A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Інструкція з охорони праці № 130 під час виробничого навчання з професії  "Верстатник  широкого  профілю"

Дата: 03.09.2022 13:37
Кількість переглядів: 230

 

Інструкція

з охорони праці № 130

під час виробничого навчання з професії 

"Верстатник  широкого  профілю"

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією верстатник широкого профілю для здобувачів освіти  училища (далі -  інструкція) встановлює вимоги охорони праці під час професійно-практичної підготовки здобувачів освіти  за професією верстатник широкого профілю, у навчально-виробничих приміщеннях і в інших місцях, де згідно з планами та програмами виробничого навчання здобувачі освіти  виконують практичні роботи і одержують навички безпечного виконання робіт. Інструкція розроблена на основі Державних нормативних актів з охорони праці: “Порядок опрацювання  і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві” № 132 від 21.12.1993,  "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" №9 від 29.01.1998,  «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» № 15 від 26.01.2005, «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» № 966 від 19.12.2013.

  1. Інструкція поширюється на здобувачів освіти, які навчаються в училищі за професією верстатник широкого профілю.

1.3.До  навчання  з  професії  " Верстатник  широкого  профілю"  допускаються  особи  обох  статей,  які  не  мають  протипоказань  по  стану  здоровя  і  пройшли  медичний  огляд  на  професійну  придатність.

1.4 На  уроках  виробничого  навчання  здобувачі освіти  допускаються  до   роботи  на  металообробному  обладнанні  тільки  в  присутності  майстра  виробничого  навчання  при  умові, що  вони:

 • пройшли  вступний  інструктаж  в  службі  охорони  праці  навчального  закладу  з  фіксацією  в  журналі  теоретичного  навчання  групи;
 • пройшли  первинний  інструктаж  на  робочому місці в  перший  день виробничого  навчання  з  охорони  праці, виробничої  санітарії, пожежної  безпеки,  засвоїли  прийоми  надання  першої  долікарської  допомоги  потерпілим  від  нещасних  випадків  з  фіксацією  в  "Журналі  реєстрації  первинного  інструктажу"  майстра  верстатної  майстерні;
 • пройшли   тематичне  теоретичне  та  практичне  навчання  з  безпечних  методів  праці  при  виконанні  даного  виду  робіт по  вивчаемій  темі    та  пройшли  перевірку  знань  з  питань  охорони  праці,  про  що  зроблений  запис  в  журналі  виробничого  навчання  в  розділі  заліку  інструктажів  з  питань  охорони  праці  за  тему  ( форма № 3);
 • фізично  здорові,  мають  позитивні  оцінки  з  виробничого  навчання  за  попередні  теми;
 • вивчили  вимоги  інструктивної,  інструктивно -  технологічної, та  технологічної  документації  по  проведенню  безпечних  методів  роботи  на  металообробному  обладнанні  при  вивченні  даної  виробничої  теми;

 

 • підготували  своє  робоче  місце  та верстат  до  безпечного  виконання  робіт  згідно  вивчаемій  теми,  та  отримали  на це  дозвіл  майстра  виробничого  навчання.

     Повторний  інструктаж  з  питань  хорони  праці , здобувачі освіти  з  професії  " Верстатник  широкого  профілю",  проходять  не  рідше,  ніж  один  раз  на  шість  місяців  за  програмою  первинного  інструктажу.  Результати  інструктажу  фіксуються  майстром   виробничого  навчання  в  " Журналі  реєстрації  первинного  інструктажу"

    1.5  Технологічний  процес  механічної  обробки  матеріалів,  полягає  в  механічній  роботі  верстата,  в  процесі  якої  різальний  інструмент  зрізає  з  поверхні  заготовки  шар матеріалу.  Цей  процес  супроводжується  перетворенням  електричної  енергії  в  механічну,  а  механічну – в  теплову  із  появою  стружки.

      Процес  керування  верстатом  полягає  в  установці  здобувачем освіти  відповідних  технологічних  режимів  різання:  tS. n.  (  глибина  різання,  подача,  оберти  шпинделя),  і  керування  робочими  органами  в  ручному  та  автоматичному  режимах.

     Робоче  місце   верстатника  включає  в  себе:  металообробний   верстат,  інструментальну  тумбочку,  стелаж  для  заготовок  та  готових  деталей,  підніжну  решітку ( трап). В  верстатних  майстернях  площа  на  одне  робоче  місце  верстатника  встановлена  не  менше  6 м2 .

    1.6  Шкідливі  та  небезпечні  фактори,  які  можуть  виникнути  на  робочому  місці  верстатника,  які  можуть  привести  до  травм:

 • рухомі  частини  верстата  (  механічні  удари,  порізи,  запорошення  очей);
 • враження  електричним  струмом  ( електричні  удари,  опіки);

-        гострі  краї  та  заусениці  на  поверхні  заготовок,  деталей,  стружки  та

           інструменту ( порізи,  подряпини );       

 • підвищений  зміст  пилу  в  повітрі ( задуха )
 • розлиття  та  розпилення  мастила  та  мастильно -  охолоджувальної   рідини ( хімічні  опіки  та  отруєння)
 • недостатнє  освітлення  робочого  місця  і  робочої  зони.
  1. Основні  причини  можливого  виробничого  травматизму  при  роботі  на  металорізальних  верстатах:
 • відсутність  або  несправність  засобів  захисту  зони  різання ( екранів,  огорож);
 • відсутність  засобів  індивідуального  захисту,  спецодягу  і  взуття

 ( захисних  окулярів,  щитків);

 • ненадійне  кріплення  в  пристосуваннях  верстата  заготовок,  інструментів та  приладдя;
 • використання  несправного  різального  та  допоміжного  інструмента  та  пристосувань

(  різців,  молотка,  ключів,  патронів  і  др. );

 • доторкання  до  рухомих  або  обертових  частин  верстата (  патрона,  ходового  вала та  ін.);
 • враження  електричним  струмом  при  обриві  заземлення  чи  пошкодженні  ізоляції силових  кабелів;
 • прибирання  стружки  голими  руками  або  здування  її  стислим  повітрям  або  ротом;
 • відлітаюча  стружка,  осколки  інструмента;
 • підвищена  температура  нагріву  деталі,  різального  інструменту та  стружки  під  час  механічної  обробки;
 • підвищений  рівень  шуму (  від  працюючого  обладнання );
 • недостатня  освітленість  зони  різання;
 • пари  аерозолів  мастильно – охолоджувальної  рідини; 
 • вимірювання  розмірів  обробляємої  деталі  під  час  роботи  верстата;
 • напруженість  зору  при  роботі  в  окулярах;
 • статична  навантаженість  на  хребет  та  нижні  кінцівки  тіла ( робота  стоячи);
 • безлад  на  робочому  місці;
 • несправність  верстата  чи  його  окремих  вузлів;
 • невміле  підведення  ріжучого  інструменту  до  заготовки (  поломка  інструмента).
  1. Адміністрація  ВПУ РМ зобов'язана  забезпечити  учнів – верстатників  колективними   та  індивідуальними  засобами  захисту  від  небезпечних  та  шкідливих  факторів  виробництва:
   1. Засобами  колективного  захисту: 

       -     нормалізації  мікроклімату  повітряного  середовища  виробничих  майстерень  

            і  робочих  місць (  вентиляція,  опалення,  пожежна  сигналізація);

 • нормалізації  освітлення ( джерела  світла,  освітлювальні  прилади );

       -    від  ураження  електричним  струмом ( огородження,  захисне  заземлення,  автоматичне  відключення );

 • від  дії  механічних  факторів (  огородження,  автоматичний  контроль);
 • від  шуму  та  вібрації ( огородження,  звукоізоляція,  віброізоляція);
   1. Засобами  індивідуального  захисту:
 • спеціальний  одяг  та  взуття,  фартухи;
 • захисту  очей ( захисні  окуляри );
 • захисту  обличчя ( захисні  маски,  щитки );
 • захисту  голови  (  берети,  косинки );
 • захисту  органів  дихання (  респіратори );
 • захисту  органів  слуху ( навушники,  вкладиші )
 • захисту  від  ураження  електричним  струмом  та  переохолодження  ступнів  ніг (дерев'яний  трап ).
   1. Забезпечити:
 • справним  верстатом,  інструментом,  та  пристосуваннями;
 • санітарно – побутовими  приміщеннями  з  відповідними  санітарно -  гігієнічними  умовами  праці  та  відпочинку,  згідно  вимог  законодавчих  актів  з  охорони  праці;
 • чиною  інструкцією  з  охорони  праці  по  безпечному  веденні  навчання  і  робіт
  1. Здобувачі освіти,  які  проходять  виробниче  навчання в  верстатних  майстернях, 

ЗАБОВЯЗАНІ:

1.9.1  знати  і  виконувати вимоги  нормативних  актів   з  охорони  праці,  даної  інструкції,  дотримуватись  правил  поведінки  в  майстерні  і  на  території  училища,  користуватися  засобами  колективного  та  індивідуального  захисту  від  впливу  небезпечних  та  шкідливих  факторів  виробництва;

   1. дотримуватися  правил  особистої  гігієни:
 • спецодяг  та  особистий  одяг  повинен  зберігатися  в  відведених  для  цього  місцях.  Забороняється  вдягати  забруднений  МОР  і  мастилами  спецодяг  і  спецвзуття;
 • перед  прийомом  їжі,  на  перервах  і  після  закінчення  роботи,  обов'язково  мити  руки  з  милом  або  спецпастою;
 • перед   відвідуванням  їдальні,  медпункту,  знімати  спецодяг;
 • не  використовувати для  миття  рук  емульсію,  гас  чи  мастила;
 • не  витирати  руки  ганчірками,  якими  убирали  стружку  чи  витирали  мастила;
 • не  пити  рідини  з  пляшок  та  бутлів,  на  яких  відсутні  написи,  тому,  що,  в  них  можуть  бути  отруйні,  агресивні  чи  шкідливі  речовини.

1.9.3   тримати  під  час  виробничого  навчання  робоче  місце  в  майстерні  в  чистоті  і  порядку,  не допускати   його  згромаджування.

   1.  про  кожен  нещасний  випадок,  пов'язаний  з  виробництвом,

 потерпілий або  очевидець зобов’язаний  відразу  повідомити  майстра  виробничого  навчання.  Для  розслідування  нещасного  випадку  необхідно  зберегти  виробничі  обставини  на  робочому  місці  і  стан  обладнання  такими,  якими  вони  були  на  момент  випадку,  якщо  це  не  загрожує  життю  інших. 

  1. Здобувач освіти,  при  проходженні  виробничого  навчання  в  верстатній  майстерні,  має  право:
 • отримати  інформацію  від  майстра  виробничого  навчання,  про  небезпечні  та  шкідливі  фактори  виробництва,  які  можуть  виникнути  на  робочому  місці,  і  їх  можливі  наслідки,  на  стан  здоровя.
 • на  забезпечення  безпечних  умов  праці  на  робочому  місці,  безпечну  роботу  обладнання ,  верстатів  та  пристосувань;
 • на  використання  колективних  та  індивідуальних  засобів  захисту,  санітарно – побутових  умов,  у  відповідності  з  вимогами  нормативних  актів  з  охорони  праці;
 • відмовитись  від  виробничого  завдання,  якщо  може  скластися  небезпечна  виробнича  ситуація  для  життя  і  здоровя  самого  здобувача освіти і  оточуючих  людей.

     1.11  При  не  виконанні  інструкції  з  охорони  праці,  інструктажів  на  робочому  місті  під  час  виробничого  навчання  в  верстатних  майстернях,  здобувачі освіти  несуть  відповідальність  згідно  чинного  законодавства.

 

         

 

2.  ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  ПЕРЕД  ПОЧАТКОМ  РОБОТИ

 

     2.1  Одягнути  в  побутовій  кімнаті  і  упорядкувати  робочий  одяг:  застібнути  його  на  всі  ґудзики,  прибрати  волосся  під  головний  убір,  вдягнути  спеціальне  взуття,  на  забинтовані  пальці  вдягнути  гумові  напальчники.  Спецодяг  повинен  не  заважати  рухам  і  виключає  можливість  захоплення  його  рухливими  частинами  верстата.

      ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  працювати  в  повсякденному  одязі,  взутті,  в  рукавицях.

    2.2  Оглянути  та  довести  до  ладу  робоче  місце  в  майстерні:

 • прибрати  все  зайве  з  верстата  і  площі  робочого  місця;
 • зручно  встановити  тару  для  заготовок  і  деталей
 • справність  і  оптимальну  висоту  підніжних  дерев'яних  решіток

 ( відсутність  зламаних  і  хитких   рейок,  плям  мастила чи  МОР).  Висота  решітки  повинна  бути  такою,  щоб  відстань  від  центрів  верстата  до  очей  здобувача освіти  була  приблизно  450 мм      ( лікті  здобувача освіти  знаходились  приблизно  на  рівні  центрів  верстата )

 • витерти  чи  притрусити  тирсою  слизьку  підлогу  біля  верстата.
  1. Пересвідчитися  в  справності  верстата  і  пристосувань  та  перевірити:

 - наявність  та  стан   захисного  заземлення  верстата,  електродвигуна  та  шафи  керування, міцність  його  кріплення  до  контуру  заземлення  при  допомозі  болтового  з'єднання,  відсутність  пошкодження  ізоляції  силових  кабелів;

-  відсутність  напруги  на  металевих  частинах  верстата (  торканням  тильною поверхнею  долоні) ;

 • наявність  захисних  огороджень  зубчатих  коліс,  приводних  пасів  та  гітари  верстата;
 • справність необхідних  для  виробничого  навчання  різального  та  ручного інструментів ( відсутність  тріщин,  поломок, вибоїн  на  конусах  хвостовика,  міцність  кріплення  твердосплавних  пластин,  наявність  та  справність  дерев'яних  ручок  на  молотках  та  напільніках)
 • якість  місцевого  освітлення  робочої  зони
 • наявність  пристроїв  для  прибирання  стружки  (  металеві  гачки  та волосяні  щітки  з  дерев'яною  ручкою
 • роботу  верстата  на  холостому  ходу  і  переконатися  в  справності  кнопок  "Пуск"  і  "Стоп",  рукояток  керування,  систем  змащення  і  охолодження  верстата;
 • справність  механізму  зупинки  шпинделя  верстата (  час  до  повної  зупинки  шпинделя  повинен  бути не  більше  6 сек.);

   2.4  Про  несправність  верстата,  його  електроустаткування,  інструмента  та  пристосувань,  негайно  повідомити  майстра,  і  до  усунення  несправності  до  роботи  не  приступати.

   2.5  При  закінченні  підготовки  верстата  та  робочого  місця  до  роботи,  здобувач освіти  повідомляє  про  це  майстра  виробничого  навчання,  одержує  завдання,  заготовки  і  інструмент,  і  отримавши   дозвіл  майстра,  розпочинає  роботу. 

 

 

3.  ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  ПІД  ЧАС  РОБОТИ.

 

  1. Під  час  виробничого  навчання,  здобувач освіти повинен  виконувати  тільки  ту  роботу,  яка  відповідає  темі  навчання  і  доручена  майстром  виробничого  навчання.  При  переводі  на  іншу  роботу,  вимагайте  та  отримайте  позачерговий  інструктаж  по  безпечних  прийомах  її  виконання.
  2. Роботу  проводьте  в  відповідності  з  технологічним  процесом,  використовуйте  пристрої,  інструмент  та  режими  обробки,  вказані  інструкційно – технологічній  карті,  при  цьому  виконуйте  вимоги  охорони  праці,  вказані  в  ній.
  3. Під  час  виконання  роботи  на  верстаті,  захищайте  очі  від  стружки  та  емульсії  захисними  окулярами,  щитком  чи  екраном.
  4. Міцно  і  надійно  кріпіть  на  верстаті  оброблювану  заготовку,  різальний  інструмент  та  пристосування,  не  нарощуйте  рукоятки  ключа  для  закріплення  заготовок  в  патроні,    зажим  проводити  як  мінімум  в  двох  точках  (  провертаючи  патрон  рукою).
  5. Різець  повинен  бути  затиснутим  у  різцетримачеві  не  менш,  як  двома  гвинтами,  його  виліт  повинен  бути  не  більше  1.5  його  висоти,  кількість   прокладок  повинна  бути  мінімальною  і  установлена  на  всю  опорну  площу  різця.  
  6. Видалення  стружки  з  верстата:
 • стружку  видаляти  тільки  стальним  гачком  або  щіткою;
 • забороняється  прибирати  стружку  від  працюючого  верстата,  а  лише  тільки  після  його  зупинки;
 • не  допускайте  накручування  стружки  на  заготовку  чи  інструмент,  користуйтесь  різцем  з  стружкоподрібнювачем,  або  відводьте  стружку  крючком  чи  короткочасним  відключенням   подачі.  Не  допускайте  накопичення  стружки  біля  верстата. 

3.7  Для  запобіганню   травматизму  від  поломки  різця:

 • спочатку  ввімкніть  оберти  шпинделя,  а  потім  подачу  різця.  Підвід  різця  виконуйте  плавно,  без  ударів;
 • перед  вимкненням  обертів  шпинделя,  відведіть  різець  на  безпечну  відстань;
 • різець  повинен  бути  встановлен  по  осі  оброблюваної  деталі  (  шпинделя),   Відхилення   різця  від  осі  деталі  обов'язково  погоджується  з  майстром  виробничого  навчання.

 

 3.8  Спеціальні вимоги безпеки під час роботи на верстатах

 

    Заточення інструмента

 1. При заточенні інструмент надійно тримати в руках, щоб не допускати заклинювання його між підручником і кругом.
 2.     Зазор між шліфувальним кругом і підручником повинен бути не більше 3мм.
 3.     Працювати на заточувальних верстатах при відсутності екрана допускається в захисних окулярах.

 

    Робота на токарних верстатах

 1. При закріпленні деталі в кулачковому патроні або використанні планшайб слід захоплювати деталь кулачками на якомога більшу величину. Не допускати, щоб після закріплення деталі кулачки виступали із-за патрона або планшайби за межі їхнього зовнішнього діаметра. Якщо кулачки виступають, замінити патрон або встановити спеціальне огородження.
 2. При установці (нагвинчуванні) патрона або планшайби на шпиндель підкладати під них на верстат дерев’яні  підкладки з виїмкою за формою патрона (планшайби).
 3. Установлювати важкі патрони й планшайби за допомогою вантажопідйомного пристрою й спеціального захоплю вального пристосування.
 4. Не згвинчувати патрон (планшайбу) раптовим гальмуванням шпинделя. Згвинчування патрона (планшайби) ударами кулачків об підставку допускається тільки при ручному обертанні патрона: у цьому випадку слід застосовувати підставки з довгими ручками (для утримання рукою).
 5. У кулачковому патроні без підпору центром задньої бабки можна закріплювати тільки короткі, довжиною не більше двох метрів, урівноважені деталі; в інших випадках для підпору користуватися задньою бабкою.
 6. При обробці в центрах деталей довжиною, що дорівнює 12-ти діаметрам і більше, а також при швидкісному й силовому різанні деталей довжиною, що дорівнює 8-ми діаметрам і більше, застосовувати додаткові опори (люнети).
 7. При обробці деталей у центрах перевірити, чи закріплена задня бабка, і після установки виробу змастити центр. При подальшій роботі потрібно періодично змащувати задній центр.
 8. При роботі з великими швидкостями застосовувати обертовий центр, що додається до верстата.
 9. Не можна працювати зі спрацьованими або збитими центрами.
 10. При обточуванні довгих деталей треба стежити за центром задньої бабки: періодично слід змащувати й перевіряти осьовий затискач.
 11. Щоб уникнути травм через інструмент, необхідно:
 • ввімкнути спочатку обертання шпинделя, а потім подачу; при цьому оброблювальну деталь слід привести в обертання до зіткнення її з різцем, врізання робити плавно, без ударів;
 • перед зупинкою верстата спочатку вимкнути подачу, відвести різальний інструмент від деталі, а потім виключити обертання шпинделя;
 • головку різця відводити на безпечну відстань при виконанні наступних операцій: центруванні деталей на верстаті, зачищенні, шліфуванні деталей наждачним полотном, вимірюванні деталей, а при заміні патрона й деталі відсувати подалі також задній центр (задню бабку);
 • стежити за правильною установкою різця й не підкладати під нього різні шматки металу; користуватися підкладками, що дорівнюють площі різця;
 • різець слід за

  « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень