випадкове фото

перейти до альбому

Гуртожиток

         Гуртожиток - це жила будівля, що зареєстрована як така у виконавчому органі відповідної ради чи державної адміністрації і відповідає певним вимогам, де громадянам, у зв’язку з трудовими відносинами або навчанням у навчальному закладі освіти, за спеціальними ставками оплати згідно з ордером, виданим власником гуртожитку, надаються у тимчасове користування жила площа, меблі та інші предмети домашнього вжитку і культурно - побутового призначення.

 

                                                                                        ПОЛОЖЕННЯ

                                                                   про гуртожиток ДНЗ «Канівське ВПУ»

 

І. Загальні положення.

1.1. Це положення регламентує функціонування гуртожитку, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі - Положення).

1.2. Гуртожиток ДНЗ «Канівське ВПУ» призначений для проживання на період навчання  іногородніх учнів, а також учнів  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання, та інших осіб за рішенням дирекції навчального закладу .

1.3. Згідно із  положеннями Цивільного кодексу України та Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» (ст. 2 № 2482 – ХІІ),  «Про освіту»,  «Про професійно-технічну освіту» (ст.49) житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення.

1.4. Поселення учнів до гуртожитку здійснюється за наказом директора училища та  за погодженням з профспілковим комітетом Незалежної первинної профспілкової організації ДНЗ «Канівське ВПУ» (надалі – профспілковий комітет).

Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватися керівництвом училища для проживання інших осіб, за умови, що їхнє проживання не погіршує умов проживання та не створює загрозу для  життя учнів навчального закладу.

1.5. Гуртожиток підпорядковується керівництву ДНЗ «Канівське ВПУ».

1.6. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

1.7. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором ДНЗ «Канівське ВПУ» за погодженням з профспілковим комітетом.

1.8. Права та обов'язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором ДНЗ «Канівське ВПУ».

ІІ.  Порядок надання житлового місця в гуртожитку.

2.1. Розміщення учнів у гуртожитку та виселення з нього, умови проживання, права і обов'язки визначаються Положенням про гуртожиток ДНЗ «Канівське ВПУ».

2.2. Списки учнів на проживання в гуртожитку готуються комендантом гуртожитку і затверджуються керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

2.3. Учень, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт (або свідоцтво про народження).

2.4. Учню, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар.

2.5. Учень повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами  безпеки життєдіяльності.

2.6. У разі непередбачених обставин та з поважних причин учні, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за письмовим поданням коменданта гуртожитка і вихователя рішенням адміністрації училища без погіршення умов проживання. Подання на переселення до іншої кімнати повинне бути обгрунтованим та враховувати права учнів.

2.7. За заявою та клопотанням з місця роботи наймачів, при необхідності  та у разі наявності вільних кімнат, можуть надаватися кімнати в гуртожитку для тимчасового проживання, з умовою, що така кімната розташована  в окремій  секції від учнів. Умовою проживання в кімнаті є укладання окремого договору, де визначаються  права та обов’язки мешканців та  суворе дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.

2.8. Місця для розміщення працівників навчального закладу та інших осіб (надалі – мешканці) рішенням директора і профспілкового комітету, виходячи із наявного житлового фонду, який не впливає на забезпечення гуртожитком учнів, які прийняті на навчання.

2.9. Заселення мешканців в гуртожиток здійснюється на підставі пред’явленого письмового договору коменданту гуртожитку  з подальшим складанням Акта прийому-передачі кімнати та інвентаря. В день поселення мешканець обов’язково під підпис ознайомлюється з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та проходить інструктажі з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

2.10. В гуртожитку надаються готельні послуги в кімнатах підвищеної комфортності.

2.11. Мешканці гуртожитку керуються цим Положенням та  Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

 

ІІІ. Оплата за житло та послуги.

           3.1. Учні, що навчаються у ДНЗ «Канівське ВПУ», проживають в гуртожитку безкоштовно.

           3.2. Мешканці проживають лише на підставі відповідного договору найму житла з фізичною або юридичною особою.

           3.3. Оплата за проживання в гуртожитку осіб, що вказані в п.3.2, а також за платні послуги, здійснюється в порядку, встановленому адміністрацією навчального закладу на підставі економічно обґрунтованих калькуляцій кошторисів,  динаміки діючих цін, відповідно до державних норм, тарифів на комунальні послуги.

           3.4. За несвоєчасну оплату проживання (понад 2-х місяців) або інших послуг та (або) грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку мешканець може бути виселений з гуртожитку протягом двох тижнів.

 

IV. Користування гуртожитком. Умови проживання.

4.1. Вхід до гуртожитку дозволяється учням до 21-00 години, мешканцям до 23-00.

4.2. Відвідувачі (особи, які не проживають у гуртожитку) мають право перебувати в гуртожитку з 08:00 до 21:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє документ, який посвідчує його особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Особа, яка проживає в гуртожитку, зобов’язана особисто зустріти відвідувача, а також провести його при виході з гуртожитку.

4.3. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється вихователем гуртожитку та органами учнівського самоврядування і погоджується з заступником директора з виховної роботи. Усі заходи повинні закінчуватись до 21-00.

4.4. У кожній секції, з числа учнів, що проживають в кімнатах даної секції, обирається староста.

4.5. Усі учні, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

 

V. Права та обов’язки мешканців гуртожитку ДНЗ «Канівське ВПУ».

5.1. Учень , який проживає в гуртожитку, має право:

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

- обирати органи учнівського  самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

- через органи учнівського  самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля;

5.2. Учень , який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію та воду;

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку, вихователя, чергового та органи самоврядування гуртожитку;

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

- дотримуватися правил  безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки;

- попереджувати вихователя гуртожитку при залишенні гуртожитку на нічний та тривалий час;

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

5.3. Учню, який проживає у гуртожитку, забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із вихователем та комендантом  гуртожитку;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

-  залишати сторонніх осіб після 21.00 без письмового попередження коменданта гуртожитка та  письмового дозволу директора училища;

- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

- порушувати тишу з 21-00 до 07-00;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин.

5.4. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території учні, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

5.5. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на учнів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

- зауваження;

- догана;

- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

- виселення з гуртожитку.

5.6. Заохочення або стягнення учням, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом навчального  закладу  за  поданням коменданта гуртожитку, вихователя та органів учнівського самоврядування.

5.7. Мешканці, що проживають в  гуртожитку зобовязані:

- використовувати надану кімнату  та інші приміщення гуртожитку за цільовим призначенням;

- суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу;

-  підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях загального користування;

- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у якому проживають;

- виконувати правила пожежної безпеки, правила експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, правила користування електричним обладнанням;

- не допускати самовільного перепланування кімнат, руйнування конструкцій будівлі гуртожитку, заміни та перестановки технічного обладнання в кімнаті;

- для огляду елементів будівлі гуртожитку та його комунікацій, перевірки показників засобів обліку допускати у займані кімнати в денний час, а в разі аварій і в нічний час, працівників навчального закладу;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію та воду;

- відшкодовувати збитки, завдані житловому приміщенню або майну учнів або  інших мешканців гуртожитка ним особисто або членами його сім’ї;

- у встановлені терміни сплачувати плату за кімнату і плату за комунальні послуги;

- при виїзді з кімнати звільнити і здати кімнату коменданту в належному технічному і санітарному стані. Заселення в кімнату і звільнення кімнати відбувається в світловий період доби (з 08:15 до 16:45 год.) в робочі дні (понеділок - п’ятниця) в присутності коменданта гуртожитку з оформленням відповідного Акту приймання-передавання.

5.8. Мешканцям, що проживають в гуртожитку суворо забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із  комендантом  гуртожитку та директором навчального закладу;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу директора навчального закладу;

- самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

- захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та нежилі приміщення гуртожитку;

-  зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо;

- установлювати без згоди керівництва навчального закладу супутникові антени, пральні машини, бойлери та кондиціонери;

-  обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, у яких проживають;

- порушувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу;

- вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин;

- палити в приміщеннях гуртожитку, крім спеціально відведених для цього місць.

- залишати сторонніх осіб після 22.00 без письмового попередження коменданта гуртожитка та  письмового дозволу директора училища;

- порушувати тишу з 21-00 до 07-00;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин;

 

5.8. Мешканці, що проживають в гуртожитку мають право:

- за письмовим погодженням з керівництвом навчального закладу вселяти в займану кімнату членів своєї родини;

- на письмове попередження про причини дострокового виселення з кімнати;

- вимагати своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у наданні послуг з обслуговування гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення в гуртожитку;

- брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку, роботою його працівників тощо.

 

VI. Виселення із гуртожитку.

6.1. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання учні, які проживали в гуртожитку, залишають його у встановленому порядку у дводенний термін від дня видачі відповідного наказу.

6.2. У разі порушення учнем угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи завдані збитки, що підтверджуються відповідним Актом.

6.3. Виселення з гуртожитку мешканців відбувається:

- у випадку порушення ними Правил внутрішнього розпорядку гуртожитка, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу;

- при несплаті за проживання понад 2-х місяців.

VІІ. Обов'язки керівництва навчального закладу та гуртожитку.

7.1. Керівництво  навчального закладу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому установленого порядку і правил проживання, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

7.2. Керівництво навчального закладу, комендант та працівники гуртожитку повинні дотримуватись Положення про гуртожиток навчального закладу, та норм чинного законодавства.

7.3 . Керівництво навчального закладу та адміністрація гуртожитку зобов'язані:

- організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;

- створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями (загального користування);

- вести облік осіб, які проживають у гуртожитку;

- виконувати угоду укладену з мешканцями гуртожитку;

- забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

- інформувати осіб, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту в гуртожитку;

- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та капітального ремонтів гуртожитку, його допоміжних та нежилих приміщень, інвентарю, обладнання, крім поточного ремонту заселених жилих приміщень;

- забезпечувати учнів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами  для робіт з обслуговування та із самообслуговування;

- здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей учнів, які проживають у гуртожитку;

- своєчасно організовувати проведення ремонту інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

- укомплектовувати штат гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

- сприяти органам учнівського  самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку учнів, які проживають у  гуртожитку;

- забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності.

7.4. Керівництво навчального закладу спільно з органами учнівського самоврядування та профспілковим комітетом розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації у разі якщо це стосується учнів, якщо мешканців – конфліктні ситуації вирішуються адміністрацією навчального закладу або згідно чинного законодавства.

7.5. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна учнів, зданого до камери схову гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

VІІІ. Громадські органи управління гуртожитком.

8.1. Вищим органом самоврядування в гуртожитку є Рада гуртожитку, яка працює під керівництвом заступника директора з ВР при тісному контакті з учнівським самоврядуванням. Діяльність Ради гуртожитку регламентується «Положенням про Раду гуртожитку».

8.2. У кожній секції обирається староста, який затверджується Радою гуртожитку. Старости секції у своїй роботі керуються рішеннями учнівської Ради гуртожитку. Вказівки старост з дотримання правил внутрішнього розпорядку, санітарних норм, правил безпеки є обов’язковими для всіх мешканців.

8.3. Засідання Ради гуртожитку відбувається один раз на місяць.

8.4. Рада гуртожитку спільно з адміністрацією гуртожитку вирішує питання забезпечення житлових приміщень, збереження обладнання, меблів, інвентарю, всього майна гуртожитку.

ІХ. Виховна робота в гуртожитку.

9.1. Виховна робота в гуртожитку проводиться планомірно у відповідності з перспективним планом на рік та місячними планами вихователя, а також згідно з планом роботи училища на рік.

9.2. Виховна робота в гуртожитку є складовою частиною всією виховної роботи професійно-технічного навчального закладу і здійснюється під керівництвом директора та педагогічної ради.

9.3. Безпосереднє керівництво виховним процесом в гуртожитку здійснюється заступником директора з виховної роботи.

9.4. Зміст, методи, форми, засоби виховної роботи в гуртожитку визначаються основними завданнями виховання всебічно розвиненої творчої особистості, патріота, громадянина України, носія національної свідомості та загальнолюдських цінностей.

                                                                                        ПРАВИЛА

                                                                         проживання в гуртожитку

І. Права та обов’язки мешканців гуртожитку ДНЗ «Канівське ВПУ»

1.1. Учень, який проживає в гуртожитку, має право:

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

- обирати органи учнівського  самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

- через органи учнівського  самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля;

1.2. Учень, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію та воду;

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку, вихователя, чергового по гуртожитку;

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

- дотримуватися правил техніки безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки;

- мешканці, з числа учнів, зобов’язані попереджувати вихователя гуртожитку при залишенні гуртожитку на нічний та тривалий час (більше 5 діб);

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

1.3. Учню, який проживає у гуртожитку, забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із вихователем та комендантом  гуртожитку;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

- мешканцю, з числа учнів, залишати сторонніх осіб після 21.00 без письмового дозволу директора училища;

- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

- порушувати тишу з 21-00 до 07-00;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин.

2. Мешканці, що проживають в гуртожитку мають право:

- за письмовим погодженням з керівництвом навчального закладу вселяти в займану кімнату членів своєї родини;

- на письмове попередження про причини дострокового виселення з кімнати;

- вимагати своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у наданні послуг з обслуговування гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення в гуртожитку;

- брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку, роботою його працівників тощо.

2.2. Мешканці, що проживають в  гуртожитку зобовязані:

- використовувати надану кімнату  та інші приміщення гуртожитку за цільовим призначенням;

- суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу;

-  підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях загального користування;

- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у якому проживають;

- виконувати правила пожежної безпеки, правила експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, правила користування електричним обладнанням;

- не допускати самовільного перепланування кімнат, руйнування конструкцій будівлі гуртожитку, заміни та перестановки технічного обладнання в кімнаті;

- для огляду елементів будівлі гуртожитку та його комунікацій, перевірки показників засобів обліку допускати у займані кімнати в денний час, а в разі аварій і в нічний час, працівників навчального закладу;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію та воду;

- відшкодовувати збитки, завдані житловому приміщенню або майну учнів або  інших мешканців гуртожитка ним особисто або членами його сім’ї;

- у встановлені терміни сплачувати плату за кімнату і плату за комунальні послуги;

- при виїзді з кімнати звільнити і здати кімнату коменданту в належному технічному і санітарному стані. Заселення в кімнату і звільнення кімнати відбувається в світловий період доби (з 08:15 до 16:45 год.) в робочі дні (понеділок - п’ятниця) в присутності коменданта гуртожитку з оформленням відповідного Акту приймання-передавання.

2.3. Мешканцям, що проживають в гуртожитку суворо забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із вихователем та комендантом  гуртожитку;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу директора навчального закладу;

- самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

- захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та нежилі приміщення гуртожитку;

-  зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо;

- установлювати без згоди керівництва навчального закладу супутникові антени, пральні машини, бойлери та кондиціонери;

-  обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, у яких проживають;

- порушувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу;

- вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин;

- палити в приміщеннях гуртожитку, крім спеціально відведених для цього місць.

- залишати сторонніх осіб після 22.00 без письмового попередження коменданта гуртожитка та  письмового дозволу директора училища;

- порушувати тишу з 21-00 до 07-00;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин.

                                                                                             ПРАВИЛА

                                                                     внутрішнього розпорядку  гуртожитка

                                                                                  ДНЗ «Канівське ВПУ»

 

I. Загальні положення

1.1. Вселення учнів, слухачів, в окремих випадках, працівників ПТНЗ, інших осіб в гуртожиток (надалі – мешканці) здійснюється за наказом директора або  договором найму відповідно до поданих заяв.

1.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто надати паспорт чи свідоцтво про народження коменданту. Їй повинен бути наданий інструктаж з безпеки життєдіяльності при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіо- і телеапаратури,  пожежної та електробезпеки, вона повинна знати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, правила проживання в гуртожитку, ознайомитись із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом гуртожитка.

1.3. Оформленням документів на прописку учнів, що вселяються в гуртожиток, займається відділ кадрів училища у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Всім іншим мешканцям гуртожитку прописка не надається, оскільки кімнати в гуртожитку надаються їм тимчасово. Оплата за прописку проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.

Учні прописуються лише на період їхнього навчання в навчальному закладі. При виселенні з кімнати або закінченні навчання в училищі, учень зобов’язаний пред’явити у відділ кадрів документ, що підтверджує зняття його з тимчасової реєстрації/прописки в гуртожитку.

1.4. Мешканці гуртожитку можуть бути у разі необхідності тимчасово переселені до іншої кімнати без погіршення житлових умов.

1.5. Після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку учень зобов’язаний здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

При виїзді з кімнати мешканець зобов’язаний звільнити і здати кімнату коменданту в належному технічному і санітарному стані. Заселення в кімнату і звільнення з кімнати відбувається в світловий період доби (з 08:15 до 16:45 год.) в робочі дні (понеділок - п’ятниця) в присутності коменданта гуртожитку з оформленням відповідного Акту приймання-передавання.

В разі дострокового виселення з кімнати мешканець повідомляється про виселення, та зобов’язаний у двотижневий термін звільнити кімнату та повернути в належному сані майно.

II. Умови проживання

2.1.Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписується мешканцем і зберігається у коменданта. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.  

2.2.  Вхід до гуртожитку дозволяється:

- учням-мешканцям гуртожитку до 21.00 години, після 21.00 години вхід дозволяється у виключних випадках за заздалегідь виданим письмовим дозволом заступника директора з виховної роботи або директором училища;

- мешканцям-наймачам житла до 23.00, після 23.00 вхід до гуртожитку здійснюється згідно письмовим дозволом коменданта гуртожитку;

- гостям тільки у позаурочний час з 08.00 до 21.00 години.

 При вході до гуртожитку відвідувачі  надають черговій заяву, підписану директором чи його заступником, документ, що посвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили вищезгаданих осіб.

2.3. Позаурочні виховні, культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом і закінчуються до 21.00. З 21.00 до 6.30 в гуртожитку повинна дотримуватися тиша.

2.4. Мешканці гуртожитку не повинні прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах, для цього обладнані побутові кімнати. На стінах, шафах, інших меблях не дозволяється наклеювати або прибивати об’яви, фотографії, плакати, малюнки та інше.

ІІІ. Порядок денний для учнів в гуртожитку училища

1. Підйом, зарядка                                                         -  6.30 –   6.45

2. Ранковий туалет, прибирання кімнат, секцій            -  6.45 –   7.20

3. Сніданок                                                                     -  7.20  –   7.55

4. Навчальні заняття                                                      - 8.15  –  16.00

5. Заняття в гуртках, секціях                                         - 15.00 –  21.00

6. Самопідготовка до занять                                        - 16.00  –  17.00

7. Вільний час                                                               - 18.30  –  20.30

8. Вечірня перевірка учнів та санітарна година         - 21.00  –   22.00

9. Відбій                                                                         - 22.00

ІV. Заохочення та стягнення щодо мешканців гуртожитку

4.1. За активну участь в огляді-конкурсі «Краща кімната в гуртожитку», у культурно—масових заходах, роботі з покращання умов проживання і побутового обслуговування учні заохочуються:

- оголошенням подяки;

- нагородженням пам’ятними подарунками;

- нагородженням грошовою премією.

4.2.Окремі кімнати в гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання гуртожитків».

4.3.За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на учнів накладаються стягнення:

- зауваження;

- догана;

- сувора догана;

- непоселення в гуртожитк на наступний рік;

- виселення з гуртожитку;

- відрахування з навчального закладу.

4.4. Виселення з гуртожитку мешканців відбувається:

- у випадку порушення ними Правил внутрішнього розпорядку гуртожитка, Правил проживання в гуртожитку, Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу;

- при несплаті за проживання понад 2-х місяців.

- за невиконання умов Договору найму.

                                                                                       Перелік документів

                                                                          вихователя учнівського гуртожитку

 

1. Положення про учнівський гуртожиток.

2. Розпорядок робочого дня вихователя.

3. Посадові інструкції.

4. Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку.

5. Правила проживання в гуртожитку.

6. Правила техніки безпеки в гуртожитку.

7. Методична проблема.

8. План виховної роботи в гуртожитку на рік.

9.     План виховної роботи вихователя на місяць.

10.     План виховної роботи вихователя з дітьми – сиротами( при потребі).

11. Положення про Раду гуртожитку.

12. Робота з батьками (матеріали, окрема папка).

13. Робота з учнями (матеріали, окрема папка).

14. Банк даних учнівського колективу.

Соіцальний паспорт гуртожитку

Автор: Адміністратор| Дата: 10:45:26 03.12.2017