A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Інструкція № 126 з охорони праці для електрозварників ручного зварювання при виході на виробничу практику

Дата: 05.09.2022 09:11
Кількість переглядів: 385

НСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 126

для
електрозварників ручного зварювання

при виході на виробничу практику

 

1. Загальні положення

  1. Дія даної інструкції поширюється на учнів-електрозварників при проведенні інструктажу перед виходом на виробничу практику, а також на виконавців робіт з ручного електрозварювання на території училища.
  2. Робоче місце електрозварника під час проходження виробничої практики визначається підприємством (підприємцем), з яким укладено договір про проходження виробничої практики. В умовах училища - це майстерня виробничого навчання електрозварників або місце виконання одноразових чи тимчасових робіт. Тривалість робочої зміни визначається Правилами внутрішнього розпорядку. Неповнолітні під час проходження виробничої практики можуть перебувати на робочих місцях, пов’язаних з роботами з шкідливими та важкими умовами праці не більше 4 годин на день за умови дотримання на виробництві діючих санітарних норм.
  3. Питання дотримання вимог охорони праці, дотримання умов договору про проходження виробничої практики учнями училища покладається на адміністрацію підприємства (підприємця) з якими укладено договір. Контроль виконання розділу 5. Проведення виробничої практики та виробничого навчання,"Положення про порядок трудового та професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки" здійснює майстер в/н.
  4. До самостійних електрозварювальних робіт допускається персонал не молодше 18-річного віку, які пройшли спеціальну підготовку, мають посвідчення на право виконання робіт, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров’я.  Електрозварник   проходить попередній медичний огляд при влаштуванні на роботу і періодичний медичний огляд 1 раз на  рік (або 2 роки), за узгодженням служби охорони праці з міською СЕС. До початку виконання робіт електрозварник повинен отримати вступний та первинний інструктаж з ОП та ПБ, навчання з ОП і ПБ (стажування) з перевіркою знань, оформлених відповідним протоколом. При задовільних результатах перевірки наказом роботодавця електрозварник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації первинного інструктажу на робочому місці.
  5. Електрозварник зобов’язаний виконувати Правила внутрішнього розпорядку, затверджені роботодавцем. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником і працювати на тому обладнанні, улаштування  якого він знає. Вміти застосовувати засоби первинного пожежогасіння та надавати долікарську медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках. Порушення вимог з питань охорони праці розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.
  6. Електрозварник повинен мати діючу групу з електробезпеки не нижче ІІ та відповідне посвідчення про перевірку знань з електробезпеки, пожежної безпеки та технології робіт.
  7. Під час виконання робіт на електрозварника можуть впливати такі фізичні шкідливі та небезпечні фактори:
 • підвищена напруга в електромережі, яка може стати причиною ураження електричним струмом;
 • підвищена загазованість та збільшення кількості пилу в повітрі робочої зони;
 • підвищений рівень світлового ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання;
 • підвищений рівень температури повітря робочої зони та підвищена температура матеріалів.
  1. Для електрозварника, згідно колективного договору, а при його відсутності згідно галузевих норм передбачено костюм електрозварника з брезентової парусини, шкіри, або комбінований. Шкіряне або кирзове взуття без металевих гвіздків, брезентові рукавиці, головний убір. Засоби індивідуального захисту – щиток зварника з комплектом змінних світлофільтрів різного затемнення ( тип від Э1 до Э4), респіратори або протигази.        
  2. Під час виконання робіт необхідно дотримуватися вимог санітарії та особистої гігієни. Робочий одяг тримати у шафах у різних відділеннях з повсякденним. Зберігання продуктів і приймання їжі на робочих місцях не допускається.  Питна вода може  знаходитися поза межами робочого місця у закритому посуді. Паління допустимо тільки у відведених і обладнаних для цього місцях, а на території ліцею під час навчального, навчально-виробничого і навчально-виховного процесу заборонено. 

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 2.1. Перевірити придатність спецодягу та засобів індивідуального захисту, одягнути їх. Застебнути манжети рукавів костюма, при цьому куртка одягається навипуск, а штани повинні бути випущені поверх взуття.

2.2. Отримати у керівника робіт завдання на виконання робіт (у необхідних випадках наряд-допуск), інструктаж, інструмент, матеріали та пристосування. Забороняється користуватися  несправним інструментом, пристосуваннями та випадковими предметами. Необхідна кількість електродів за діаметрами повинна відповідати даному технологічному процесу.

2.3.  Прибрати робоче місце щоб був вільний доступ до електрозварювальної установки, засобів пожежогасіння, забезпечена зручність і безпека при виконанні робіт. При одночасній роботі кількох зварювальних установок слід розташовувати їх на відстані не менше ніж 0,35м одна від одної. Робочі місця при роботі кількох електрозварників в одному приміщенні огороджуються світлонепроникними щитами (екранами) з термостійкого матеріалу висотою не менше 1,8м. На робочому місці не повинно бути легкозаймистих речовин і горючих матеріалів. Заготовки повинні бути очищені від іржі, бруду, жиру.

2.4. Перевірити цілість захисного щитка, відповідність типу затемненого скла на ньому до технологічного процесу виконуваних робіт та наявність і придатність безколірного скла для захисту світлофільтрів від крапель розплавленого металу. Переконатися у наявності та придатності засобів пожежогасіння.

2.5.  Оглянути і перевірити електрозварювальний апарат, електричні кабелі, огородження робочого місця. Звернути особливу увагу на правильність з'єднань, цілісність ізоляції електричних проводів, робочий стан пускових засобів (кнопок, рубильників), заземлення зварювального апарату, робочого столу  та огородження. На стаціонарних електро- зварювальних постах для спостереження за напругою живильної мережі повинні бути поставлені вольтметр і контрольні лампочки. Установки ручного зварювання оснащаються амперметрами або шкалою на регуляторі струму. Установки повинні захищатися запобіжниками або автоматичними вимикачами з боку живильної мережі.  Напруга холостого ходу джерел зварного струму не повинна перевищувати максимальних значень, вказаних в паспорті зварного обладнання але не перевищувати 80В змінного струму для ручного та напівавтоматичного зварювання і 100В для джерел постійного струму. Візуально перевірити всі контакти і затискачі на зварювальному агрегаті, а також на електродотримачеві. Вони не повинні бути забрудненні, нещільні. Переконатися у придатності інструментів та пристосувань. Електродотримач, промислового виготовлення повинен бути легким, забезпечувати надійний електрозахист і швидку заміну електродів. Рукоятка повинна бути виконана з теплоізолюючого діелектричного матеріалу. Забороняється використовувати електродотримачі з підвідним проводом до рукоятки на силу струму 600А і більше. Ручний інструмент не повинен мати  вибоїн, тріщин і надколів на тильній частині, гострих елементів у місцях утримування рукою.

2.6.  Підключення та відключення до електромережі  зварювальних  апаратів, а також їх ремонт  повинен виконувати електромонтер виробництва, цеху, який обслуговує мережу.   В окремих випадках допускається самостійне підключення зварювального апарату до електромережі електрозварником, який має групу допуску з електробезпеки не нижче ІІІ. Підключення здійснюється тільки через комутаційно-захисну апаратуру. Установку необхідно заземлювати мідним проводом перерізом не менше 6 мм2  або сталевою шиною перерізом не менше 12мм2  ще до її підключення. У генераторів постійного струму заземлюється кожух, а у трансформаторів змінного струму – кожух і клема "земля" вторинної обмотки. Також заземлюється  захисний кожух рубильника, постійні майданчики і столи для зварювальних робіт.

2.7. Про виявлені недоліки, несправності, ушкодження обладнання, пристосувань, пошкодження чи непридатність засобів індивідуального захисту необхідно доповісти керівнику робіт. При наявності реальної небезпеки для здоров’я і життя людини до виконання робіт не приступати.

 

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.   Зварювальні роботи повинні проводитись у повній відповідності до загальних вимог  до безпечного виконання робіт, виробничої санітарії, електро- та пожежної безпеки. Учні-електрозварники під час виробничої практики проходять стажування  як дублери на робочих місцях протягом 10-15 змін. Після стажування та перевірки знань і навичок безпечного виконання робіт практиканту може надаватися право виконання робіт під наглядом досвідченого інструктора (наставника).

3.2.   Під час роботи бути уважним, не відволікатися і не заважати іншим. Не допускати на робоче місце сторонні осіб, не причетних до виконання робіт. Не виконувати зварювальні роботи поза межами робочого місця (зварювального поста) без оформленого наряду-допуску. 

3.3.  Огородити місце проведення зварювальних робіт у приміщеннях вогнетривкими щитами висотою не менше 1.8м, якщо роботи ведуться поза межами кабіни. При виконанні робіт на відкритому місці огородження встановлюється у місцях інтенсивного руху людей та одночасній роботі кількох зварників поблизу один одного. Перед збудженням електричної дуги подати для людей, які знаходяться поруч, попереджувальну  команду.

3.4.  Слідкувати щоб зварювальні проводи не знаходилась у воді, не перетинали рейки  піднімальних кранів, не контактували з гарячими трубопроводами та балонами з киснем (відстань не менше 0,5м, а до трубопроводів і балонів з горючим газом – не менше 1м) і були захищена від дії хімічно-агресивних речовин та механічних ушкоджень. У разі пошкодження ізоляції проводів їх потрібно замінити або натягнути на них резиновий шланг. Проводи і кабелі зварювальних установок з’єднуються з наконечниками опресовуванням, зварюванням або паянням. Підключення їх до апаратури через опресовані або припаяні наконечники. Застосування скруток забороняється. Довжина проводки первинного кола та відстань її до трубопроводу з киснем чи горючим газом не повинна перевищувати 10м . Довжину зварювальних кабелів, для запобігання перевантаження установки і псування ізоляції рекомендується брати не більше 40м.

3.5.  Забороняється користування саморобними та з порушеною ізоляцією електродотримачів. Максимальна температура нагрівання рукоятки у місці обхвату рукою не повинна перевищувати +400С. Дерев’яна підлога, настили, помости під місцем зварювання накривається листами з металу або іншого негорючого матеріалу.

3.6.  Зварювальні роботи не виконувати ближче 15м від місця знаходження легкогоючих і вогненебезпечних матеріалів.

3.7.  Електрозварювальні роботи на висоті більше 1м виконуються з  огороджених підмосток,    риштувань, люльок, з  закріплених зсередини поручнями (бортовими дошками). Необхідно прийняти заходи проти загорання настилів і падіння бризок розплавленого металу на робітників і людей, які знаходяться внизу. Зварник повинен бути забезпечений запобіжною каскою, сумкою для електродів, металевим ящиком для недогарків. Забороняється проводити зовнішні електрозварювальні роботи на риштуваннях, люльках під час грози, ожеледі, туману та при поривах вітру більше 15м/сек. Виконувати зварювальні роботи з приставних драбин забороняється. Не дозволяється працювати на риштуваннях кільком зварникам на одній вертикалі, залишати незакріпленими предмети або скидати їх донизу.

3.8.  Спускатися в траншеї, котловани слід по приставним драбинам. Переходити через котловани і траншеї по перехідних містках з поручнями.

3.9.  При виконанні зварювальних робіт у резервуарах, ємностях, колодязях, траншеях та інших підземних і замкнутих або обмежених просторах необхідно переконатися у відсутності накопичення шкідливих газів, газоповітряних сумішей. Ємності, у яких утримувались горючі матеріали,  підлягають промиванню, продуванню парою, сушінню і провітрюванню. Для виконання таких робіт має бути призначено не менше 3 працівників, 2 з яких повинні перебувати поза межами резервуару (споруди) і страхувати зварника за допомогою каната, линви (мотузки), закріпленої за його рятувальний пасок з наплічними ременями. Наглядачі не мають права відходити від люка (лазу, входу) до місця виконання робіт, поки всередині знаходиться зварник. При необхідності надання допомоги, один із наглядачів має одягти шланговий протигаз та рятувальний пасок, а кінець рятувального канату передати наглядачу, який лишається назовні. При роботах всередині закритих ємностей необхідне обов’язкове застосування витяжної вентиляції або   шлангового протигазу, діелектричних  рукавиць, калош, шолома, а при  роботі лежачи –  діелектричний килимок. Потрібно дотримуватись встановлених для виконання таких робіт перерв через кожні 15 хвилин роботи.

3.10. Електрозварювальні установки, які застосовують всередині металевих ємностей, трубопроводах, колодязях, тунелях, котлах, а також електрозварювальні установки, призначені для роботи в приміщеннях з підвищеною небезпекою, повинні бути забезпечені засобами автоматичного блокування підключення-відключення напруги холостого ходу або зниження зварювальної напруги до12 В. Застосовувати переносні світильники, які відповідають встановленим вимогам з електробезпеки напругою 12В. Забороняється одночасна робота електрозварника і газозварника всередині закритої ємності та резервуару.

3.11. Не залишати без нагляду і не кидати на робочий стіл електродотримач під напругою. Необхідно розміщувати його на спеціальній підставці або підвішувати.У випадку тимчасового припинення робіт, перерви, необхідно вимкнути зварювальну установку. Переносні або пересувні зварювальні установки перед їхнім переміщенням повинні бути відключені.

3.12. Для запобігання розбризкування металу необхідно попередньо зачищати місце зварювання на виробі металевою щіткою, а також очищати нею зварні шви від шлаку і окалини. Зварювати металеві вироби у підвішеному стані забороняється.

3.13. При використанні пересувних джерел зварювального струму та виконанні робіт у пожежонебезпечних зонах зворотній провідник повинен бути ізольований так само, як і прямий. Якщо зварювальний виріб не має надійного електричного контакту з заземленим столом, то заземленню підлягає і сам виріб. Забороняється подавати напругу до виробу, який зварюється, через систему послідовно з’єднаних металевих стрижнів чи інших струмопровідних предметів. Забороняється для зворотного провідника   використовувати цеховий електричний контур заземлення і технологічні комунікації. Зворотній провідник  необхідно приєднувати безпосередньо біля місця зварювання.

3.14. Електрозварнику та його підручним  необхідно користуватися індивідуальними засобами захисту:

 • щитком електрозварника – для захисту очей та обличчя від випромінювання  та бризок металу;
 • рукавицями (крагами) з негорючих матеріалів з низькою електропровідністю;
 • запобіжний пояс - при роботі на висоті або рятувальний пасок з наплічниками та шланговий протигаз (автомат дихання) при роботі у резервуарах, ємностях;
 • головний убір та захисну каску із струмонепровідних матеріалів; 
 • діелектричні рукавиці, калоші, шолом, килим, для роботи в умовах підвищеної небезпеки ураження електричним струмом.

3.15. Забороняється налагоджувати, регулювати, користуватися електроінструментом, якщо відчувається найменше проходження струму через корпус інструменту при дотику рукою.

3.16. Забороняється виконання електрозварювальних робіт під час дощу, снігопаду, густого туману без улаштування навісу чи намету. Над переносними і пересувними електрозварювальними установками необхідно встановити накриття (намет) з негорючих матеріалів.

3.17. Слідкувати, щоб руки і одяг та взуття завжди були сухими. В умовах підвищеної вологості працювати стоячи на діелектричному килимку або в калошах. У закритих приміщеннях та всередині ємностей електрозварник повинен працювати при  наявності примусової  вентиляції.

3.18. Усі присутні при виконанні зварювальних робіт повинні бути попереджені про шкідливий вплив на зір та шкіру ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання.

 3.19. Під час виконання електрозварювальних робіт необхідно вести постійний контроль за виконанням вимог пожежо- та вибухобезпеки.

3.20. Особи, які виконують або присутні при електрозварювальних роботах, за появи болю в очах, отриманні травми, ушкодження чи поганого самопочуття повинні негайно повідомити керівника робіт і звернутися за допомогою до медичного закладу.

3.21. Про неполадки в роботі обладнання і недоліки в організації безпечного виконання робіт, виявлених у процесі роботи необхідно повідомити керівника робіт. При загрозі для здоров’я і життя людини роботу припинити до її усунення.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.   Вимикання зварювального обладнання виконується коли джерело струму знаходиться у режимі холостого ходу.

4.2.    Прибрати робоче місце від шлаку, відходів. Перевірити відсутність біля робочого місця гарячих решток електродів, заготовок, тліючих  матеріалів, тощо.

4.3.  Зняти спецодяг і засоби індивідуального захисту, помістити їх до місця зберігання (шафи) Ретельно вимити руки з милом та  відкриті частини обличчя.

4.4.   Доповісти керівникові про виявлені в процесі роботи недоліки, свої зауваження і пропозиції щодо покращення організації безпечного виконання робіт.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1.  Аварійна ситуація може виникнути при пожежі, несправностей електромережі та обладнання з електроприводом, порушеннях у роботі комунікаційних систем, руйнуваннях будівельних конструкцій та як наслідок стихійного лиха і техногенних катастроф. 

5.2. При виникненні пожежі необхідно негайно повідомити керівника (майстра виробничого навчання). При виявленні джерела загоряння, що не становить загрози розширення до масштабів пожежі, застосувати наявні засоби первинного пожежогасіння (вогнегасники, пісок, вода, кошма). У інших випадках необхідно викликати пожежну службу по телефону 101 та повідомивши усіх присутніх у зоні небезпеки  людей, покинути приміщення або небезпечну зону.  

  1. При ураженні електричним струмом необхідно відключити електроустановку чи все приміщення майстерні від електроживлення. Якщо потерпілий має контакт з оголеним електричним проводом або з електроустановкою, яка ймовірно перебуває під напругою, то його необхідно звільнити від напруги. Оголений провід можна відкинути на струмонепровідну поверхню за допомогою сухої деревини, інструменту з ізольованою рукояткою, виробом із пластмаси чи скла. Потерпілого можна відтягнути від обладнання, яке ймовірно перебуває під напругою, за одяг або використати підручний матеріал чи знаряддя (багор, лопата, дерев`яний сухий брус, діелектричні рукавиці).        

                Якщо потерпілий має ритмічний пульс, самостійне дихання, перебуває при свідомості, то необхідно вивести його на свіже повітря, покласти на спину, розстебнути верхні ґудзики одягу, дати спокій до прибуття медичної допомоги. В іншому випадку до прибуття медичної допомоги необхідно робити штучне дихання та непрямий масаж серця.

      При незначних опіках уражене місце обробляють розчином борної кислоти або аерозольною речовиною для опіків, а потім покривають стерильним бинтом і звертаються за допомогою до медичного закладу.

       При значних опіках, потерпілого звільняють від одягу, обгортають  чистим простирадлом та кладуть на неушкоджені частини тіла. До  прибуття медичної допомоги бажано підтримати життєві сили потерпілого чаєм або кавою.

5.5.  Надаючи допомогу при вивихах та переломах, слід вибрати таке положення потерпілого, при якому лишається нерухомою пошкоджена частина тіла. Для цього її прибинтовують до медичної шини або іншого підручного матеріалу (дошка, картон, фанера та ін.) у тому положенні, яке виникло після травми. Не потрібно робити спроби поставити пошкоджену частину тіла на місце. При відкритих переломах та черепно-мозкових травмах не потрібно робити спроб вправляти виступаючі фрагменти. Кругом рани  поверхню неушкодженої шкіри обробляють йодом або іншим знезаражувальним розчином, а на рани та ушкоджену поверхню шкіри накладають стерильну пов`язку.

5.6. Кровотечу зупиняють за допомогою бинтування. При сильній кровотечі необхідно    стиснути кровоносні судини вище місця ушкодження за допомогою медичного джгута, тугого бинтування або іншого підручного матеріалу (пояс, ремінь та ін.).Слід пам`ятати, що таку пов`язку можна застосовувати не більше 2 годин.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень