A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Інструкція з охорони праці № 124 під час виконання робіт на прес-ножицях

Дата: 05.09.2022 09:11
Кількість переглядів: 151

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 124

 

під час виконання робіт на прес-ножицях

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на прес-ножицях (далі — Інструкція) розроблена на підставі законодавства України з охорони праці, і є нормативним актом в межах училища. Особи, що порушили вимоги даної Інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законом порядку: дисциплінарну, матеріальну або карну — в залежності від наслідків спричинених порушенням.

1.2. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на прес-ножицях відноситься до інструкцій по видах робіт.

1.3. Робота на прес-ножицях відноситься до робіт із підвищеною небезпекою. Усім робітникам, що працюють на прес-ножицях, необхідно присвоїти II групу з електробезпеки.

1.4. До самостійної роботи на прес-ножицях допускаються особи не молодші 18 років і які пройшли:

— медичний огляд;

— інструктаж з основної спеціальності;

— інструктаж з цієї Інструкції.

1.5. Під час експлуатації прес-ножиць необхідно користуватись інструкцією (паспортом) заводу-виготовлювача.

1.6. Підключення (відключення) прес-ножиць до електромережі, планово-попереджувальний ремонт повинен проводити електротехнічний працівник, що має III групу з електробезпеки.

1.7. Металеві частини прес-ножиць, що можуть опинитись під напругою у випадку пошкодження ізоляції, повинні бути заземленими. Заземлення здійснюється металевою шиною або спеціальною жилою живильного кабелю, що не може одночасно бути провідником робочого струму. Використовувати з цією метою нульовий робочий провід забороняється.

1.8. Під час вводу в експлуатацію електрообладнання прес-ножиць у підлягає випробуванню (вимірювання опору ізоляції, наявності та параметрів кола заземлення тощо). Прес-ножиці підлягають також періодичній перевірці в строки, встановлені графіком планово-попереджувального ремонту, затвердженого головним інженером та узгодженого головними спеціалістами підприємства.

1.9. Дані про проведені ремонти заносяться в паспорт верстата, а результати перевірок і випробувань електрообладнання верстата заносяться в журнал.

1.10. На верстаті повинна бути прикріплена табличка з інвентарним номером, даними про особу, відповідальну за його технічний стан і вивішена інструкція з безпечної експлуатації верстата.

1.11. Перелік робітників, які мають право працювати на верстаті, має бути затверджений начальником виробничого підрозділу та вивішеним на видному місці у виробничій дільниці.

1.12. Біля верстата на підлозі повинен бути дерев'яний трап на всю довжину робочої зони і шириною не менше 0,6 м, відстань між планками повинна бути не більше 30 мм.

1.13. Біля верстата повинна передбачатись площа, на якій розміщуються стелажі, тара, столи і інші пристрої для розміщення оснастки, матеріалів, заготовок, готових виробів і відходів виробництва.

1.14. Верстат повинен бути захищеним від дії зовнішнього середовища (атмосферних опадів) та розташовуватися у приміщенні згідно з вимогами до умов експлуатації, зазначеними в паспорті заводу-виготовлювача.

1.15. Для зняття, установлення деталей або заготовок масою понад 20 кг необхідно використовувати вантажно-підіймальний механізм, що обладнаний спеціальним пристроєм (захватом).

1.16. Забороняється використовувати під час роботи на верстаті несправний інструмент або інструмент не за призначенням, а також працювати без інвентарного огородження частин, що рухаються та обертаються, та знятих конструктивних елементах верстата.

1.17. Працівник, який працює на верстаті, повинен:

— дотримуватися вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки;

— виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги колективного договору (угоди);

— виконувати тільки ту роботу, яка була доручена керівником робіт;

— знаходитися на території підприємства (будівельного об'єкта) або іншому місці роботи у тверезому стані;

— працювати у виданому спецодязі, спецвзутті;

— користуватися необхідними засобами індивідуального захисту;

— своєчасно проходити медичне обстеження;

— працювати тільки справним інструментом та обладнанням;

— виконувати тільки ту роботу, з якої проведений інструктаж;

— курити в спеціально відведених місцях;

— дотримуватись технологічної дисципліни та правил пожежної безпеки;

— дотримуватись установленого порядку зберігання матеріальних цінностей і матеріалів;

— вживати заходи щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають виконанню робіт, і негайно повідомити про це керівника робіт.

1.18. Комбіновані прес-ножиці призначені для різання листового, сортового і фасонного прокату, пробивання отворів в листовому, фасонному прокаті, для виконання зарубочних операцій та вирубок. Будова прес-ножиць передбачає різання кутника під кутом 45-90°.

1.19. Установлення режимів виконує слюсар - налагоджувальник, в якого знаходяться ключі від переключення режимів на пульті управління.

1.20. Ключ від вимикача ланцюга управління доручається працівнику, за яким закріплені прес-ножиці. Включення ланцюга управління виконується поворотом ключа на 90°.

 

 

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття, перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту. Довге волосся повинне бути прибране (наприклад, під головний убір).

2.2. Перевірити стан освітлення робочого місця: відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона мала нормативне освітлення, а світло не сліпило очі.

2.3. Перевірити справність або наявність конструктивних елементів верстата:

— електричної апаратури (пускачів, рубильників, кнопок);

— заземлюючих пристроїв;

— наявність масла в маслопоказниках і долити, якщо його недостатньо, в усі маслянки і в змащувальні отвори;

— наявність, справність і міцність кріплення захисних засобів зубчатих коліс, приводних пасків різального інструменту та інше;

— наявність і справність запобіжних пристроїв;

— провід заземлення, а також щільність його прилягання;

— справність різального, вимірювального, затискувального, пристроїв.

2.4. Переконатися в надійності кріплення й правильності встановлення ножів у відповідності до товщини й твердості матеріалу, який належить розкроювати, зарубувати.

2.5. Під час роботи зарубочного пристрою, зазор між ножами виставляється прокладками під опорні поверхні, в залежності від товщини розрізального матеріалу, який обробляється. Ножі зарубочного пристрою повинні щільно прилягати до опорної поверхні, бути добре закріпленими й сухими. Зазор між ножами зарубочного пристрою не повинен бути більшим 1/30 товщини розрізаємого матеріалу.

2.6. Перевірити огородження всіх крутящих деталей, що крутяться, заруб очного пристрою, отворопробивної зони, упори і прижими.

2.7. Перевірити на холостому ходу верстата справність пускових, зупинних, гальмових пристроїв.

2.8. Переконатися в тому, що робоче місце добре прибране, на підлозі немає обрізків металу, матеріалів і яких-небудь інших предметів, підлога без вибоїв і не слизька.

2.9. У разі виявлення порушень необхідно сповістити керівника робіт і не приступати до роботи поки не будуть усунені виявлені порушення. Для підготовки верстату до роботи повинен надаватись на початку зміни необхідний час.

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Працювати тільки на тих ножицях, на яких дозволено керівництвом ділянки (управління) і виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром (виконробом).

3.2. Бути уважним, не відволікатися сторонніми справами й розмовами, не відволікати від роботи інших.

3.3. Працюючи з підручним, узгоджувати свої дії з його роботою і попереджати про пуск ножиців, працювати в справних рукавицях.

3.4. Надійно укласти на спеціальні столи матеріал для різання.

3.5. Під час подальшого вмикання прес-ножиць стежити за наявністю і справністю щитка, який захищає педаль зверху і спереду на неробочих ділянках.

3.6. Стежити, щоб обрізки металу та інші предмети не потрапляли під пускову педаль.

3.7. Періодично перевіряти кріплення ножових плит ножів на всіх робочих місцях прес-ножиць. Перевіряти стан різальних кромок інструмента. Працювати викришеними й

тупими ножами забороняється.

3.8. Забороняється:

— пробивати отвори в профілях і матеріалах діаметром більше ніж указано в технічній характеристиці:

— працювати зі знятими огородженнями;

— працювати у разі несправної блокіровки;

— працювати без прижимів;

— проводити налагодження верстату при включеному електродвигуні;

— під час рубання або зарубки кутника нахилятися над деталлю;

— подавати матеріал у прес-ножиці у зворотному від пульта управління напрямку.

3.9. Не допускати на своє робоче місце осіб, які не мають відношення до дорученої роботи, і без дозволу майстра не довіряти устаткування іншому робітникові.

3.10. Забороняється вводити руки між ножами включених ножиців.

3.11. Після натискання на пускову педаль потрібно негайно зняти з неї ногу.

3.12. Не можна працювати на ножицях, якщо після зняття ноги з педалі відбувається повторне самовільне включення ножиців.

3.13. Забороняється залишати без нагляду працюючий верстат, а також передавати його особам, що не мають права з ним працювати. У разі залишення робочого місця (навіть короткочасно) робітник повинен виключити верстат.

3.14. Забороняється працювати на верстаті у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей:

— пошкодження кабелю електроживлення верстата;

— пошкодження пускових органів верстата;

— поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

— поява підвищеного шуму, стукоту, вібрації;

— послаблення кріплення захисного огородження;

— пошкодження заземлюючого пристрою.

3.15. Робітнику забороняється самостійно усувати несправності в роботі електрообладнання верстата.

3.16. Під час виконання роботи робітник повинен дотримуватись вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, забороняється збереження та вживання їжі на робочому місці.

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Відключити вимикачем верстат від електромережі.

4.2. Після повної зупинки обертових частин привести в порядок робоче місце, протерти ножиці, очистити стіл від окалини й олії, зробити змащення тертьових частин приводу ножиців.

4.3. Упорядкувати робоче місце: скласти в рівні стопки залишок матеріалу, забрати тару на призначене місце обрізки, здати готову продукцію.

4.4. Зібрати використаний обтиральний матеріал і скласти його у відповідну тару.

4.5. Ключ від включення ножиців здати майстру (виконробу).

4.6. Зняти спецодяг, спецвзуття, очистити його від пилу та іншого бруду, покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися. Забороняється зберігати чистий (домашній) і робочий одяг в одній шафі.

4.7. Помити руки і лице з милом.

4.8. Повідомити керівника робіт про всі несправності, що мали місце під час роботи на верстаті.

4.9. Для прибирання робочого місця, технологічного устаткування повинен надаватись в кінці зміни необхідний час.

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

5.1. В процесі роботи на верстатах до виробничих аварій та нещасних випадків призводять наступні причини:

— складування матеріалів і виробів із порушенням вимог технічних умов і стандартів на складування для даного виду матеріалу, виробу, недотримання технологічних проїздів і проходів;

- невикористання засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, рукавиць та ін.)

— робота з несправним інструментом, пристроями чи механізмами.

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, вжити заходи щодо евакуації людей з небезпечної зони та рятування матеріальних цінностей. За необхідності відключити технологічне обладнання від електромережі.

5.3. У разі ураження електричним струмом насамперед звільнити потерпілого від дії струму. Вимкнути рубильник або викрутити запобіжники. Якщо це неможливо, відтягнути провід сухою палицею або відтягнути потерпілого, використовуючи при цьому діелектричні рукавиці або підручні ізолюючі засоби: суху мотузку, палку, дошку і т. п.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, потерпілого необхідно доставити у медпункт. У разі погіршення самопочуття працівника, потрібно викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103». До прибуття лікарів потерпілому надається допомога згідно Інструкції з подання першої медичної допомоги.

5.5. У разі виникнення пожежі необхідно:

— терміново сповістити про загорання пожежну частину за телефоном «101»;

— гасіння електрообладнання проводити за допомогою вуглекислотних та порошкових вогнегасників тільки після відключення його від електромережі;

— організувати зустріч пожежних машин та інформувати пожежників про місцезнаходження гідрантів, колодязів та інших засобів пожежегасіння.

5.6. Якщо обстановка після аварії або нещасного випадку не загрожує життю й здоров'ю навколишніх працівників і не погрожує розширенням аварії, то обстановку слід зберегти такою, що була на момент події.

5.7. Про аварійні ситуації та нещасні випадки необхідно терміново повідомляти керівника робіт.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень