A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Інструкція з охорони праці № 136 ДЛЯ ОПЕРАТОРА ВЕРСТАТІВ З ЧПК

Дата: 03.09.2022 15:01
Кількість переглядів: 420

Інструкція

з охорони праці № 136

ДЛЯ ОПЕРАТОРА ВЕРСТАТІВ З ЧПК

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція включає вимоги з охорони праці і направлена на забезпечення безпечних умов праці при виконанні робіт на  верстаті з ЧПК. Інструкція розроблена на основі Державних нормативних актів з охорони праці: “Порядок опрацювання  і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві” № 132 від 21.12.1993,  "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" №9 від 29.01.1998,  «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» № 15 від 26.01.2005, «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» № 966 від 19.12.2013.

      1.2. На операторів верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) поширюються загальні правила безпеки при роботі на металорізальних верстатах.

 1.3 Здобувач освіти зобов’язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території училища;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

учень несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

      1.4. Робоче місце оператора верстатів з ЧПК є постійним.

1.5. До роботи на  верстаті з ЧПК допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання, освоїли безпечні прийоми виконання робіт, пройшли первинний інструктаж на робочому місці.

1.6. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги правил пожежної безпеки, виконувати тільки доручену роботу.

1.7. Під час роботи на оператора верстатів з ЧПК можуть впливати такі небезпечні й шкідливі виробничі чинники:

- рухомі механізми і частини устаткування;
- недостатня освітленість робочої зони;
- можливість ураження електричним струмом;
- підвищена і знижена температура, вологість повітря;
- підвищений рівень шуму;
- падаючі предмети, заготовки, матеріали;
- гострі кромки інструменту, деталей; 
- пари охолоджувальної рідини;
- підвищена температура деталей, інструменту, стружки. 
1.8. Користуватися справними інструментами, пристосуваннями і тільки за їх прямим призначенням. 
1.9. Утримувати в чистоті і порядку робоче місце, не захаращувати сторонніми предметами проходи, проїзди, а також підходи до місць розташування первинних засобів пожежогасіння. 
1.10. Оператор верстатів з ЧПК повинен бути забезпечений таким спецодягом і ЗІЗ:
- костюм бавовняний;
- черевики робочі;
Окуляри захисні. 
1.11. Забороняється розміщувати матеріали і готові вироби в проходах і проїздах, на підлозі поблизу робочого місця. 
1.12. Відходи слід зберігати в спеціальних ящиках і кожну зміну прибирати. 
1.13. Обтиральні та змащувальні матеріали повинні зберігатися в металевих ящиках, що щільно закриваються. 

       1.14. Під час виконання роботи оператор з ЧПК  повинен дотримуватись санітарних норм та правил особистої гігієни:

- приступати до роботи у засобах індивідуального захисту;

- прийняти і утримувати на протязі зміни робоче місце в чистоті й порядку;

- зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;

- після роботи вимити руки милом.

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ.

2.1. Привести в порядок робочий одяг і взуття:

- застебнути всі ґудзики на спецодязі;

- працювати в головному уборі, який щільно облягає голову, волосся повинні бути надійно укриті;

- взуття повинно надійно захищати ноги від попадання на них стружки, бруду і пилу.

(Працювати на верстатах в легкому взутті - тапочках, сандалях, сланцях, босоніжках - Не дозволяється).

2.2. Переконайся у справному  стані верстата, привести до ладу робоче місце

2.3. Забезпечити достатню мастила верстата, перевірити рівень масла, охолоджувальної рідини в призначених для нього резервуарах.

2.4. Перевірити наявність, справність і міцність кріплення:

- огорож зубчастих коліс, приводних ременів, валиків, приводів, шпинделя і т.д., а також струмоведучих частин електроапаратури (пускачів, рубильників, трансформаторів);

- запобіжних пристроїв захисту від стружки і пристроїв подачі охолоджуючих масел і мастильно-охолоджуючих рідин (МОР).

2.5. При необхідності відрегулювати місцеве освітлення верстата так, щоб робоча зона була достатньо освітлена і світло не потрапляв прямо в очі. (Користуватися місцевим освітленням з напругою понад 36 вольт забороняється.)

2.6. Перевірити наявність індивідуальних доданих верстата підйомних пристроїв і захватних пристосувань згідно спеціальної інструкції.

2.7. Перевірити справність верстата на холостому ходу, в ручному та автоматичному режимах, при цьому переконатися в справній дії:

- органів управління - електричних кнопкових пристроїв гальм, підйомних і подавальних пристроїв;

- систем змащення й охолодження, що забезпечують нормальну і безперебійну подачу мастила і МОР;

- фіксації важелів включення і перемикання, що забезпечують неможливість самовільного перемикання з холостого ходу на робочий;

- затискні пневмопатронів, механізованих затискних пристосувань.

2.8. Переконатися у відсутності заїдань або зайвої слабини в рухомих частинах верстата (особливо в шпинделі, в передній бабці, при поздовжніх, поперечних або вертикальних ходах супорта або столу).

2.9. У разі несправності верстата та обладнання негайно повідом про це відповідальній особі і, до усунення несправності, до роботи не приступай. (Працювати на несправних і на що не мають необхідних захисних огороджень верстатах забороняється.)

2.10. Приготувати гачок для видалення стружки, щітку для змітання стружки, ключі та інший необхідний інструмент.

2.11. Перед обробкою металів з відлітаючою стружкою, при відсутності спеціальних захисних пристроїв одягни окуляри або запобіжний щиток з прозорого матеріалу.

2.12. Дерев'яні трапи, що знаходиться під ногами повинні бути завжди справними.

2.13. Перевірити надійність спрацьовування блокувань кінцевих вимикачів, що оберігають вузли верстата від ударів і поломок.

2.14. Перед кожним включенням верстата попередньо переконатися, що пуск верстата нікому не загрожує небезпекою.

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

3.1.Отримати завдання від майстра в/н

3.2. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром в/н.

3.3.  Постійно спостерігай за роботою верстата з ЧПК в процесі роботи:

- за сигналізації на панелі управління електронного пристрою;

- за контрольним точкам програм (повернення робочих органів верстата «в початковий стан», «сталість точки зміни інструменту» в одній і тій же позиції та ін.);

- за характером і величиною лінійних переміщень і обертальних рухів робочих органів верстата та іншого обладнання;

- за відхилень характеру і рівня шуму різних механізмів;

- за чіткості виконання вузлами обладнання з ЧПК різних технологічних команд.

3.4. Не допускай роботу на верстаті з ЧПК по зношеним або деформованим програмним носіям.

3.5. Стеж за чистотою та справністю стрічкопротяжних пристроїв введення програмних носіїв.

3.6. При переналагодженні з обробки деталі одного найменування на інше зверни увагу на правильну розстановку упорів, що визначають точки «вихідного стану» робочих органів для початку роботи за програмою. Пам'ятай, що неправильно встановлені упори можуть призвести до ударів рухомих органів устаткування про нерухомі і обертові.

3.7. Для запобігання ударів інструменту та робочих органів устаткування про інші органи у разі збоїв і відмови, обмежуй величину переміщення рухомих органів від можливих ударів установкою такого положення кінцевих вимикачів, яке автоматично виключає аварійну ситуацію.

3.8. Уважно стежте за станом ріжучого інструменту. Постійно пам'ятай, що несвоєчасна зупинка верстата при поломки інструмента може призвести до тяжких наслідків.

3.9. При заміні зношеного програмоносія або використанні нового обов'язково перевір його правильність при роботі верстата на холостому ходу без деталі, а правильність відпрацювання самої програми перевір в режимі «відпрацювання програми без переміщень».

3.10. Будьте особливо уважними і обережними при обробці першого деталі після переналагоджень або зміни програмоносія. Не допускати при цьому введення в систему управління максимальних значень переміщень з коригуючого перемикача в сторону деталі.

3.11. Повір розміри і форму заготовок. У разі відхилення розмірів і форми заготовки від креслення заготовки (закладених в програму обробки деталі) негайно повідомте про це начальнику цеха.

3.12. Слід завжди пам'ятати, що значне перевищення припусків на обробку щодо розрахункових, при обробці на верстаті з ЧПК може призвести до неприпустимо великих перевантажень, вильоту деталі, поломок інструменту і верстата.

3.13. Про всі помічені недоліки в програмах обробки негайно повідом майстра в/н.

3.14. Не допускати попадання МОР на клемники, роз'єми, датчики та інше електрообладнання і елементи автоматики. У разі наявності цих недоліків прийми заходів до їх усунення.

3.15. У разі виникнення будь-яких несправностей в процесі роботи, або відхилень від нормальної роботи, негайно повідомити майстра в/н.

3.16. Звертайте особливу увагу на технічний стан затискних елементів пневмопатронів, стежте за їх справною роботою і вимагай систематичної чищення. Пам'ятай, що нечітка робота затискних елементів може привести до вильоту деталі в процесі обробки.

3.17. При виникненні зносу затискних елементів віднови їх працездатність. При цьому суворо дотримуйтесь параметри виточок (діаметр, глибина, висота, ширина) у відповідності з програмою обробки (технологією) конкретної деталі. Невиконання цих умов так само може привести до вильоту деталі, або ж до врізання в затискні елементи.

3.18. Не залишайте увімкнене або працююче обладнання з ЧПК без нагляду. У разі короткочасного відлучення від верстата повністю вимкніть все обладнання.

3.19. Не допускай небезпечних прийомів і методів роботи на верстатах з ЧПК.

3.20. Всі підготовчі роботи на верстатах з ЧПК проводь в їх знеструмленому стані або в режимі «Налагоджування»:

- по установці і заміні інструменту, пристосувань, патронів, заготовок і деталей і т.д.;

- по установці упорів «вихідного стану» і кінцевих вимикачів;

- за регулюванню механічних вузлів і систем змащення.

3.21. Не працюйте без огорожі обертових частин в робочій зоні верстата.

3.22. Не втручайся в автоматичний цикл роботи верстата за допомогою перемикачів, кнопок, інших елементів на панелях управління верстата, електронного пристрою та іншого обладнання крім «Припинення загального циклу».

3.23. Уважно стався до сигналам, що подається з вантажопідйомних пристроїв і рухомого транспорту, не перебувати під піднятим і рухомим вантажем.

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

4,1. Повністю вимкни верстати та обладнання.

4.2. Приведи в порядок робоче місце:

- прибрати верстат від стружки, окалини і бруду;

- протерти верстат та інше обладнання.

4.3. Змастити всі рухомі частини і механічні вузли верстата маслом. Зверни особливу увагу на стан напрямних, ходових гвинтів, вузлів зміни інструменту, постійно підтримуй їх в чистоті.

4.4. Доповісти майстру в/н про всі, навіть найменших і незначних, несправностях верстата і устаткування.

4.5. Зняти робочий одяг і взуття, прибери їх у спеціально відведене для них місце, переберися і перевзуйся в чистий одяг і взуття.

4.6. Виконай індивідуальні вимоги щодо особистої гігієни тіла.

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Причинами аварійної ситуації, що можуть призвести до нещасних випадків, можуть бути: виліт деталей, які подаються до ріжучого інструменту, ураження електро­струмом, відсутність огородження і захисних засобів на рухомих частинах обладнання, падіння з висоти, падіння предметів, загорання лаків, мастик, поранення, опіки та інше.

5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно: припинити роботу, відімкнути верстати попередити про те, що сталося, майстра в/н.

5.3. При всіх аварійних ситуаціях чітко виконувати вказівки майстра в/н


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень