A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Інструкція з охорони праці № 134 під час  виконання  робіт  на  шліфувальних  верстатах

Дата: 03.09.2022 15:01
Кількість переглядів: 334

 

Інструкція
з охорони праці № 134
під час  виконання  робіт 
на  шліфувальних  верстатах

1. Загальні положення

 1.1. Дія інструкції поширюється на всі майстерні училища.
1.2. Інструкція розроблена на основі Державних нормативних актів з охорони праці: “Порядок опрацювання  і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві” № 132 від 21.12.1993,  "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" №9 від 29.01.1998,  «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» № 15 від 26.01.2005,«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» № 966 від 19.12.2013.

1.3. По даній інструкції шліфувальник інструктується перед початком роботи  (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці"; у журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, що інструктує, і здобувача освіти.
1.4. За невиконання даної інструкції здобувач освіти несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну і кримінальну відповідальність.
1.5. До роботи на шліфувальних верстатах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання, перевірку знань правил охорони праці, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці.

1.6. Шліфувальник повинен:
1.
6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.
6.2. Утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку.
1.
6.3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.
1.
6.4. Користуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту.
1.
6.5. Уміти надавати першу медичну допомогу постраждалим при нещасних випадках.
1.
6.6. Уміти користуватися первинними засобами пожежегасіння.
1.
7. Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що можуть діяти на шліфувальника:
-
обертання шліфувального круга; механічний рух стола, обертання руки подачі при механічній подачі;
- вирив деталей, які  не тримає магнітна плита, абразивний пилуламки шліфувального круга при розриві круга;
- підвищена температура оброблюваних деталей, відлітання іскор при шліфуванні; ураження електричним струмом;
- захаращеність робочого місця, розбризкування СОР, розливання масла гідравлічної системи;

- підвищені рівні шуму, вібрації, недостатня освітленість робочого місця;
1.8.
 На кожному робочому місці біля верстата на підлозі повинні бути дерев'яні трапи на всю довжину робочої зони і шириною не менше 0,6 м від виступаючих частин верстата.
1.
9. Ремонт верстатів повинен виконуватися спеціально призначеними особами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 2.1. Упорядкувати робочий одяг, взуття, засоби індивідуального захисту. Рукава необхідно застебнути, волосся забрати під головний убір.
2.
2. Перевірити наявність запобіжних пристроїв, підручників, захисних кожухів і екранів у шліфувального верстата.
2.
2.1. Шліфувальні верстати повинні бути обладнані:
- блокуючими пристроями - для зупинки столу і шліфувального
круга при припиненні подачі електроенергії на плиту - верстати з електромагнітними плитами;
- люнетами – круглошліфувальні верстати. Люнети дозволяють шліфувати довгі деталі, у яких відношення довжини до діаметра дорівнює або більше 8;
- відсмоктуючими пристроями - верстати, при роботі на яких у повітрі робочої зони утворюється пил, концентрація якого перевищує гранично припустиму;
2.
2.4. Круги  типів ПР, ПН, ДО, ЧЦ, ЧК відповідно до ДСТ 2424 і сегментні кола для шліфування торцем повинні бути обгороджені захисними кожухами.
Виступаюча частина інструмента повинна бути менше 50% його висоти, але не більше:
- 25 мм для кіл ПР, ПН,ДО, ЧЦ і ЧК;
- 40 мм для сегментних кіл.
Зазор між колом і верхньою крайкою розкриття рухливого кожуха, а також між колом і запобіжним козирком повинен бути не більше 6 мм. Зазор між бічною стінкою захисного кожуха і фланцями кола найбільшої висоти, застосовуваного на даному верстаті, повинен бути від 5 мм до 10 мм.
При виконанні робіт знімна кришка захисного кожуха повинна бути надійно закріплена.
2.
2.5. Шліфувальні верстати з горизонтальною віссю обертання кола, призначені для обробки вручну і без підведення мастильно-охолоджувальної рідини, повинні бути оснащені захисним екраном для очей.
Захисний екран повинен задовольняти наступним вимогам:
- екран повинен виготовлятися із безосколкового матеріалу товщиною не менше 3 мм;
- конструкція екрана повинна передбачати можливість переустановки його відповідно до розміру оброблюваної деталі і ступенем зносу шліфувального кола;
- екран повинен розташовуватися симетрично стосовно шліфувального кола;
- ширина екрана повинна перевищувати висоту кола не менше, ніж на 150 мм.
При неможливості використання стаціонарного захисного екрана повинні застосовуватися захисні окуляри зі зміцненими стеклами.
2.
2.6. Шліфувальні  верстати з робочою швидкістю кола 60м/с і більше повинні мати:
- додаткові захисні пристрої – у виді металевих екранів і огороджень, що закривають робочу зону при шліфуванні;
- щитки, що закривають відкриту частину шліфувального кола, - при його відводі.

2.3. Ввімкнути гідравлічну систему, і дати попрацювати гідро двигуну не менше 5 хв. на холостому ходу;
2.3. До початку виконання робіт на шліфувальній машині захисний кожух повинен закріплюватися так, щоб шліфувальне коло при обертанні вручну з ним не стикалось.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При виконанні робіт із застосуванням інструментів повинні виконуватися наступні вимоги:
- загот
овку, що підлягає шліфуванню на шліфувальному верстаті, треба наближати до шліфувального кола плавно, без ударів; натискати на коло слід без зусиль, величину вертикальної подачи вибирати в залежності від твердості матеріалу заготовки.
- правити шліфувальні кола необхідно тільки справними інструментами;
- полірувати і шліфувати дрібні деталі необхідно із застосуванням спеціальних пристосувань і оправлень – для запобігання травмування рук працівника. Працювати з середньо- і великогабаритними деталями необхідно в бавовняних рукавицях;
- шліфувальні кола, диски і голівки на керамічному і бакелітовому зв'язуваннях повинні підбиратися в залежності від частоти обертання шпинделя і типу машини;
- на необладнаних захисними кожухами машинах зі шліфувальними голівками діаметром до 30 мм, наклеєними на металеві шпильки, необхідно застосовувати захисні щитки і окуляри.
3.2. Перед використанням інструмент повинен проробити на холостому ході з робочою швидкістю протягом наступного часу:
- 1 хв. – шліфувальні кола, у тому числі ельборові на керамічному зв'язуванні, діаметром до 150 мм;
- 2 хв. - шліфувальні  кола діаметром від 150 мм до 400 мм;
- 5 хв. - шліфувальні кола діаметром більше 400 мм;
- 2 хв. – ельборові кола на органічному і металевому зв'язуваннях.
3.3. Процес установки і зняття шліфувальних кіл масою більше 15 кг повинен бути механізований.
3.4. Забороняється при виконанні робіт із застосуванням абразивного і ельборового інструмента:
- працювати бічними (торцевими) поверхнями шліфувального кола, - якщо він не призначений для виконання цього виду робіт:
- гальмувати обертове шліфувальне коло натисканням на нього будь-яким предметом;
- застосовувати насадки на гайкові ключі і ударний інструмент – при закріпленні шліфувального кола;
- виконувати роботу без застосування мастильно-охолоджувальної рідини – для інструмента, призначеного для роботи із застосуванням цієї рідини.
3.5. Верстат необхідно зупинити у випадку:
- відходу від верстата;
- тимчасового припинення роботи
, підтікання масла з гідравлічної системи, вимкнення витяжної вентиляції;
- збирання, змазування, чищення верстата;
- підтягування болтів, гайок і інших сполучних деталей верстата;
- установки, виміру, заміни деталі. 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Виключити верстат, відключити його від електромережі.
4.2. Упорядкувати робоче місце, забрати з верстата
абразивний пил, пристосування, очистити верстат від бруду, витерти і змазати тертьові частини; скласти готові деталі і заготівлі.
4.
3. Зняти спецодяг, помити обличчя, руки з милом; при можливості, прийняти душ.
4.
4. При здачі зміни докласти майстру про всі недоліки, що мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 5.1. Негайно зупинити верстат, відключити електроенергію, огородити небезпечну зону, не допускати сторонніх осіб у небезпечну зону.
5.2. Повідомити про те, що відбулося,
майстру.
5.3. Нада
ти потерпілому першу медичну допомогу.
5.4. Якщо відбулася пожежа, необхідно
повідомити майстра в/н ,викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежегасіння.
5.5. У всіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт з ліквідації наслідків аварії.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень