A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Інструкція з охорони праці № 232 під час виробничого навчання за професією "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва"

Дата: 05.09.2022 10:56
Кількість переглядів: 231

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 232

 ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЄЮ

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" для здобувачів освіти училища (далі - інструкція) встановлює вимоги охорони праці  під час проведення виробничо­го навчання в навчально-виробничих майстернях, дільницях, на полігонах, де здобувачі освіти послідовно набувають первинних навичок виконання робіт.

1.2.  Під час проведення виробничого навчання і виробничої практики безпосередньо на підприємствах, полях, фермах та інших об'єктах сільсько­господарського виробництва на здобувачів освіти поширюються інструкції з охорони праці, що діють на цих підприємствах.

1.3.  При розробці  інструкції враховано вимоги з охорони праці під час робіт з технічного обслуговування тракторів, інших сільського­сподарських і меліоративних машин (далі - сільськогосподарські машини), НПАОП 01.41-1.01-01 «Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва», Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (Наказ Міністерства аграрної                              політики України 06.05.2009  N 316)

1.3.До  навчання  з  професії  " Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва"  допускаються  особи  обох  статей,  які  не  мають  протипоказань  по  стану  здоров’я  і  пройшли  медичний  огляд  на  професійну  придатність.

1.4. На  уроках  виробничого  навчання  здобувачі освіти  допускаються  до   роботи  тільки  в  присутності  майстра  виробничого  навчання  при  умові, що  вони:

  • пройшли  вступний  інструктаж  в  службі  охорони  праці  навчального  закладу  з  фіксацією  в  журналі  теоретичного  навчання  групи;
  • пройшли  первинний  інструктаж  на  робочому місці в  перший  день виробничого  навчання  з  охорони  праці, виробничої  санітарії, пожежної  безпеки,  засвоїли  прийоми  надання  першої  долікарської  допомоги  потерпілим  від  нещасних  випадків  з  фіксацією  в  "Журналі  реєстрації  первинного  інструктажу"  майстра;
  • пройшли   тематичне  теоретичне  та  практичне  навчання  з  безпечних  методів  праці  при  виконанні  даного  виду  робіт по темі, що вивчається    та  пройшли  перевірку  знань  з  питань  охорони  праці,  про  що  свідчить запис  в  журналі  виробничого  навчання  в  розділі  заліку  інструктажів  з  питань  охорони  праці  за  тему  ( форма № 3);
  • фізично  здорові,  мають  позитивні  оцінки  з  виробничого  навчання  за  попередні  теми;
  • вивчили  вимоги  інструктивної,  інструктивно -  технологічної, та  технологічної  документації  по  проведенню  безпечних  методів  роботи  при  вивченні  даної  виробничої  теми.

1.5.  Виробниче навчання  за професією "тракто­рист-машиніст сільськогосподарського виробництва" проводиться на робо­чих місцях, пов'язаних з роботами в шкідливих і важких умовах праці, при цьому режим такого навчання становить не більше 4 годин для неповноліт­ніх.

1.6.  Навчальні робочі місця під час виробничого навчання  мають відповідати нормативно-правовим актам з охорони праці.

1.7.  Ця  інструкція передбачає, що здобувачі освіти протягом теоретичного навчання одержали знання про загальні вимоги охорони праці під час використання устаткування, інструменту, пристосування тощо, з яки­ми вони матимуть справу протягом виробничого навчання.

1.8.  Під час виробничого навчання перенесення вантажів неповноліт­німи  має становити не більше 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься, а саме 11,2-12,6 кг для хлопців 16-17 років, та 5,6-11,2 кг для дівчат.

1.9.  Під час виконання підіймальних робіт користуватися вантажопі­діймальними механізмами неповнолітнім не дозволяється, цю роботу можуть виконувати учні,  яким  виповнилося 18 років і які пройшли відповідне на­вчання

1.10. Під час виконання сільськогосподарських і ремонтних робіт осно­вними небезпечними та шкідливими виробничими факторами є :

- рухомі автомобілі, машини, механізми, рухомі частини виробничого устаткування;

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (акролеїну, вугле­цю окису, вуглеводнів аліфатичних тощо), які діють через шкіряний покрив, дихальні шляхи, шлункову систему та слизові оболонки органів зору та нюху;

- шум;

- вібрація;

- запиленість робочої зони.

1.11.  Причіплювання до трактора, навішення агрегатованих машин на трактор, комплектування і налагодження сільськогосподарських агрегатів здійснюється здобувачами освіти під керівництвом і за особистою участю майстра в/н.

1.12.  Здобувачі освіти під час виробничого навчання за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" повинні користуватися  засобами індивідуального захисту відповід­но до «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоровя при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 р. №1804 а саме, одягати спецодяг: комбінезон,фартух з нагрудником,черевики,рукавички, жилет, навушники протишумові, окуляри захисні відкриті. На зовнішніх роботах узимку додатково: куртка утеплена, штани утеплені, каска захисна з підшоломником.

1.13. Під час проведення виробничого навчання на сільськогосподарсь­ких машинах здобувачі освіти повинні забезпечуватися засобами особистої гігі­єни: мило та миючі засоби, рушник.

Здобувачі освіти повинні дотримуватися правил особистої гігієни:

-правильно користуватися і утримувати в справному стані спецодяг;

-перед кожним прийманням їжі мити руки теплою водою з милом;

-дотримуватися питного режиму;

-не використовувати бензин чи інші легкозаймисті та отруйні речовини для миття рук, спецодягу чи деталей, агрегатів тощо.

1.14.  Здобувачі освіти повинні мати навички у наданні першої (долікар­ської) допомоги у разі виникнення нещасного випадку.

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.  Слід привести спецодяг у належний стан так, щоб було зручно і безпечно працювати. Взуття повинно бути на низьких підборах.

2.2.  Необхідно перед виконанням практичних робіт перевірити надій­ність з'єднання агрегатованої машини з трактором.

2.3.  Перед початком роботи на сільськогосподарських машинах у полі уважно слід оглянути його з метою вилучення зайвих предметів.

2.4. Про всі недоліки необхідно повідомити майстра в/н.

2.5. Вимоги безпеки до самохідних машин.

        Кабіни. Кабіни тракторів повинні забезпечити механізатору вільний огляд робочих органів навісних і причіпних пристроїв, мати не менше трьох аварійних виходів, які повинні відчинятися вручну без застосування інструменту. Якщо вікна не пристосовані до аварійного відкривання,  в кабіні має бути пристрій для розбиття скла.

       Гальмівні системи. Не допускається зміна заводської конструкції гальмівних систем трактора. Привод гальм повинен бути відрегульований таким чином, щоб унеможливити їх мимовільне «прихоплювання». Якщо гальма вимкнено, не допускається взаємний дотик гальмівних колодок або стрічок барабанів і гальмівних шківів, що можна визначити за їх нагріванням. Якщо педалі гальм правого і лівого коліс трактора зблоковані, гальмування має наставати одночасно. Пневматичний привід гальм слід періодично перевіряти на герметичність. Падіння тиску повітря, коли двигун не працює, а гальма вимкнені, не повинно перевищувати 0,1 МПа за 30 хв, а коли гальма увімкнені – 0,15 МПа. Гальма трактора із завантаженим причепом повинні забезпечувати швидку та повну зупинку.

     Органи управління повинні  забезпечувати прямолінійність руху тракторів з причіпними агрегатами, повороти, зупинення, початок руху, належне утримання на схилі, запуск двигуна з кабіни тощо. Якщо двигун працює, рульове колесо не повинне мати вільного ходу більше ніж 15° , усі деталі рульового управління не повинні мати пошкоджень, мають бути ретельно закріплені й зашплінтовані. Вільний хід важелів управління гусеничних тракторів має бути в межах, що встановив завод-виробник.

      Шини коліс не повинні мати надривів, тріщин, порізів, колеса мають бути ретельно закріплені, всі гайки кріплення затягнуті до кінця. Тиск повітря в шинах коліс повинен відповідати вимогам заводу-виробника і бути однаковим як у правих, так і лівих колесах кожного моста (заднього або переднього). Гусениці трактора повинні бути правильно і рівномірно натягнуті, пальці ланок ретельно зашплінтовані.

      Вихлопна система двигуна має забезпечувати гасіння іскор.

      Електрообладнання трактора має забезпечувати добре освітлення для роботи у темний час доби. Мають бути справні та правильно встановлені фари, габаритне освітлення, стоп-сигнал і покажчики повороту. Контрольні прилади на пульті управління мають бути підсвічені відбитим світлом.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТИ

3.1. Не залишати робоче місце під час роботи трактора чи тракторного агрегату. Якщо необхідно залишити робоче місце, трактор повинен бути зу­пинений, двигун - вимкнений.

3.2.  Перед запусканням двигуна слід перевірити загальмованість стоян­ковим гальмом і нейтральне положення важіля коробки передач.

3.3. При необхідності проведення оглядів, регулювань, під час очищен­ня робочих органів необхідно зупинити агрегат, двигун вимкнути.

3.4.  Регулювання робочих органів плугів, культиваторів та інших ґрун­тообробних знарядь треба здійснювати на спеціальному майданчику під ке­рівництвом і за участю інструктора.

3.5.Необхідно проводити технічне обслуговування сільськогосподарсь­ких машин на спеціально виділених дільницях, які оснащені необхідним устаткуванням, пристроями, інструментами.

3.6.Слід використовувати пристрої та інструменти, необхідні для вико­нання робіт, за призначенням, розміщувати у легкодоступних місцях, щоб унеможливити їх випадкове переміщення або падіння.

3.7.  Не використовувати навісні та причіпні машини для перевезення до місця роботи. Цей переїзд має здійснюватися на спеціально відведеному транспорті.

3.8.  Переїзд залізничних колій, мостів, гребель гаток а також переїзд з одного місця роботи на інше треба здійснювати тільки у присутності майстра в/н за затвердженим маршрутом.

3.9.  Під час руху слід навантажувати посівні та посадкові машини на­сіннєвим матеріалом і добривами за допомогою механічних засобів заправ­лення. Ручне завантаження дозволяється тільки за умови зупиненого посівно­го агрегату.

3.10.  Під час сівби зернових культур і соняшника не дозволяється вжи­вати насіння як їжу, тому що перед сівбою насіння обробляють ядохімікатами. Завантаження        насіннєвим матеріалом     виконують     робітники сільського підприємства.

3.11.  Усі ручні та механізовані роботи з мінеральними добривами слід виконувати під керівництвом майстра в/н.

3.12.   Забороняється користуватися відкритим вогнем у виробничих приміщеннях і на майданчиках, де знаходяться транспортні засоби, у баках та балонах яких є паливо, зберігаються або використовуються горючі та легко­займисті матеріали (бензин, гас, стиснутий і зріджений горючий газ, фарби, дизпаливо, розчинники, дерево, стружка, вата, тощо), це може призвести до пожежі.

3.13.  Необхідно проводити миття агрегатів, вузлів та деталей транспор­тних засобів у спеціально призначених приміщеннях або на відкритих май­данчиках.

3.14.  Слід застосовувати для миття та знежирення деталей, вузлів, агре­гатів тощо негорючі суміші, пасти, розчинники та емульсії, ультразвукові та інші безпечні у пожежному відношенні установки.

3.15.  Збирати та зливати відпрацьовані мастила необхідно спеціальни­ми пристроями або візками, що унеможливлюють їх розливання при заміні в сільськогосподарських машинах.

3.16.  Під час грози, зливи треба припинити польові роботи і зайти у безпечне місце(закрите приміщення - сарай, будинок, барак); при цьому вікна й двері приміщень повинні бути закритими. Забороняється також перебувати поблизу електричних і телефонних проводів, поряд з підвищеними над землею одиничними предметами (деревами, машинами, опорами електропередач, копицями сіна, соломи). За відсутності сховищ необхідно перечекати грозу на землі на відстані не менше 80 м від машини.

3.17.  Вимоги безпеки під час виконання ремонтних робіт

          Ремонт або технічне обслуговування, проводити, коли двигун не працює, опущені навісні засоби та ввімкнені стоянкові гальма.

          При обслуговуванні агрегату, працювати в спеціальному  одязі та з використанням ЗІЗ, у запилених умовах застосовувати захисні окуляри, за потреби – респіратори.

          Приміщення  де проводяться роботи повинне бути чисте, з твердою підлогою, мати відповідне освітлення та надійну систему вентиляції.

          Робота двигуна в закритому приміщенні заборонена. Допускається короткочасний запуск двигуна за умови виведення вихлопних газів в атмосферу спеціальним гнучким шлангом. Варто пам’ятати, що для людини шкідливі не тільки продукти згоряння ПММ, а й самі ПММ, якщо потраплять в організм через дихальні шляхи, шкіру, органи травлення, слизову оболонку очей.

         Контролювати тиск під час накачування шин обов’язково.

         Піднімати трактор домкратом можна тільки на горизонтальній поверхні, підставляти домкрат треба тільки в місцях, вказаних у паспорті трактора та позначених спеціальним фарбуванням і написом. Домкрат повинен бути справний і надійний. Під піднятий трактор обов’язково встановлювати спеціальні козли. Не можна використовувати цеглу, каміння, деталі та ін. Виконуючи роботу під трактором, потрібно впевнитися, що немає незакріплених деталей та інструментів, які можуть впасти й травмувати працівника.

        Якщо тракторний агрегат обслуговують декілька працівників, між ними має бути надійний зв'язок.

         Ремонт системи охолодження розпочинати тільки після повного охолодження двигуна через ризик опіків. В основному опіки отримують під час відкривання кришки радіатора.

         Під час ремонту електрообладнання найнебезпечнішою є робота з акумуляторами. Електроліт викликає сильні опіки. Переносити акумулятор потрібно за допомогою спеціальних пристосувань. Іскра від випадкового замикання клем може стати причиною пожежі. Електропроводка повинна бути захищена від пошкоджень, особливо біля нагрітих частин двигуна та в місцях, де можливе потрапляння на неї ПММ.

          Слід правильно підібрати комплект інструментів і пристосувань. Вони повинні бути справними, чистими і сухими. Гайкові ключі мають бути без сколів, тріщин і задирок, відповідних розмірів.

           Заборонено демонтаж деталей, пристроїв та інших елементів трактора, їх заміна або встановлення, якщо це не передбачає технічна документація агрегату.

           Підіймальна техніка, ручні машини і механізми мають бути технічно справні, корпус – заземлений. Напруга переносних електричних машин повинна бути не вищою за 36 В, в інших випадках 127/220 В. Слід контролювати відповідність маси вантажу, надійність зачеплення.

            Перед зрушенням з місця ремонту слід переконатися, що всі працівники перебувають у безпечній зоні, дати попереджувальний сигнал і тільки після цього розпочинати рух.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1.  Після закінчення робіт необхідно поставити сільськогосподарську машину на відведене для неї місце, вимкнути двигун, очистити від бруду по­верхню, перевірити надійність стоянкового гальма.

4.2.  У кінці кожного навчального уроку слід прибирати з робочого міс­ця відпрацьовані матеріали. Пролиті легкозаймисті та горючі матеріали не­гайно видаляти.

4.4.  Необхідно повідомити майстра в/н про всі порушення та недоліки, які були виявлені під час роботи.

4.5.  Слід зняти спецодяг, вимити руки та обличчя теплою водою з ми­лом, при можливості прийняти душ.

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації (несправність дви­гуна або іншого обладнання сільськогосподарських машин, спалах чи заго­ряння легкозаймистих речовин безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках тощо), при небезпеці для людей негайно повідомити майстра в/н  та взяти участь в усуненні виниклої несправності чи її локалізації за вказівкою майстра в/н, не порушуючи при цьому вимог охорони праці.

5.2.  Якщо сталася пожежа слід негайно повідомити майстра в/н, виконувати всі його вказівки щодо ліквідації небезпеки.

5.3.  У разі виникнення нещасного випадку і травмування людей потер­пілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити про нещасний ви­падок майстра в/н і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень