рота, 2 взвод; 72 бригада окремий стрілецький батальйон 48, військові підрозділи, які дислокувалися в Степанецькій ОТГ,  Бобрицькій ОТГ, Канівській ОТГ); https://dnzkvpu.org.ua/news/10-34-08-10-03-2023/  https://dnzkvpu.org.ua/news/10-57-18-07-02-2023/   https://dnzkvpu.org.ua/news/14-00-04-29-03-2023-28833/

Виділення коштів з  акції «Одноденний заробіток – армії!» на:

- квадрокоптери – 15000грн;

- 2 бронежилети – 25 000 грн.;

- генератор – 10000грн.;

- тепловізор – 5000 грн

- набори для розмінування – 5000 грн.

- антидронову рушницю – 30000 грн.

- придбання принтера для військових – 6000грн.

Виділення коштів з акції «Одноденний заробіток – армії!» на придбання автомобілів для потреб  ЗСУ:

Сергію Москаленко, 42 бригада, 2 рота, 2 взвод – 10000грн.;

6000грн, для придбання автомобіля від закладів  професійної освіти області;

передано 5000 грн. для ГО «Нескорені» на автомобіль;

передано 5000 грн. на автомобіль волонтерський центр с. Степанці Степанецької ОТГ;

передано 5000грн. на автомобіль брату Власенко Ірини;

передано 10000 грн. на автомобіль Чалабієву Руслану Азадовичу;

передано 7000 грн. на автомобіль Лисенку Дмитру (випускнику училища);

передано 4500 грн. на автомобіль для Андрія Артамонова.

         Виділення коштів для випускників училища, які служать в ЗСУ – 16000грн.

Виділення коштів для рідних працівників училища, які  служать в ЗСУ – 135000 грн.

Виділено для волонтерських центрів м. Канева, с. Степанці -23000грн.

До волонтерського центру постійно передаються продукти харчування -1000кг.

         Участь в благодійних ярмарках на підтримку ЗСУ. https://dnzkvpu.org.ua/news/09-16-12-06-03-2023/

 

Розділ 8

 

Організація виробничого навчання та виробничої практики

 

Ядром професійної підготовки є виробниче навчання – основний різновид педагогічної діяльності, у ході якої на основі з’єднання навчання з продуктивною працею, виховання стійкої потреби до праці і розвитку творчої активності в учнів формуються знання, уміння і навички, що забезпечують здатність і готовність до здійснення конкретної професійної діяльності визначеного рівня кваліфікації, які диктує сьогодення. У виробничому навчанні конкретизуються і на практиці реалізуються всі знання, уміння і навички, отримані учнями при вивченні інших навчальних предметів, що визначає особливе місце і роль виробничого навчання в загальній структурі навчально-виховного процесу в професійно-технічних освітніх закладах.

Складовою частиною Програми розвитку училища є система соціального партнерства. Педагогічний колектив освітнього закладу протягом останніх років тісно співпрацює з роботодавцями, підприємствами різних форм власності й підпорядкування, з метою підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників, адаптації випускників на новому робочому місці у нових економічних умовах.

Загальна кількість соціальних партнерів, які активно співпрацювали з училищем з питань проходження виробничої практики – 135 підприємств міста і регіону. Підприємствами-замовниками з найбільшою кількістю учнів-практикантів стали: ПРаТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «Магнітприлад», ПП «БВМ-транс», КП «Степагробуд», СПГ «Щире», ФГ «Малоржавецьке», ФГ «Маяк», ФОП Білецька Т.О., ФОП Борисенко Н.А., ФОП Ткаченко В.В. та ін.

За 2022-2023  н.р. успішно пройшли виробничу практику 285 учнів, з них 86 – це учні випускних груп.

Виробнича  діяльність училища має на меті підвищення ефективності роботи педпрацівників з соціальними партнерами щодо додержання умов договорів на професійну підготовку та проходження виробничої практики відповідно до чинного законодавства; з метою збільшення доходів від виробничої діяльності та використання їх на розвиток навчально-матеріальної бази; додержання плану розвитку на наступний навчальний рік з метою поліпшення стану навчально-виробничих майстерень та оснащення їх сучасним обладнанням та устаткуванням..

 

Розділ 9.

 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

 

Протягом 2022-2023 років в процесі експлуатації будівель, інженерного обладнання проведено ряд ремонтно-будівельних робіт, планових заходів господарського напрямку з метою ефективного використання та збереження матеріально-технічної бази – державного майна:

 • реалізовано 2 проєкти оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти: проєкт "Центр дозвілля для дітей та підлітків" на базі Степанецького відділення училища та проєкт «Центр підготовки слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування» - Навчально-практичний центр «ЕлектроLAB»,  за підтримки Фонду "МХП - Громаді" та співфінансування Степанецької ОТГ;
 • здійснено косметичний ремонт в тимчасовому укритті в м. Каневі;
 • здійснено ремонт душової в гуртожитку (м. Канів);
 • здійснено ремонт підлоги в кабінеті агротехнології, хімії, біології та екології – постелено лінолеум (Степанецьке відділення);
 • проведено косметичний ремонт в кабінеті-лабораторії «Трактори і автомобілі» (Степанецьке відділення);
 • встановлено віконні блоки в гуртожитку Степанецького відділення за спонсорування соціальних партнерів: 4 шт. - за кошти Міжнародної організації міграції та 1 шт. – за кошти Степанецької ОТГ;
 • здійснено косметичний ремонт зі встановленням 4-х дверних блоків у секції гуртожитку Степанецького відділення;
 • на стадії завершення капітальний ремонт спортзалу Степанецького відділення;
 • розпочато проведення капітального ремонту підвалу гуртожитку (м. Канів) та переобладнання його під тимчасове укриття;
 • здійснено ремонт актової зали (пофарбовано стіни, підлогу, ремонт вікон, заміна вертикальних жалюзі);
 • проведено ремонт внутрішніх систем опалення. Здійснено монтаж вузла розподілу теплоносія між навчальним корпусом, корпусом майстерень та громадсько-побутовим корпусом;
 • придбано 2 електроводонагрівачі, циркуляційний насос, 2 бензогенератори, зарядно-пусковий пристрій, пилку дискову та кутову шліфувальну машинку.

 

 

 

Розділ 10. Фінансова діяльність

   

 

 

 

 

ДНЗ “Канівське ВПУ”

за період з 01.09.2022 по 01.09.2023 рік

     

 

 

 

Загальний фонд

2022

2023

 

 

 

Надійшло

6961651,00

12772886,00

витрачено:

6961650,00

11726535,00

оплата праці

3864553,00

7152967,00

нарахування на оплату праці

826365,00

1529760,00

придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

18399,00

130000,00

харчування дітей-сиріт, малозабезпечених

113802,00

139400,00

придбання медикаментів

9200,00

6900,00

Послуги охорони, дезинсекції, зв’язку, інтернет, технічне обслуговування вузлів обліку

16664,00

19006,00

оплата теплопостачання

196250,00

672000,00

оплата водопостачання та водовідведення

7679,00

22565,00

оплата е/енергії

156263,00

327241,00

оплата послуг по вивозу та захороненню відходів

8000,00

24000,00

оплата інших енергоносіїв (дрова)

477283,00

 

видатки на стипендію, індексацію стипендії та премії учням

1180162,00

1434631,00

виплати  учням-сиротам (по працевлаштуванню, на літературу, матеріальна допомога)

87030,00

64416,00

Капітальний ремонт інших приміщень

0,00

203649,00

Оплата відрядних

0,00

0,00

     

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд

2022

2023

надійшло:

1875025,00

5846148,00

від господарської діяльності (послуги з проживання у гуртожитку, харчування, реалізація урожаю)

953881

4116552

поповнення електронного рахунка

111185

18306

від оренди нежитлового приміщення

3076

8592

від практики учнів

284359

975318

від реалізації майна (металобрухт, макулатура), оприбуткування вторинної сировини

99048,00

4502,00

Надання освітніх послуг (контрактне    навчання), державне замовлення

534661,00

741184,00

Курсова підготовка (замовлення підприємств, фізичних осіб)

Замовлення ЦЗ

витрачено:

3088493,00

3429524,00

оплата праці

442250,00

895456,00

нарахування на оплату праці

92493,00

197573,00

Придбання товаро-матеріальних цінностей:

1650412,00

1233022,00

Інструменти і обладнання

55473,00

0,00

пальне та мастильні матеріали

380632,00

449171,00

господарчі матеріали

30682,00

16342,00

канцтовари

50000,00

30000,00

Посівний матеріал, добрива, гербіциди

351667,00

251542,00

Запчастини для автомобілів та с/г техніки

72721,00

77044,00

Матеріали для поточного ремонту

531551,00

407868,00

Матеріали для навчальних цілей

27750,00

1055,00

Обладнання і предмети довгострокового користування (генератори 2 шт.)

149936,00

0,00

Послуги:

736800,00

976973,00

Послуги охорони, дезинсекції, зв’язку, інтернет, супровід програмного забезпечення, рекламні послуги, послуги з ремонту обладнання, заправка та ремонт офісної техніки, повірка приладів обліку , послуги страхування тр.засобів

161031,00

167207,00

оплата теплопостачання

81814,00

190168,00

оплата водопостачання та водовідведення

24430,00

78228,00

оплата е/енергії

261760,00

528459,00

оплата послуг по вивозу та захороненню відходів

9819,00

12911,00

інші енергоносії (дрова)

197946,00

 

Оплата навчання працівників

 

 

Податки (екологічний податок, земельний податок)

2929,00

2220,00

Оплата відрядних

1110,00

1350,00

 

 

 

Продукти харчування

70689,00

39950,00

 

 

 

Стипендія (верстатники)

94739,00

85200,00

 

 

 

 

 

 

     

Інші власні надходження

2022

2023

 

 

 

надійшло

204645,99

606771,34

благодійних внесків в грошовій формі

 

 

благодійних  грантів та дарунків  в натуральній формі

204645,99

606771,34

Матеріали для  центру підготовки слюсарів електриків з ремонту електроустаткування

79598,60

 

Дошка одинарна магнітна 2000х1000мм крейда/маркер

3500,00

 

Телевізор 

14999,00

 

Кріплення

1335,00

 

Будівельні матеріали для реалізації проєкту «Центр дозвілля для дітей та підлітків»

47440,39

 

Стіл М01

4188,00

 

Стіл

2100,00

 

Табуретка

2340,00

 

Стілець IZO

1300,00

 

Стелаж

4380,00

 

Крісло груша Kmeshok Оксфорд

3942,00

 

Принтер лазерний

5099,00

 

Ноутбук Lenovo

16289,00

 

Кріплення настінне

349,00

 

Телевізор  Nо Smart

8999,00

 

Пуско-зарядний пристрій

8787,00

 

Холодильник Candy з нижньою морозилкою 185х66х60

 

35000,00

Праска Gorenje SIH2200RBC

 

2850,00

Мультиварка ERGO EMC 8505

 

7987,50

Дров”яна піч SAN-WB550

 

12105,70

Мікрохвильова піч Candy CMW20TNMB

 

5500,00

Миючі засоби

 

2106,00

Контейнер Алеана для ТПВ 120л (зелений)

 

2360,00

Зимовий спальний набір

 

43689,60

Каністра 20 л

 

814,00

Матрац 70*190

 

14791,12

Кухонний набір

 

22877,10

Пластиковий короб 30л

 

2368,00

Сонячна лампа

 

2064,60

Сімейний гігієнічний набір А

 

60296,16

Гігієнічний набір (для закладу) миюче для посуду, миюче для підлоги, рідке мило для рук, маски, рукавиці резинові, швабри, антисептик, мішки для сміття, папір туалетний, засіб для чищення туалету, одіяла, подушки, підодіяльники, простині, наволочки, полотенця

 

17990,14

Телевізор

 

8000,00

Кронштейн для телевізора

 

750,00

Електричний обігрівач ERGO HCU 212020, гарантія 60 місяців

 

18500,00

Електрична плита AMINA SHE 11545W

 

12582,00

Електрочайник Grunhelm EKS-751 8 метал

 

550,00

Фен для волосся Esperanza EBH004K

 

1300,00

Планшет Lenovo Tab M8

 

6400,00

Павер банк

 

25000,00

Флеш-пам’ять 32 GB GOODRAM

 

729,75

Зовнішній жорсткий диск 2,5 USB 1.0 TB Toshiba Canvio Bascs Black

 

3620,00

Дошка Стандарт, 1-поверх., 900х600, маркер+корка

 

4037,50

Фліпчарт магнітно-маркерний обертовий на колесах 65*100см

 

7200,00

Блок для фліпчарту        Fresh up 640х990мм, 30арк. білий 70 г/м2

 

3228,00

Ємкість для зберігання речей з кришкою, 40 л

 

5505,00

Блокнот А5 CMYK

 

675,00

Папір А4 Maestro Standard Plus 80 г/м2, 500 аркушів

 

1100,00

Пергаментні маркери 2-4мм, 4 кольори в наборі: синій, зелений, червоний, чорний

 

325,00

Набір з 4 маркерів для дошок ВМ 8800-94 BUROMAX

 

375,00

Набір екоручок з лого    (20 шт. в упаковці)

 

162,00

Прозора стрічка з липким шаром 48х85, 38 мкм

 

185,00

Малярна стрічка 1010W 50х50

 

185,00

Ножиці канцелярські AXENT 15 см, пластикові ручки, чорні

 

75,00

Металопластикові конструкції (вікна ПВХ) 2кам скл-т 1760*2010 пов. відкидне

 

33020,00

Металопластикові конструкції (вікна ПВХ) 2кам скл-т 1760*2010 глухе

 

14705,00

Металопластикові конструкції (вікна ПВХ) 1кам скл-т 1760*2010 глухе

 

11492,00

Гігієнічний набір на 3 місяці

 

26887,90

Гігієнічний набір для закладу: миюче для посуду,  рідке мило для рук, маски, рукавиці резинові, швабри, антисептик, мішки для сміття, папір туалетний, порошок пральний, відра пласмосові, йоршик, дизенфікований засіб для підлоги

 

19109,76

OSB плита /9 мм 250х125

 

14389,80

Посуд

 

6982,99

Баскетбольний щит з кільцем

 

14000,00

Шведська стінка

 

35200,00

Сітка волейбольна

 

2000,00

Сітка загороджувальна

 

13692,00

Мати гімнастичні

 

16500,00

М”яч футбольний

 

6750,00

М”яч волейбольний

 

6000,00

М”яч баскетбольний

 

4500,00

Набір для настільного тенісу

 

690,00

Бібліотечний фонд

 

47567,72

 

Розділ 11.

 

Загальні висновки

 

Таким чином, аналізуючи планові завдання роботи закладу освіти за звітний період, можна зробити висновок, що основні показники діяльності училища демонструють його розвиток, незважаючи на існуючі труднощі, колективу ДНЗ «Канівське ВПУ» вдалось досягти значних успіхів у навчально-виробничій діяльності, науково-методичній та виховній роботі. Протягом навчального року було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення управління закладу освіти, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, створено належні умови праці відповідно до вимог законодавства, забезпечено виконання навчальних планів та програм професійної підготовки. Так, з року в рік підвищується рівень технічної та технологічної забезпеченості навчального процесу, зростає фаховість педагогів, що у кінцевому результаті відображається на якості професійного навчання, зростанні мотивації учнів до свого професійного та особистісного розвитку. Все це сприяє популяризації закладу освіти та зростання його іміджу у регіоні.

 

На сьогодні основними завданнями училища є:

 

- забезпечення якості професійно-технічної освіти;

- підготовка та перепідготовка робітничих кадрів у відповідності до потреб ринку праці;

- модернізація системи роботи педпрацівників та впровадження нових

освітніх технологій;

- впровадження нових форм і методів навчально-виховної роботи;

- підвищення рівня соціального захисту учнів та працівників;

- створення безпечного та комфортного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу;

- забезпечення реалізації Концепції національно-патріотичного виховання;

- модернізація та поповнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень